Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Civilinė teisė


Europos Komisija suteikia galimybę naudotis medžiaga, kuri bus naudinga tiek ją asmeniniais tikslais naudosiantiems praktikuojantiems teisininkams, tiek darbo reikalais civilinės teisės srityje ją naudosiantiems praktikuojančių teisininkų dėstytojams.


Mokymo moduliai (medžiaga dėstytojams ir kursų organizatoriams)

„Tarpvalstybinės ištuokos ir išlaikymo bylos. Jurisdikcija ir taikytina teisė“

„Tėvų prievolės tarpvalstybiniais atvejais, įskaitant vaikų grobimą“

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra

Mokymo medžiaga (tekstai)

Tarpininkavimo ES įvadas (Europos Komisija)

E. mokymo kursai

„Tarpvalstybinės ištuokos ir išlaikymo bylos. Jurisdikcija ir taikytina teisė“ (Europos Komisija)

„Tėvų prievolės tarpvalstybiniais atvejais, įskaitant vaikų grobimą“ (Europos Komisija)

„Europos civilinės teisenos teisės aktų nuostatos“ (Europos teisėjų mokymo tinklas, ETMT)

„Civilinių ir komercinių bylų teisėjo veikla Europos teisminėje erdvėje“ (Ispanijos teisėjų mokykla)

Mokymo programos

Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) rekomenduojamos civilinės teisenos bylų mokymo programos

Kalbų mokymas

Kalbos mokymo, paremto teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose srities terminų žodynu, vadovas (Europos teisėjų mokymo tinklas, ETMT)

Į mokymo modulius įtraukta:

  • dėstytojams ir mokymo įstaigoms skirtas vadovas su informacija ir rekomendacijomis, kaip rengti praktinį seminarą naudojant mokymo modulį, informacija apie programą ir taikomus mokymo metodus, mokomoji medžiaga, susiję ES teisės aktai ir teisės praktika, atitinkamos tarptautinės konvencijos ir kita susijusi medžiaga (pvz., ataskaitos, informaciniai pranešimai), bendra bibliografija ir skirsnis, kuriame pateikta valstybių narių informacija apie atitinkamus jų teisės aktus ir teismų praktiką; praktiniai pratimai (bylų analizė) ir siūlomi sprendimai (naudojami praktiniuose seminaruose), taip pat „PowerPoint“ pranešimų pavyzdžiai;
  • naudotojo rinkinys teisės specialistams, į kurį įeina atitinkami ES teisės aktai, trumpas valstybių narių teisės aktų aprašas ir bibliografija, bei
  • e. mokymo kursas teisės specialistams.

Mokymo moduliai (medžiaga dėstytojams ir kursų organizatoriams)

„Tarpvalstybinės ištuokos ir išlaikymo bylos. Jurisdikcija ir taikytina teisė“

Mokymo modulis sudarytas kaip mokomasis rinkinys, į kurį įeina praktiniams seminarams apie ES tarpvalstybines ištuokos ir išlaikymo bylas surengti būtina medžiaga, suskirstyta į šias temas: tarpvalstybinių ištuokos bylų jurisdikcija ir procedūra, tarpvalstybinėms ištuokų byloms taikytina teisė, tarpvalstybinių išlaikymo bylų jurisdikcija, taikytina teisė ir išlaikymo išmokų išieškojimo procedūros, taip pat ES iniciatyvos sutuoktinių turto teisinio režimo srityje.

Vadovas dėstytojams parengtas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvokiečių, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas, prancūzų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų irNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasitalų kalbomis.

Naudotojo rinkinyje yra aprašyti atitinkami ES teisės aktaiPDF(217 Kb)en, glaustai aprašyti visų ES valstybių narių teisės aktaiPDF(5728 Kb)en, įtraukta bibliografijaPDF(7688 Kb)en ir e. mokymo kursas.

„Tėvų prievolės tarpvalstybiniais atvejais, įskaitant vaikų grobimą“

Mokymo modulis sudarytas kaip mokomasis rinkinys, į kurį įeina praktiniams seminarams apie tėvų prievoles surengti būtina medžiaga, suskirstyta į šias temas: tarpvalstybinės tėvų prievolės, šeimos bylų procedūra, prejudicinio sprendimo priėmimo procedūra šeimos bylose ir tarpininkavimas šeimos bylose.

Vadovas dėstytojams parengtas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasitalų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgraikų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvokiečių, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis.

