Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Građani


Pristup građana EU-a tematskim stranicama i publikacijama o pravnoj pomoći u području građanskog i trgovačkog prava


Kako EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) može pomoći građanima

EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) olakšava odnose među nacionalnim pravosudnim tijelima i tako pomaže osobama uključenima u prekogranične građanske i trgovačke sporove.

EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) pridonosi olakšavanju učinkovitog pristupa pravosuđu na sljedeće načine:

  • građanima se izravno pruža širok spektar informacija o europskom, nacionalnom i međunarodnom građanskom i trgovačkom pravu koje su dostupne na stranicama o posebnim temama ovdje;
  • u okviru Mreže pokrenute su brojne publikacije o specifičnim pravnim instrumentima Unije, osobito za građane i korisnike.

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Last update: 21/11/2019