Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Informații cu privire la modul de depunere a unei cereri prin care se solicită despăgubiri de la autorul infracțiunii


Sediul materiei în legislația UE este Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului („Directiva privind drepturile victimelor”).

Articolul 16 din Directiva privind drepturile victimelor prevede că toate victimele criminalității au dreptul de a obține o decizie privind obținerea de despăgubiri de la autorul infracțiunii în cadrul acțiunii penale.

Aici puteți găsi informații despre cum puteți solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii în cursul procesului (în cursul acțiunii penale).

Pentru a găsi informații relevante pentru cazul dumneavoastră ar trebui să consultați informațiile oferite de țara din UE în care se va desfășura acțiunea penală.

Vă rugăm să selectați drapelul unei țări pentru a obține informații detaliate pe această temă aplicabile în țara respectivă.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 17/10/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Bulgaria


Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez cererea în acest sens?

Codul de procedură penală (Nakazatelno-procesualen kodeks) al Republicii Bulgaria stabilește procedura prin care victimele infracțiunilor pot să introducă acțiuni în despăgubire în cadrul procedurilor penale. În cazul în care victima nu solicită despăgubiri în cadrul procedurii penale sau consideră că despăgubirea acordată nu acoperă integral prejudiciile suferite, aceasta are dreptul de a introduce o acțiune în despăgubire în conformitate cu Legea privind obligațiile și contractele (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) în fața unei instanțe civile, care va analiza cauza în temeiul Codului de procedură civilă (Grazhdanski procesionalen kodeks).

În ce etapă a procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

Acțiunea în despăgubire de drept civil (sau cererea de conexare a acțiunii civile a victimei la procedura judiciară) trebuie introdusă înainte de începerea ședinței preliminare în fața instanței de prim grad de jurisdicție. Instanța trimite o notificare cu privire la ședința preliminară. În termen de 7 zile de la primirea notificării, victima sau succesorii acesteia pot solicita conexarea acțiunii lor civile sau a acuzării private, în timp ce persoanele juridice pot proceda astfel în calitate de parte civilă.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânzile)?

Acțiunea civilă poate fi formulată de către victimă sau de către avocatul victimei. Cererea poate fi scrisă sau orală. Acțiunea civilă trebuie să conțină: numele complet al reclamantului și al persoanei împotriva căreia este formulată acțiunea; procesul penal în cadrul căruia este formulată acțiunea civilă; infracțiunea care a cauzat prejudiciile și natura și cuantumul despăgubirilor solicitate. În procedura judiciară, acțiunea civilă poate fi formulată împotriva inculpatului și împotriva oricărei alte persoane care poartă răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii.

Există un formular specific pentru astfel de acțiuni?

Nu, nu există.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Elementele de probă trebuie prezentate în cursul procedurii judiciare. Partea care introduce acțiunea civilă are dreptul: să participe la procedura judiciară; să solicite o măsură de conservare pentru asigurarea acțiunii civile; să analizeze materialul prezentat în cauză și să obțină extrasele necesare; să prezinte elemente de probă; să depună cereri, note și obiecțiuni și să conteste deciziile instanței care încalcă drepturile și interesele sale legitime.

Trebuie să suport taxe judiciare sau alte costuri aferente acțiunii mele?

Victima nu este obligată să plătească taxe judiciare sau să suporte alte costuri aferente acțiunii sale civile.

Pot beneficia de asistență juridică înainte și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Victima sau partea care a introdus acțiunea civilă poate numi un avocat. În cazul în care victima/partea civilă dovedește că nu își poate permite un avocat, însă dorește unul și acest lucru servește intereselor justiției, instanța de prim grad de jurisdicție numește un avocat.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Instanța de prim grad de jurisdicție se pronunță cu privire la acțiunea civilă printr-o decizie care este anunțată în cadrul ședinței preliminare. În cazul în care refuză să se pronunțe asupra cererii, instanța trebuie să motiveze acest refuz. Refuzul nu este supus niciunei căi de atac.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare?

Refuzul unei instanțe penale de a se pronunța cu privire la o acțiune civilă nu este supus niciunei căi de atac. Victima are dreptul de a introduce o acțiune în despăgubire în fața unei instanțe civile, aceasta urmând să fie soluționată în conformitate cu Codul de procedură civilă. În cazul în care se află în desfășurare o procedură penală, acțiunea civilă formulată în fața unei instanțe civile va fi suspendată până la finalizarea procedurii penale.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și ce asistență pot primi în acest sens?

După condamnarea autorului infracțiunii, victima poate depune o cerere în instanță pentru emiterea unui titlu executoriu. Titlul executoriu permite victimei să solicite unui executor judecătoresc să obțină despăgubirile acordate de instanță.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 08/03/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Republica Cehă


Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Aveți dreptul să participați la procesul penal inițiat împotriva autorului infracțiunii cu cererea dumneavoastră de despăgubire. Într-un astfel de caz, în cadrul hotărârii definitive pronunțate, instanța poate, pe lângă pedeapsă, să îl oblige pe autorul infracțiunii să plătească și daune-interese. În plus, puteți să vă revendicați dreptul la despăgubire și separat, în cadrul procedurilor civile.

În ce moment în cadrul procedurii penale trebuie să prezint cererea?

În orice moment înainte de prima audiere în instanță, înainte de obținerea probelor.

Ce pot solicita în cadrul cererii și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale, pierderea de profit și dobânzi)?

Este necesar să precizați în detaliu ce solicită persoana care a suferit daune și să solicitați și să dovediți prejudiciile individuale.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Depinde numai de dumneavoastră ce probe prezentați instanței pentru a vă susține cererea. Desigur, sunt necesare probe complete și convingătoare pentru ca decizia să fie în favoarea dumneavoastră.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Nu.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să o obțin dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

Da, pe propria dumneavoastră cheltuială.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Dacă nu ați dovedit cuantumul prejudiciului sau dacă procedura necesară de obținere a probelor prelungește procesul penal. În acest caz, instanța va supune cererea dumneavoastră de despăgubire căilor de atac civile.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Aveți dreptul de a contesta decizia până la pronunțarea hotărârii privind acordarea de daune-interese.

Dacă instanța îmi acordă dreptul la daune-interese, cum pot fi sigur că hotărârea judecătorească este executată de autorul infracțiunii și cum pot beneficia de asistență pentru executarea silită a acesteia?

În cazul în care autorul infracțiunii nu întreprinde acțiunile care i-au fost impuse, puteți solicita instanței să dispună ca decizia să fie pusă în executare de un executor judecătoresc.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 13/05/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Danemarca


Cum pot solicita despăgubiri sau alte măsuri reparatorii de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (unor proceduri penale) și cui ar trebui să adresez această cerere?

Cererea de despăgubiri a solicitantului poate fi depusă în cadrul acțiunii penale, în instanță. În acest caz, judecătorul poate alege să examineze cererea sau să refuze acest lucru, în funcție de poziția autorul infracțiunii de a o contesta sau nu, și de existența unor documente justificative, inclusiv cu privire la cuantumul despăgubirilor solicitate.

