Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Občania


Prístup pre občanov EÚ k tematickým stránkam a publikáciám o pomoci v oblasti občianskeho a obchodného práva


Ako môže EJS (pre občianske a obchodné veci) pomôcť občanom

Sieť EJS (pre občianske a obchodné veci) uľahčuje vzťahy medzi vnútroštátnymi justičnými orgánmi, z čoho majú úžitok osoby, ktorých sa týkajú občianske a obchodné súdne konania s cezhraničným prvkom.

Sieť EJS (pre občianske a obchodné veci) pomáha zlepšiť účinný prístup k spravodlivosti týmito spôsobmi:

  • prostredníctvom stránok venovaným konkrétnym témam (k dispozícii tu) poskytuje občanom široké spektrum informácií o európskom, vnútroštátnom a medzinárodnom občianskom a obchodnom práve.
  • Sieť EJS (pre občianske a obchodné veci) takisto vypracovala viaceré publikácie, a to najmä príručky pre občanov o konkrétnych právnych nástrojoch Únie.

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Last update: 21/11/2019