Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Iedzīvotāji


ES iedzīvotājiem pieejama informācija par aktuāliem jautājumiem un publikācijām attiecībā uz juridisko palidzību civillietās un komerclietās


Kā ETST var palīdzēt iedzīvotājiem

ETST atvieglo attiecības starp valstu tiesu iestādēm, un tas savukārt nāk par labu tiem cilvēkiem, kuri ir iesaistīti pārrobežu civillietās un komerclietās. ETST palīdz uzlabot tiesu iestāžu efektīvu pieejamību šādos veidos:

- tieši nodrošinot iedzīvotājiem plašu informācijas klāstu par Eiropas, dalībvalstu un starptautisko civiltiesību un komerctiesību regulējumu, to sniedzot konkrētiem tematiem paredzētās lapās, kas ir pieejamas šeit;

- ETST ir izdevis arī dažādas publikācijas iedzīvotājiem par konkrētiem Savienības tiesību aktiem.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 18/01/2019