Cererea de despăgubiri de la autorul infracțiunii trebuie să se facă în instanță, în scris sau verbal, astfel încât acesta să aibă posibilitatea de a răspunde cererii. Acest lucru se poate realiza participând personal în timpul procesului sau prin intermediul unui reprezentant (de regulă, un avocat ad litem).

Cererea poate fi trimisă și poliției, care o include apoi într-o eventuală acțiune în justiție.

Chiar dacă cererea a fost soluționată de instanță în timpul procedurii penale, solicitantul o poate trimite totuși și Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor. Acest lucru este relevant în special în situațiile în care autorul infracțiunii nu plătește despăgubirile în temeiul hotărârii.

În ce etapă a procedurilor penale ar trebui să prezint cererea?

Cererile de despăgubire pot fi depuse odată cu primul interogatoriu al poliției, dar nu mai târziu de termenul principal de judecată.

Ce pot să includ în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o sumă totală și/sau să specific pierderile individuale, profiturile și interesele pierdute)?

Dacă ați suferit o pierdere de care este responsabil autorul infracțiunii, puteți solicita despăgubiri pentru această pierdere. Legea daneză privind răspunderea și despăgubirea cuprinde, printre altele, diferite elemente pentru care se pot cere despăgubiri.

Aceste elemente includ:

 • costul tratamentului
 • pierderea unor venituri
 • durere și suferință
 • vătămare permanentă
 • pierderea capacității de obținere a unor venituri
 • pierderea persoanei principale care contribuie la venitul familiei
 • cheltuielile de înmormântare
 • răspundere civilă
 • încălcarea gravă
 • daune materiale
 • prejudicii pecuniare

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Se poate utiliza formularul de cerere pus la dispoziție de Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor. Consiliul recomandă utilizarea formularului de către solicitanți, dar nu impune acest lucru.

Ce dovezi trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea?

Depinde pentru ce solicitați despăgubire. Pierderea ar trebui să fie plauzibilă, iar pentru unele elemente există o cerință legată de dovedirea efectivă a amplorii pierderii.

Documentele pot include, de exemplu, chitanțe pentru cheltuielile suportate în legătură cu infracțiunea. În plus, dosarele medicale și rapoartele medicale sunt adesea utilizate pentru a stabili amploarea prejudiciului. În ceea ce privește pierderea unor venituri și a capacității de obținere a unor venituri, solicitantul ar trebui să trimită documente legate de veniturile sale atât înainte de vătămare, cât și în urma vătămării, sub forma unor fișe de salariu, a unor situații financiare anuale și, dacă este cazul, a unei declarații din partea angajatorului.

Dacă instanța constată că cererea nu este justificată corespunzător, iar apărătorul contestă plata despăgubirii, solicitantul riscă ca instanța să nu includă cererea de despăgubiri în acțiunea penală.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Nu. Dacă cererea se face în legătură cu o cauză penală, aceasta nu implică costuri pentru solicitant.

Pot obține asistență juridică înainte de proceduri și/sau în timpul acestora? O pot obține dacă nu locuiesc în țara în care au loc procedurile?

Da. În calitate de solicitant, aveți opțiunea, în anumite condiții, de a beneficia în mod gratuit de serviciile unui avocat ad litem.

Când ar respinge sau ar refuza instanța penală să se pronunțe asupra cererii mele față de autorul infracțiunii?

În orice moment în timpul acțiunii penale, instanța poate refuza să continue soluționarea acțiunii civile dacă constată că examinarea acesteia în timpul acțiunii penale nu se poate efectua fără inconveniente semnificative.

În cazul în care instanța constată că informațiile în susținerea cererii sunt incomplete sau că o eventuală condamnare ori achitare va fi în defavoarea soluționării cererii, cererea nu va fi luată în considerare.

Pot să introduc recurs împotriva acestei decizii sau să solicit alte măsuri reparatorii?

Decizia instanței de a nu include cererea de despăgubiri în acțiunea penală nu poate fi contestată sau reclamată.

Solicitantul poate însă să inițieze o acțiune civilă în despăgubiri sau să trimită Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor o cerere în acest sens.

Dacă instanța îmi acordă despăgubiri, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului infracțiunii și ce ajutor pot primi pentru a asigura acest lucru?

Puteți contacta mai întâi autorul infracțiunii, care vă poate plăti imediat. Astfel, despăgubirea poate fi primită rapid, iar cazul poate fi soluționat.

Dacă autorul infracțiunii refuză să plătească în mod voluntar sau există mai multe cereri de despăgubire care necesită proceduri mai îndelungate, le puteți trimite Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor.

Atenție, trimiterea cererii către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor nu este condiționată de încercarea de a recupera mai întâi creanța de la autorul infracțiunii.

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor va introduce ulterior un recurs împotriva autorului infracțiunii.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 24/10/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Germania


Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Singura condiție necesară este să prezentați o cerere corespunzătoare în care obiectul și temeiul cererii sunt prezentate în întregime. Cererea poate fi adresată poliției, parchetului sau instanței competente (a se vedea întrebarea 2).

În ce moment în cadrul procedurii penale trebuie să prezint cererea?

Cererea poate fi prezentată în scris atunci când infracțiunea este denunțată la poliție. De asemenea, aceasta poate fi prezentată ulterior în scris parchetului sau instanței sau înregistrată de grefierul instanței [la Rechtsantragsstelle (un departament din cadrul instanțelor germane la care pot fi depuse cereri și alte declarații)]. O cerere poate fi prezentată verbal în cadrul audierii principale.

Ce pot solicita în cadrul cererii și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale, pierderea de profit și dobânzi)?

Cererea trebuie să prezinte în mod clar ce doriți de la pârât și de ce. De regulă, dacă solicitați o sumă de bani pentru repararea prejudiciului financiar (de exemplu pierderea veniturilor, bunuri deteriorate), trebuie să cuantificați cu precizie acest lucru. Valoarea despăgubirii pentru durere și suferință (Schmerzengeld), pe de altă parte, poate fi lăsată la latitudinea instanței. Cu toate acestea, chiar și în acest caz, ar trebui să oferiți o cifră aproximativă și să prezentați baza pe care ar trebui să fie calculată sau estimată valoarea Schmerzengeld. Trebuie să prezentați faptele pentru a vă justifica cererea cât mai detaliat posibil (de exemplu descrierea infracțiunii, informații referitoare la vătămările și pagubele materiale suferite).

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Trebuie să enumerați sau să prezentați toate probele disponibile care sunt necesare pentru a vă susține cererea (de exemplu facturi, certificate). De asemenea, puteți face referire în mod explicit la rapoartele și la declarațiile =martorilor pe care le-ați oferit poliției sau chiar în vederea punerii sub acuzare.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Dacă, în calitate de solicitant, vi se acordă despăgubirea solicitată, nu vi se vor percepe taxe judiciare; orice cheltuieli pe care a trebuit să le suportați, de exemplu pierderea de venituri ca urmare a participării la procedura judiciară, sunt suportate de pârât. Dacă cererea dumneavoastră nu este admisă sau este admisă doar parțial, sau dacă instanța se abține de la luarea unei decizii, aceasta va decide, după o examinare atentă, cine va suporta cheltuielile instanței și cheltuielile participanților (de exemplu, cheltuielile de judecată).

