Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ċittadini


Aċċess għaċ-ċittadini tal-UE għal paġni u pubblikazzjonijiet ta’ rilevanza rigward l-assistenza għal-liġi ċivili u kummerċjali


Kif in-NĠE-ċivili jista' jgħin liċ-ċittadini

In-NĠE-ċivili jiffaċilita r-relazzjonijiet bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, li jibbenefikaw minnhom in-nies li jkunu involuti f'kawżi ċivili u kummerċjali transfruntieri. In-NĠE-ċivili jgħin ukoll biex jittejjeb l-aċċess effettiv għall-ġustizzja bil-modi li ġejjin:

- Jagħti direttament liċ-ċittadini firxa wiesgħa ta' informazzjoni dwar il-liġi ċivili u kummerċjali Ewropea, nazzjonali u internazjonali, permezz ta' paġni dwar suġġetti speċifiċi, disponibbli hawn.

- In-netwerk ħejja wkoll għadd ta' pubblikazzjonijiet, notevolment għaċ-ċittadini dwar strumenti speċifiċi tal-liġi tal-Unjoni.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 18/01/2019