Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kodanikud


ELi kodanike juurdepääs temaatilistele lehekülgedele ja väljaannetele, kus antakse nõu tsiviil- ja kaubandusõiguse küsimustes


Kuidas saab EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) võrgustik kodanikele abiks olla

EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) hõlbustab suhteid riiklike õigusasutuste vahel, millest saavad omakorda kasu inimesed, kes on kaasatud tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevatesse piiriülestesse kohtuasjadesse.

EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) aitab parandada õiguskaitse kättesaadavust järgmisel viisil.

  • See annab kodanikele konkreetseid teemasid käsitlevate lehekülgede kaudu hulgaliselt teavet Euroopa, riikliku ja rahvusvahelise tsiviil- ja kaubandusõiguse kohta. Teemade loetelu on kättesaadav siin.
  • Samuti on võrgustik töötanud välja hulga väljaandeid, mis on suunatud eelkõige kodanikele ja käsitlevad konkreetseid liidu õigusakte.

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 21/11/2019