Spre deosebire de cauzele civile, chiar dacă cererea de despăgubire nu este admisă, în calitate de parte vătămată, nu trebuie să plătiți taxe judiciare.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului?

Pot să o obțin dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul? Nu este absolut necesar să angajați un avocat, dar poate fi recomandat în anumite cazuri.

Nu este absolut necesar să angajați un avocat, dar poate fi recomandat în anumite cazuri. De exemplu, dacă este vorba despre un caz complex care implică mai mulți autori ai infracțiunii, dacă există probleme dificile în materie de răspundere civilă sau dacă instanța decide că cererile acordate (de exemplu o sumă de bani) trebuie să fie executate prin intermediul unei proceduri de executare. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale (în special necesitatea), se poate acorda asistență juridică pentru acoperirea costurilor unui avocat.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Instanța nu se va pronunța asupra cererii de despăgubire dacă pârâtul este achitat sau acțiunea sistată, dacă cererea este inadmisibilă sau neîntemeiată în opinia instanței sau dacă, în mod excepțional, soluționarea cererii ca parte a procedurii penale nu este potrivită.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

O plângere poate fi formulată împotriva deciziei instanței de a se abține de la pronunțarea unei decizii cu privire la cerere deoarece consideră că nu au fost îndeplinite condițiile pentru pronunțarea unei decizii cu privire la cerere.

Dacă instanța îmi acordă dreptul la daune-interese, cum pot fi sigur că hotărârea judecătorească este executată de autorul infracțiunii și cum pot beneficia de asistență pentru executarea silită a acesteia?

Hotărârile privind constituirea ca parte civilă (favorabile) și acordurile încheiate în cadrul acțiunii civile pot fi executate în conformitate cu normele generale în materie de executare. Executarea se efectuează pe baza unei copii executorii a hotărârii sau a acordului încheiat, care sunt emise de grefierul instanței penale.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 09/09/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Estonia


Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez cererea în acest sens?

În calitate de parte la procedura penală, aveți dreptul să introduceți o acțiune civilă în despăgubire împotriva inculpatului. Organul de cercetare sau parchetul trebuie să îi explice victimei procedura de formulare a unei acțiuni civile, cerințele esențiale și termenul de introducere ale acesteia și consecințele depășirii termenului.

În ce etapă a procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

Aveți dreptul să introduceți o acțiune civilă în termen de cel mult 10 zile de la examinarea dosarului penal. Puteți solicita parchetului o prelungire a acestui termen.

Dacă termenul pentru introducerea acțiunii civile s-a scurs, acțiunea civilă va fi respinsă, însă, în acest caz, puteți introduce o acțiune în despăgubire în fața unei instanțe civile.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânzile)?

În acțiunea civilă, puteți formula o cerere prin care să solicitați restabilirea sau remedierea stării de bunăstare prejudiciate prin fapta care face obiectul procedurii penale. Situația de fapt care stă la baza unei astfel de cereri trebuie să corespundă în mod substanțial faptelor care constituie infracțiunea cercetată și trebuie să fie posibil ca o astfel de cerere să fie analizată și în cadrul unei proceduri civile.

Acțiunea civilă trebuie prezentată în scris și trebuie să conțină datele de identificare a reclamantului și a pârâtului și să precizeze clar pretențiile victimei, împrejurările de fapt și mijloacele de probă pe care se întemeiază cererea victimei. Cererea trebuie să fie completă (și anume, aceasta trebuie să includă sumele aferente tuturor tipurilor de prejudicii pentru care victima solicită despăgubiri). În acțiunea în despăgubire pentru prejudiciul moral, cuantumul despăgubirii solicitate poate rămâne neprecizat, solicitându-se instanței să stabilească din oficiu o despăgubire echitabilă.

Organul procedural poate stabili un termen pentru completa elementele incomplete din acțiunea civilă.

Există un formular specific pentru astfel de acțiuni?

Nu există un formular specific pentru acțiunile civile.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Acțiunea civilă trebuie să fie însoțită de dovada situației de fapt care stă la baza cererii victimei și pe care victima intenționează să o invoce indiferent de seria elementelor de probă prezentate de parchet.

Există taxe judiciare sau alte cheltuieli aferente acțiunii mele?

Soluționarea unei acțiuni civile în cadrul procedurii penale este scutită de taxe către stat, cu excepția acțiunii civile prin care se solicită despăgubiri pentru prejudiciul moral, dacă cererea pentru o astfel de despăgubire se întemeiază pe alte motive decât provocarea unei vătămări corporale, a altor afecțiuni sau a decesului unui întreținător.

În cazul în care acțiunea civilă este respinsă, cheltuielile aferente acțiunii civile sau justificării creanței de drept public sunt suportate de către victimă. În cazul în care acțiunea civilă este admisă în parte, instanța împarte cheltuielile aferente acțiunii civile între victimă, inculpat și pârât, luând în considerare toate împrejurările relevante. Instanța poate, de asemenea, să decidă ca victima să fie obligată să suporte în totalitate sau în parte cheltuielile proprii pentru acțiunea civilă, în cazul în care obligarea părții adverse la plata acestor cheltuieli ar fi extrem de neechitabilă sau nerezonabilă în privința sa.

În cazul în care instanța refuză să soluționeze acțiunea civilă ca urmare a unei hotărâri de achitare sau de încetare a procesului penal, cheltuielile aferente acțiunii civile sunt suportate de stat. În cazul în care instanța refuză să soluționeze acțiunea civilă pentru orice alte motive, instanța va împărți cheltuielile aferente acțiunii civile între victimă și stat, luând în considerare toate împrejurările relevante.

Pot beneficia de asistență juridică înainte și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Veți primi asistență juridică din partea statului dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Legea privind asistența juridică din partea statului. În cazul în care instanța constată că este posibil ca interesele dumneavoastră fundamentale să fie insuficient protejate fără asistența unui avocat, aceasta poate să vă acorde din oficiu asistență juridică din partea statului, pe baza și în conformitate cu procedura prevăzută de Legea privind asistența juridică din partea statului.

O persoană poate beneficia de asistență juridică din partea statului dacă situația sa financiară în momentul în care solicită asistența juridică nu îi permite să plătească pentru servicii juridice competente, dacă este în măsură să plătească pentru servicii juridice numai parțial sau în rate sau dacă, după achitarea serviciilor juridice, situația financiară nu îi mai permite să își acopere cheltuielile pentru nevoile de subzistență de bază.

Asistența juridică din partea statului se acordă persoanelor care, în momentul depunerii cererii de ajutor de stat, au reședința în Republica Estonia sau în alt stat membru al Uniunii Europene sau care sunt cetățeni ai Republicii Estonia sau ai altui stat membru al Uniunii Europene. Celelalte persoane beneficiază de asistență juridică numai în cazul în care acest lucru rezultă dintr-o dispoziție internațională obligatorie pentru Estonia.