Naudotojo rinkinyje yra aprašyti atitinkami ES teisės aktaiPDF(420 Kb)en, glaustai aprašyti visų ES valstybių narių teisės aktaiPDF(5239 Kb)en, įtraukta bibliografijaPDF(7535 Kb)en ir e. mokymo kursas.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra

Mokymo modulis sudarytas kaip mokomasis rinkinys, į kurį įeina praktiniams seminarams apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą surengti būtina medžiaga, suskirstyta į šias temas: ES ieškinių dėl nedidelių sumų teisės sistema – Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra: ieškinio pareiškimas, atsiliepimas į ieškinį, sprendimo priėmimas ir konsoliduota praktika.

Vadovas dėstytojams parengtas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvokiečių ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis.

Mokymo medžiaga (tekstai)

Tarpininkavimo ES įvadas (Europos Komisija)

Šis įvadas apie pagrindinius tarpininkavimo ESPDF(7535 Kb)en aspektus parengtas Komisijos prašymu po to, kai praktikuojantiems teisininkams buvo surengta keletas praktinių mokomųjų seminarų apie tarpininkavimą.

E. mokymo kursai

„Tarpvalstybinės ištuokos ir išlaikymo bylos. Jurisdikcija ir taikytina teisė“ (Europos Komisija)

Šis e. mokymo kursas – tai priedas prie modulio „Tarpvalstybinės ištuokos ir išlaikymo bylos. Jurisdikcija ir taikytina teisė“. Jis parengtas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvokiečių, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas, prancūzų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasitalų kalbomis.

„Tėvų prievolės tarpvalstybiniais atvejais, įskaitant vaikų grobimą“ (Europos Komisija)

Šis e. mokymo kursas – tai priedas prie modulio „Tėvų prievolės tarpvalstybiniais atvejais“. Jis parengtas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvokiečių, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas, prancūzų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasitalų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgraikų kalbomis.

„Europos civilinės teisenos teisės aktų nuostatos“ (Europos teisėjų mokymo tinklas, ETMT)

ETMT parengė mokymosi internetu modulius anglų kalba, kuriais ETMT Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje gali naudotis visi suinteresuoti praktikuojantys teisininkai. Juose įtraukti šie dalykai:

  • tėvų prievolės ir Reglamentas „Briuselis IIa“,
  • Europos mokėjimo įsakymo procedūra bei
  • Europos neginčytinų reikalavimų vykdomasis raštas.

Prisijungiant taikomas vienintelis reikalavimas – sukurti vartotojo paskyrą.

„Civilinių ir komercinių bylų teisėjo veikla Europos teisminėje erdvėje“ (Ispanijos teisėjų mokykla)

2011–2012 m. Ispanijos teisėjų mokykla parengė e. mokymo kursą „Civilinių ir komercinių bylų teisėjo veikla Europos teisminėje erdvėje“ ir paskelbė jį Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvokiečių kalbomis.

Mokymo programos

Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) rekomenduojamos civilinės teisenos bylų mokymo programos

Europos teisėjų mokymo tinklas parengė civilinės teisenos bylų mokymo programas – pagrindinius pagalbinius dokumentus, kuriais remdamiesi ETMT dalyviai gali rengti ir planuoti mokymo veiklą.

Programos apima Europos civilinę teisę, civilinio proceso teisę, darbo teisę, komercinę teisę ir vartotojų teisę. Tai nėra tekstai su aptariamomis temomis, o naudingi praktiniai vadovai, kuriuos galima pritaikyti konkrečioms situacijoms ir mokymams. Programos nuolat atnaujinamos.

Programos, kuriomis gali naudotis visi suinteresuoti dėstytojai ir teisėjų mokymo įstaigos, pateiktos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasETMT interneto svetainėje kartu su Europos civilinės teisės forumo vadovu dėstytojams.

Kalbų mokymas

Kalbos mokymo, paremto teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose srities terminų žodynu, vadovas (Europos teisėjų mokymo tinklas, ETMT)

ETMT parengė praktinį vadovą, kaip mokyti kalbų naudojantis teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose srities terminų žodynu. Tai aktualiausios mokymo medžiagos, naudotos trijuose seminaruose, kurie šia tema surengti 2013 m., rinkinys. Jis skirtas teisėjams ar prokurorams, norintiems patobulinti šios srities kalbos įgūdžius. Vadovas anglų (pirmoji dokumento dalis) ir prancūzų (antroji dokumento dalis) kalbomis paskelbtas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Susijusi nuoroda

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos teisėjų mokymo tinklas (ETMT)


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 07/10/2020