Legea stabilește motivele pentru refuzul de a acorda asistență juridică din partea statului. Asistența juridică din partea statului nu se acordă în cazul în care, de exemplu, solicitantul este în măsură să își protejeze singur drepturile; în cazul în care solicitantul deține un bun imobil care poate fi vândut fără dificultăți majore pentru a acoperi costurile serviciilor juridice; și în cazul în care costurile serviciilor juridice nu ar depăși dublul venitului mediu lunar al solicitantului, din care se scad impozitele și contribuțiile de asigurare socială obligatorii, sumele alocate pentru îndeplinirea unei obligații de întreținere care decurge din lege, precum și cheltuielile rezonabile legate de locuință și transport. De asemenea, nu se acordă asistență juridică din partea statului în cazul în care, în împrejurările relevante, este în mod evident improbabil ca solicitantul să fie în măsură să își protejeze drepturile; în cazul în care se solicită asistență juridică din partea statului în vederea introducerii unei acțiuni în despăgubire pentru prejudicii morale și în cauză nu există motive imperative de interes general; sau în cazul în care câștigurile eventuale obținute de solicitant după judecarea cauzei sunt nejustificat de mici în comparație cu cheltuielile estimate pentru asistența juridică din partea statului.

Asistența juridică din partea statului se acordă pe baza cererii persoanei interesate. În cazul în care o persoană solicită asistență juridică din partea statului în calitate de victimă în cadrul unei proceduri penale, cererea este soluționată de instanța care examinează cauza sau, în cursul cercetării preliminare a unei cauze penale, de instanța care va fi competentă să soluționeze acea cauză penală.

Cererea de asistență juridică din partea statului trebuie prezentată în limba estonă, folosind formularul de cerere relevant. Cererea poate fi prezentată și în limba engleză în cazul în care asistența juridică se solicită de o persoană fizică care are reședința în alt stat membru al Uniunii Europene sau care este cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene.

Persoana care solicită asistență juridică din partea statului trebuie să anexeze la cererea sa o declarație semnată și care să respecte cerințele legale cu privire la situația financiară a solicitantului și, dacă este posibil, alte documente doveditoare ale acestei situații financiare. În cazul în care reședința unei persoane nu este în Estonia, aceasta trebuie să anexeze la cerere o declarație privind veniturile sale și ale membrilor familiei sale obținute în cursul ultimilor trei ani, emisă de autoritatea competentă din țara de reședință. În cazul în care această declarație nu poate fi prezentată din motive independente de solicitant, acordarea asistenței juridice din partea statului poate fi decisă fără respectiva declarație.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Instanța poate refuza să soluționeze o acțiune civilă, în special în cazul în care acțiunea nu îndeplinește cerințele legale, în cazul în care procedura penală a fost finalizată sau s-a pronunțat o hotărâre de achitare. De asemenea, instanța poate refuza să soluționeze o acțiune civilă în cazul în care victima sau pârâtul din acțiunea civilă nu se înfățișează la ședință și cauza nu poate fi soluționată în lipsa acestora. În plus, instanța poate refuza să soluționeze o acțiune civilă în cazul în care se pronunță o condamnare penală.

Acțiunea civilă este respinsă în cazul în care nu există motive pentru acordarea acesteia.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare?

În cazul în care instanța a refuzat să soluționeze acțiunea civilă, puteți solicita despăgubiri în fața unei instanțe civile. Aveți dreptul să formulați o cale de atac împotriva hotărârii instanței de prim grad de jurisdicție în fața instanței districtuale.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și ce asistență pot primi în acest sens?

În cazul în care autorul infracțiunii care a fost condamnat nu plătește cuantumul acordat prin hotărâre judecătorească, aveți dreptul de a apela, în baza hotărârii, la un executor judecătoresc, acesta urmând să organizeze procedura de executare silită.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 15/08/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Grecia

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.


Cum pot solicita despăgubiri sau alte modalități de reparare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez o cerere în acest sens?

În etapa premergătoare procesului penal, ar trebui să declarați că doriți să vă constituiți parte civilă (politikósenágon) atunci când depuneți o plângere la procurorul sau la autoritățile de poliție competente, caz în care ar trebui să declarați acest lucru chiar în cadrul plângerii. De asemenea, puteți să declarați acest lucru pe parcursul cercetării infracțiunii, într-un document separat (dikógrafo) de notificare a poliției, a procurorului sau a organelor de anchetă și puteți chiar să faceți o declarație în instanță în mod direct atât timp cât aceasta nu a început examinarea probelor (articolele 82-83 din Codul de procedură penală).

În ce moment din cadrul procedurii penale ar trebui să depun cererea?

A) În etapa premergătoare procesului, astfel cum s-a precizat anterior (articolul 83 din Codul de procedură penală)

B) În instanță, printr-o simplă declarație orală înainte de începerea examinării probelor, fără a fi nevoie de o procedură precontencioasă scrisă, în cazul în care doriți să obțineți despăgubiri pentru vătămarea integrității corporale și daunele morale suferite ca urmare a infracțiunii săvârșite împotriva dumneavoastră, sau prin transmiterea unei notificări către persoana acuzată cu cel puțin cinci zile înainte de ședința de judecată, în cazul în care doriți să obțineți despăgubiri pentru daune materiale (articolul 68 din Codul de procedură penală).

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, profiturile pierdute și dobânzile)?

În general, declarația că doriți să vă constituiți parte civilă trebuie să cuprindă un rezumat al cauzei, motivele pentru care considerați că aveți dreptul să fiți parte civilă și numirea unui reprezentant ad litem în locul unde își are sediul instanța, dacă nu locuiți în mod permanent în raza acelei instanțe.

În cazul în care declarația că doriți să vă alăturați procedurilor penale în calitate de parte civilă privește o cerere de despăgubire pentru vătămarea integrității corporale și daune morale, nu este necesară o procedură scrisă. În aceste cazuri, partea civilă solicită, în mod obișnuit, o sumă simbolică [44 EUR cu titlu provizoriu (me epifýlaxi)] și nu întreaga valoare a creanței. În cazul în care inculpatul este declarat vinovat, instanța va dispune ca acesta să vă plătească respectiva sumă simbolică cu titlu de despăgubire. Pentru restul creanței, va trebui să introduceți o acțiune separată în justiție în fața instanțelor civile. În cazul în care cererea dumneavoastră se referă la recuperarea prejudiciului material care v-a fost cauzat în urma infracțiunii, trebuie să transmiteți o notificare către inculpat cu cel puțin cinci zile înainte de proces, incluzând o defalcare pe elemente individuale (articolul 68 din Codul de procedură penală).

Există un formular specific pentru astfel de cereri?

Nu există un formular specific. Declarația dumneavoastră trebuie să conțină toate elementele de mai sus. Astfel cum s-a menționat mai sus, o procedură specifică premergătoare procesului este necesară numai atunci când instanța penală este chemată să repare prejudiciul material, caz în care trebuie să fie transmisă o notificare inculpatului cu cinci zile înainte de ședința de judecată.

Ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubiri?

Înainte de soluționarea cauzei, trebuie să prezentați toate documentele pe care le aveți și care vă dovedesc pretenția, și anume certificate medicale, declarații, mărturii și orice alte elemente de probă.

Există taxe judiciare sau alte costuri aferente?

Trebuie să plătiți o taxă aferentă acțiunii civile de 40 EUR (articolul 63 din Codul de procedură penală, astfel cum este aplicabil de la 23 ianuarie 2017, în urma modificării aduse prin Legea nr. 4446/2016).

Pot beneficia de asistență judiciară înainte și/sau în timpul procedurilor? Pot beneficia de asistență judiciară dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Legislația (articolul 1 din Legea nr. 3226/2004) prevede acordarea de asistență judiciară cetățenilor cu venituri reduse dintr-un stat membru al UE, cetățenilor țărilor terțe și apatrizilor în cazul în care aceștia locuiesc în mod legal sau își au reședința obișnuită în Uniunea Europeană. Cetățenii cu venituri reduse care au dreptul la asistență judiciară sunt cei al căror venit familial anual nu depășește două treimi din venitul personal minim anual stabilit în contractul general colectiv de muncă. În cazul unui litigiu intern, venitul celeilalte părți la litigiu nu este luat în considerare. Asistența judiciară în cadrul oricăror acțiuni penale sau civile este disponibilă, de asemenea, pentru toate victimele infracțiunilor menționate la articolul 323 (traficul de sclavi), articolul 323A (traficul de persoane), articolul 323B litera (a) [organizare de călătorii în scopul participării la acte sexuale sau alte acte indecente care implică minori (turism sexual)], articolul 324 (răpirea de minori), articolul 339 (corupere de minori), articolul 348A (pornografie infantilă) și articolul 351A (acte indecente care implică minori pentru plată) din Codul penal, precum și la articolul 87 alineatele (5) și (6) (facilitarea intrării în Grecia, a ieșirii din Grecia sau a șederii ilegale în Grecia a unui resortisant al unei țări terțe) și articolul 88 (transportul ilegal al resortisanților țărilor terțe în Grecia) din Legea 3386/2005, precum și pentru minorii care sunt victime ale actelor menționate la articolul 336 (viol), articolul 338 (abuz sexual), articolul 343 (acte indecente cu abuz de autoritate), articolul 345 (incest), articolul 346 (acte indecente între rude), articolul 347 (acte indecente contrare naturii – această infracțiune a fost între timp abrogată), articolul 348 (facilitarea depravării altor persoane), articolul 348B (ademenirea copiilor în scopuri sexuale), articolul 348C (reprezentații pornografice ale minorilor) și articolul 349 (procurarea de servicii de prostituție) din Codul penal.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

În cazul în care instanța hotărăște că urmărirea penală nu ar trebui continuată sau ar trebui respinsă din orice motiv, aceasta nu poate examina acțiunea civilă. De asemenea, instanța va respinge o acțiune civilă în cazul în care aceasta nu a fost depusă în mod legal conform descrierii de mai sus sau dacă aceasta este inadmisibilă sau dacă aceasta este neîntemeiată pe fond, de exemplu deoarece nu ați suferit în mod direct ca urmare a infracțiunii sau nu sunteți titularul interesul juridic în cauză.

Pot contesta o astfel de decizie sau există alte modalități de reparare?

Puteți introduce o cale de atac ordinară (éfesi) împotriva unei hotărâri de achitare pronunțate de instanța penală districtuală, de instanța de prim grad de jurisdicție formată dintr-un singur judecător sau din trei judecători sau de instanța de apel pentru o infracțiune de gravitate medie (plimmélima) dacă sunteți obligat să plătiți despăgubiri și cheltuieli de judecată, însă numai legat de acest aspect [articolul 486 alineatul (1b) din Codul de procedură penală]. De asemenea, puteți introduce o cale de atac ordinară împotriva unei hotărâri de condamnare a inculpatului dacă și în măsura în care prin aceasta vi s-a respins cererea pe motiv că este nefondată sau vi se acordă despăgubiri financiare sau materiale, cu condiția ca suma solicitată să depășească 100 EUR în cazul în care calea de atac este împotriva unei hotărâri pronunțate de instanța penală districtuală, 250 EUR dacă aceasta este împotriva unei hotărâri a unei instanțe de prim grad de jurisdicție formată dintr-un judecător unic sau a unei instanțe pentru minori formată dintr-un judecător unic, sau 500 EUR dacă se atacă hotărârea unei instanțe de prim grad de jurisdicție formată din trei judecători sau a unei instanțe pentru minori formată din trei judecători (articolul 488 din Codul de procedură penală). Puteți introduce o cale de atac cu privire la o chestiune de drept (anaíresi) împotriva unei hotărâri de condamnare a inculpatului în măsura în care prin aceasta vi s-a respins cererea pe motiv că este nefondată [articolul 505 alineatul (1c) din Codul de procedură civilă] sau împotriva unei hotărâri de achitare în cazul în care ați fost obligat să plătiți despăgubiri și cheltuieli de judecată [articolul 505 alineatul (1c) din Codul de procedură penală].

Dacă instanța îmi acordă dreptul la daune-interese, cum mă asigur că hotărârea judecătorească este executată împotriva autorului infracțiunii și cum pot beneficia de asistență pentru a asigura acest lucru?

Despăgubirile acordate de instanța penală constituie, în esență, o soluție asupra unei acțiuni civile. Prin urmare, acestea sunt executate prin procedura de executare a hotărârilor judecătorești în materie civilă (anankastikí ektélesi).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 06/02/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Spania


Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez cererea în acest sens?

În dreptul spaniol, procedura normală pentru solicitarea de despăgubiri pentru prejudiciile suferite este cea a procedurii penale, în care se examinează atât răspunderea civilă, cât și răspunderea penală. Din acest motiv, instanța penală locală (Juzgado de Instrucción) acordă părții vătămate posibilitatea de a introduce o acțiune civilă, astfel încât aceasta să poată declara dacă dorește să formuleze acțiunea în cadrul procedurii penale sau dacă își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit prin intermediul unei proceduri civile.

În cazul în care partea vătămată declară că dorește să solicite despăgubiri în cadrul procedurii penale, aceasta poate opta pentru acțiunea civilă formulată în numele său de către procuror (acest lucru se va întâmpla și în cazul în care persoana vătămată nu are nicio preferință) sau, dacă dorește, poate să participe personal în procedură (prin intermediul unui avocat și al reprezentantului judiciar).

În cazul în care partea vătămată alege să solicite despăgubiri în afara procedurii penale, aceasta trebuie să introducă o acțiune civilă în conformitate cu normele referitoare la procedurile civile.

Prin urmare, victima poate depune o cerere de despăgubire în instanță, fie în persoană, cu ocazia memoriului primit atunci când i se oferă posibilitatea de a fi introdusă în procedură în calitate de parte privată, fie prin declarație scrisă, fie prin intermediul unui avocat sau al reprezentantului judiciar. Această declarație scrisă nu este esențială: în cazul în care nu efectuează, procurorul va introduce atât acțiunea civilă, cât și acțiunea penală.

Puteți solicita ajutor pentru întocmirea cererii din partea Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), care pot fi găsite în toate comunitățile autonome, în aproape toate capitalele provinciilor, precum și în alte orașe; în cazul infracțiunilor de terorism puteți obține ajutor din partea Biroului de informare și sprijin pentru victimele terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional).

În ce etapă a procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

Puteți prezenta cererea în orice etapă a procedurii, dar înainte de începerea fazei orale a procesului. Instanța penală locală vă oferă posibilitatea să formulați cererea în cursul fazei urmăririi penale, de îndată ce aceasta este înștiințată de existența unei părți vătămate.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânzile)?

Cererea ar trebui să precizeze prejudiciului suferit – suma – și trebuie să includă facturile sau estimările pe care se întemeiază cererea, acestea fiind ulterior examinate de un expert judiciar.

Există un formular specific pentru astfel de cereri?

Nu.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În susținerea cererii de despăgubire, ar trebui să prezentați facturile sau estimările pe care se întemeiază cererea. În cazul în care ați solicitat asistență juridică, vi se va solicita să prezentați dovezi ale veniturilor și ale bunurilor pe care le dețineți.

Există taxe judiciare sau alte cheltuieli aferente cererii mele?

Nu.

Pot beneficia de asistență juridică înainte și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

În calitate de victimă reclamantă, aveți dreptul, încă de la primul contact cu autoritățile și funcționarii, de a primi informații cu privire la procedura de obținere a asistenței juridice și a apărării și, dacă este cazul, condițiile pentru obținerea acestora în mod gratuit. Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi, de asemenea, aceste informații.

În calitate de victimă reclamantă, puteți invoca dreptul la asistență juridică în fața funcționarului sau autorității care v-a furnizat informațiile cu privire la procedura de obținere a asistenței juridice și a apărării și, dacă este cazul, obținerea acestuia în mod gratuit. Funcționarul sau autoritatea va transmite cererea dumneavoastră, împreună cu documentația anexată, baroului relevant.

Cererea dumneavoastră poate fi prezentată și Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor, care o vor transmite, de asemenea, baroului relevant.

În general, în calitate de victimă reclamantă, puteți beneficia de servicii de orientare juridică, prin care se oferă tuturor cetățenilor informații cu privire la legislație. Aceste servicii sunt organizate de barouri în fiecare circumscripție judiciară.

Pentru a avea acces la aceste servicii, trebuie să completați un formular care poate fi găsit la instanțe, la Ministerul Justiției și la alte birouri de stat și trebuie să dovediți că mijloacele dumneavoastră de trai sunt insuficiente. Cererea trebuie prezentată baroului din circumscripția instanței respective sau instanței din zona în care aveți reședința, dacă procedura penală nu au început încă. După începerea procedurii penale, puteți obține asistență juridică gratuită în orice moment, cu condiția prezentării în persoană în cadrul procedurii, în calitate de victimă.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență de gen, nu este necesar să dovediți mai întâi că mijloacele dumneavoastră de trai sunt insuficiente pentru a obține asistență juridică.

Puteți obține asistență juridică și în cazul în care sunteți victimă a terorismului.

În calitate de victimă a unei infracțiuni, puteți solicita asistență juridică în Spania dacă sunteți cetățean al oricărui stat membru al Uniunii Europene și demonstrați că resursele dumneavoastră sunt insuficiente.

Indiferent de existența resurselor necesare pentru instituirea unei proceduri judiciare, dreptul dumneavoastră la asistență juridică va fi recunoscut și această asistență vă va fi acordată imediat dacă sunteți victimă a violenței de gen, a terorismului sau a traficului de persoane în cadrul oricărei proceduri care are legătură cu, derivă din sau este o consecință a statutului dumneavoastră de victimă sau dacă sunteți minor, aveți deficiențe intelectuale sau boli psihice și sunteți victima unor fapte de abuz sau de rele tratamente.

Acest drept se aplică, de asemenea, beneficiarilor oricărui tip de ajutor în cazul în care victima a decedat, în măsura în care aceștia nu au fost implicați în faptele de violență.

În sensul acordării asistenței juridice, în calitatea dumneavoastră de reclamant veți fi considerat victimă în cazul în care se introduce o plângere sau o acțiune sau în cazul în care procedura penală a început pentru oricare dintre infracțiunile menționate și vă veți menține acest statut pe tot parcursul procedurii penale sau în cazul în care, după încheierea procedurii, a fost pronunțată o sentință prin care se constată existența vinovăției.

Dreptul la asistență juridică se va pierde atunci când hotărârea de achitare devine definitivă sau ca urmare a suspendării temporare sau a respingerii acțiunii pentru motivul nedemonstrării existenței infracțiunilor, fără obligația de a rambursa beneficiile acordate cu titlu gratuit până în acel moment.

În diferitele proceduri care pot fi inițiate ca urmare a statutului dumneavoastră de victimă a infracțiunilor identificate și, în special, în procedurile privind violența de gen, trebuie să fiți asistat de același avocat, cu condiția ca dreptul dumneavoastră la apărare să fie astfel garantat în mod corespunzător.

Aveți dreptul la asistență juridică dacă venitul dumneavoastră anual și veniturile pe unitate familială nu depășesc:

 • dublul valorii indicatorului public al venitului cu scop multiplu (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM) în vigoare la momentul formulării cererii, dacă persoanele în cauză nu fac parte din nicio unitate familială. IPREM este un indicator care este stabilit anual și utilizat pentru a determina valoarea anumitor prestații sau pragul pentru a beneficia de anumite prestații, drepturi sau servicii publice.
 • de două ori și jumătate valoarea IPREM în vigoare la momentul formulării cererii, dacă persoanele în cauză fac parte din oricare dintre tipurile de unități familiale cu mai puțin de patru membri;
 • triplul valorii IPREM în cazul în care unitățile familiale în cauză sunt formate din patru sau mai mulți membri.

În cazul în care, în calitate de victimă, vi se acordă dreptul la asistență juridică, nu veți fi nevoit să achitați următoarele costuri pentru:

 • consiliere juridică prealabilă;
 • onorariul avocatului și al reprezentantului judiciar;
 • publicarea de anunțuri în ziarele oficiale;
 • garanțiile obligatorii în cazul introducerii anumitor căi de atac;
 • onorariile experților.

În plus, veți beneficia de o reducere cu 80 % a taxelor pentru actele notariale și pentru certificatele emise de cartea funciară și de registrele comerțului.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

În general, în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, instanța trebuie să aprecieze existența unei infracțiuni violente săvârșite cu intenție sau a unei infracțiuni sexuale și să constate acest lucru în hotărârea judecătorească care încheie procedura penală. În această hotărâre judecătorească definitivă pronunțată în procedura penală trebuie să se stabilească în mod clar legătura de cauzalitate dintre infracțiune și vătămări sau afectarea sănătății sau, după caz, deces.

De asemenea, este posibil ca hotărârea judecătorească care încheie procedura penală să dispună suspendarea temporară a procedurii sau încetarea procedurii.

În conformitate cu legislația spaniolă în materie penală, suspendarea temporară a procedurii poate avea loc în cazul în care săvârșirea infracțiunii care a condus la acțiunea judiciară nu este dovedită în mod corespunzător sau în cazul în care se constată că a fost săvârșită o infracțiune, însă nu există suficiente motive pentru a fi acuzate anumite persoane (o anumită persoană) în calitate de autori, coautori sau complici.

Procedura încetează în cazul în care nu există o indicație rezonabilă cu privire la săvârșirea faptei care a declanșat procedura judiciară, în cazul în care fapta nu constituie o infracțiune sau în cazul în care cei care sunt judecați ca autori, coautori sau complici par să fie exonerați de răspunderea penală.

În general, în cazul infracțiunilor de terorism, este necesar ca instanța să aprecieze dacă există răspundere civilă pentru faptele și prejudiciile prevăzute în legislația aplicabilă. Acordarea ajutorului și a beneficiilor recunoscute în temeiul legislației spaniole privind terorismul este supusă principiilor aplicabile despăgubirilor prevăzute în Convenția europeană privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare?

În cazul în care judecătorul de instrucție (din cadrul unei instanțe sau al unui organism judiciar) decide să pună capăt procedurii - și anume, să dispună respingerea acțiunii - victima poate ataca această decizie dacă a fost prezentă în persoană în cadrul procedurii și are calitatea de acuzator privat.

În conformitate cu legislația spaniolă în materie penală, suspendarea temporară a procedurii poate avea loc în cazul în care săvârșirea infracțiunii care a condus la acțiunea judiciară nu este dovedită în mod corespunzător sau în cazul în care se constată că a fost săvârșită o infracțiune, însă nu există suficiente motive pentru a fi acuzate anumite persoane (o anumită persoană) în calitate de autori, coautori sau complici.

Procedura încetează în cazul în care nu există o indicație rezonabilă cu privire la săvârșirea faptei care a declanșat procedura judiciară, în cazul în care fapta nu constituie o infracțiune sau în cazul în care cei care sunt judecați ca autori, coautori sau complici par să fie exonerați de răspunderea penală.

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru a solicita diferitele tipuri de ajutor prevăzute în lege, în general, este necesar să existe o hotărâre judecătorească de încetare a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac. În acest scop, hotărârea definitivă pronunțată în procedura penală poate fi atacată în termenul prevăzut și prin introducerea căilor de atac indicate în decizia respectivă.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și ce asistență pot primi în acest sens?

În cazul în care autorul infracțiunii a fost declarat în stare de insolvență parțială, statul va achita întregul cuantum al ajutorului sau o parte din acesta.

Statul se va subroga în drepturile dumneavoastră împotriva părții responsabile civilmente pentru săvârșirea infracțiunii, până la valoarea totală a ajutorului provizoriu sau final care v-a fost acordat în calitate de victimă sau de beneficiar.

 

 

Statul poate introduce o acțiune în regres împotriva părții responsabile civilmente pentru fapta penală pentru a solicita rambursarea totală sau parțială a ajutorului acordat.

Această acțiune se va realiza, după caz, prin executare silită administrativă și se va aplica în cazurile următoare, printre altele:

 • în cazul în care în hotărârea judecătorească se statuează că nu există infracțiune;
 • în cazul în care, după plata ajutorului, atât dumneavoastră, în calitate de victimă, precum și beneficiarii dumneavoastră, ați obținut, în orice temei, despăgubire integrală sau parțială pentru prejudiciile suferite în decurs de trei ani după acordarea ajutorului;
 • în cazul în care ajutorul a fost obținut pe baza furnizării de informații false sau în mod deliberat incomplete sau prin orice alte mijloace frauduloase, precum și pe baza omisiunii deliberate a împrejurărilor care ar conduce la refuzarea sau reducerea ajutorului solicitat;
 • în cazul în care despăgubirea acordată în hotărâre este mai mică decât ajutorul provizoriu.

Această acțiune va fi introdusă prin intervenția statului în procedura penală sau în procedura civilă în curs de desfășurare, fără a aduce atingere acțiunii civile care poate fi introdusă de procuror.

Victimele pot fi asistate prin intermediul Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor competente sau, în cazul infracțiunilor de terorism, prin intermediul Biroului de informare și sprijin pentru victimele terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale, furnizându-li-se orice informație de care au nevoie cu privire la aceste chestiuni în calitatea lor de victime ale infracțiunilor.

Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor vă vor furniza informații cu privire la posibilitatea pe care o aveți în calitate de victimă de a participa la pronunțarea pedepsei cu închisoarea și vor desfășura orice fel de activități de asistență necesare astfel încât să vă puteți exercita drepturile recunoscute prin lege.

În cazul în care sunteți victimă a terorismului, Biroul de informare și sprijin pentru victimele terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale vă va îndruma către căile de informare necesare pentru a afla totul în legătură cu executarea pedepsei cu închisoarea până în momentul executării integrale a pedepsei, în special în cazurile în care se acordă beneficii sau deținuții sunt eliberați. În plus, în cadrul soluționării cauzelor în materie de despăgubire, biroul vă va furniza informații, în calitatea dumneavoastră de victimă, cu privire la obținerea certificatelor de grefă privind hotărârile definitive, a deciziilor de a nu se reține răspunderea civilă și a altor documente necesare pentru procesarea ajutorului stabilit prin lege.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Franţa


Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Dacă ați suferit prejudicii cauzate de o infracțiune, puteți sesiza instanța pentru ca autorul infracțiunii să fie obligat să vă despăgubească. În acest mod, veți obține daune-interese. Cererea dumneavoastră poate fi prezentată în cadrul unei proceduri civile sau penale.

 • Procesul civil

Puteți sesiza o instanță civilă, indiferent dacă persoana responsabilă pentru prejudiciu a săvârșit sau nu o infracțiune.

Tipul și valoarea sumei solicitate stabilesc instanța competentă:

- pentru o sumă solicitată mai mică de 10 000 EUR, este competentă instanța districtuală (tribunal d'instance).

- pentru o sumă solicitată mai mare de 10 000 EUR, este competentă instanța regională (tribunal de grande instance) (Linkul se deschide într-o fereastră nouăAnuar).

 • Procesul penal

Dacă persoana responsabilă pentru prejudiciu a săvârșit o infracțiune, puteți solicita despăgubiri în cadrul procesului penal. Vă puteți constitui parte civilă în procesul penal (partie civile), adresând o cerere anchetatorilor, procurorului (procureur de la République), judecătorului de instrucție (juge d’instruction) sau instanței.

Trebuie să fi suferit personal un prejudiciu cauzat direct de infracțiunea care urmează a fi judecată.

Un minor nu poate să se constituie parte civilă în cadrul procesului penal în nume propriu; părinții săi trebuie să facă acest lucru în numele său.

Odată ce suma aferentă daunelor-interese a fost stabilită de instanța civilă sau penală, victima deține o creanță asupra persoanei condamnate care devine debitor. Creanța este un drept pe care victima îl poate utiliza.

În cazul în care există dificultăți în recuperarea sumelor, este posibil să se facă apel la:

- un judecător pentru obținerea unei somații de plată;

- un executor judecătoresc care va putea proceda la confiscarea bunurilor.

Serviciul de asistență pentru recuperarea sumelor alocate victimelor infracțiunilor (Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions — SARVI) al Fondului de garantare pentru victimele actelor de terorism și ale altor infracțiuni (Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) vă poate ajuta să recuperați daunele-interese acordate de instanță doar la încheierea procesului penal.

Acesta se adresează victimelor care au suferit vătămări corporale minore sau anumite tipuri de prejudicii materiale care nu pot fi despăgubite de comisiile de despăgubire a victimelor infracțiunilor (Commissions d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI).

În ce moment al procedurii penale trebuie să prezint cererea?

Puteți depune cererea dumneavoastră în cursul anchetei preliminare conduse de un procuror și apoi în cursul instrucției conduse de un judecător de instrucție.

Cererea poate fi depusă înainte de ședința de judecată în Linkul se deschide într-o fereastră nouăscris (scrisoarea trebuie să sosească cu 24 de ore înainte de audiere).

Puteți, de asemenea, să o prezentați direct în cadrul ședinței, în cursul procesului în fața instanței. În acest caz, vă puteți prezenta cererea în Linkul se deschide într-o fereastră nouăscris sau verbal. Trebuie să faceți acest lucru înainte ca procurorul să se adreseze instanței pentru a-și expune punctul de vedere și a propune o sentință.

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

Prin cererea dumneavoastră trebuie să solicitați despăgubiri pentru toate prejudiciile pe care le-ați suferit. Trei tipuri de prejudicii pot fi despăgubite:

 • vătămarea corporală, care este vătămarea sănătății unei persoane sau a integrității sale fizice sau mentale;
 • prejudiciul moral, care este prejudiciul adus bunăstării emoționale, onoarei sau reputației;
 • prejudiciul material, care se referă la deteriorarea bunurilor și a intereselor financiare ale unei persoane.

Prejudiciul dumneavoastră trebuie să fi fost cauzat de un anumit eveniment (un accident, o eroare de livrare etc.);

persoana de la care solicitați despăgubiri trebuie să fie persoana responsabilă pentru acesta, iar prejudiciul trebuie să fie real (vina v-a cauzat un prejudiciu incontestabil), direct (vă privește personal) și specific.

Trebuie să îl definiți cu precizie și să furnizați elemente de probă referitoare la acesta (facturi, fotografii ale accidentului etc.). Cererea dumneavoastră trebuie să specifice o cifră, deoarece nu există nicio sumă minimă sau maximă. Instanța nu poate condamna partea atacată la plata unei sume mai mari decât cea pe care o solicitați.

Cererea dumneavoastră poate fi prezentată în Linkul se deschide într-o fereastră nouăscris, fără formalități specifice, sau verbal în fața instanței.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Trebuie să furnizați orice informații care să ateste prejudiciul dumneavoastră (fotografii, facturi, declarații de martor etc.) și răspunderea persoanei de la care solicitați despăgubiri.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

În principiu, nu există costuri specifice.

Cu toate acestea, în cazul în care procurorul nu inițiază o anchetă chiar dacă victima consideră că a fost săvârșită o infracțiune și dorește să obțină despăgubiri, victima poate, în anumite condiții, să sesizeze direct judecătorul de instrucție, depunând o plângere penală împreună cu o Linkul se deschide într-o fereastră nouăcerere de constituire ca parte civilă în cadrul procesului penal. Acest fapt inițiază procedura penală și procedura civilă care permit solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii.

În continuare, judecătorul de instrucție poate solicita reclamantului să depună o sumă de bani a cărei valoare este stabilită de judecător pe baza veniturilor reclamantului. Suma depusă se numește consignation. Aceasta trebuie plătită într-un termen stabilit de judecător sub sancțiunea respingerii plângerii.

În mod similar, în cazul în care procurorul nu introduce o acțiune în justiție, victima poate emite o „citație directă” (citation directe) în fața instanței penale și poate iniția proceduri penale și civile împotriva pârâtului. În acest caz, instanța poate solicita o garanție.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

Pentru persoanele cu resurse limitate poate fi acordată asistență juridică, astfel încât onorariile avocațiale și taxele judiciare suportate în cursul procesului să fie plătite parțial sau integral de către stat. . Pentru cele mai grave infracțiuni se acordă asistență juridică indiferent de nivelul resurselor [a se vedea lista de la Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 9-2 din Legea nr. 91-647 din 10 iulie 1991 privind asistența juridică (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)].

Aveți dreptul la asistență juridică dacă sunteți cetățean francez sau cetățean al Uniunii Europene, chiar dacă nu aveți domiciliul în Franța, sau dacă sunteți cetățean străin cu reședința obișnuită și legală în Franța.

Anumite organisme de acces la servicii juridice, cum ar fi centrele juridice (maisons de la justice et du droit) sau punctele de informare juridică (points d'accès au droit), oferă consultații gratuite pe probleme de natură juridică și vă pot sprijini, indiferent de cetățenie, în îndeplinirea oricăror formalități în vederea exercitării unui drept și în cadrul oricăror proceduri extrajudiciare.

Același lucru este valabil și pentru Linkul se deschide într-o fereastră nouăasociațiile de sprijinire a victimelor care oferă în special asistență juridică gratuită.

Când va respinge sau când va refuza instanța penală să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

Instanța poate declara inadmisibilă solicitarea de constituire ca parte civilă în cadrul procesului penal dacă cererea nu îndeplinește condițiile, în special dacă instanța consideră că persoana nu a fost afectată de infracțiunea supusă judecății. Aceasta se poate pronunța asupra procesului penal (vinovăție, pedeapsă cu închisoarea și/sau amendă) și asupra procesului civil (despăgubire) în același timp. Instanța poate, de asemenea, să se pronunțe asupra procesului civil într-o etapă ulterioară, în cazul în care consideră că nu deține toate elementele.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de decizia instanței, puteți solicita o reexaminare de către curtea de apel în a cărei jurisdicție se află instanța.

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

Odată ce suma aferentă daunelor-interese a fost stabilită de instanța civilă sau penală, victima deține o creanță asupra persoanei condamnate care devine debitor. Creanța este un drept pe care victima îl poate utiliza.

În cazul în care există dificultăți în recuperarea sumelor, este posibil să se facă apel la:

 • un judecător pentru obținerea unei somații de plată
 • un executor judecătoresc care va putea proceda la confiscarea bunurilor.

SARVI vă poate ajuta să recuperați daunele-interese (și sumele aferente cheltuielilor de judecată) acordate de instanță doar la încheierea procesului penal. Acest serviciu plătește o sumă victimei (a cărei valoare depinde de nivelul sentinței pronunțate) și recuperează sumele datorate de la persoana condamnată. SARVI este un serviciu gratuit și confidențial.

Acesta se adresează victimelor care au suferit vătămări corporale minore sau anumite prejudicii materiale care nu pot fi despăgubite de comisiile de despăgubire a victimelor infracțiunilor.

Puteți avea dreptul la asistența SARVI dacă:

 • sunteți o persoană fizică și ați obținut o hotărâre pronunțată de instanța penală prin care vi se acordă daune-interese și, eventual, rambursarea totală sau parțială a cheltuielilor de judecată;
 • nu aveți dreptul la despăgubiri din partea CIVI; și
 • persoana condamnată nu a plătit sumele datorate în termen de două luni de la pronunțarea sentinței finale.

Ce puteți obține:

 • dacă valoarea creanței dumneavoastră este mai mică sau egală cu 1 000 EUR: întreaga sumă.
 • dacă valoarea creanței dumneavoastră este mai mare de 1 000 EUR:
  • Ø 30% din sumă, cu o sumă minimă de 1 000 EUR și o sumă maximă de 3 000 EUR;
  • Ø asistență la recuperare, și anume SARVI obține, în numele dumneavoastră, restul sumei datorate de la persoana condamnată. Veți fi anunțat în fiecare trimestru cu privire la rezultatul măsurilor luate în numele dumneavoastră. În consecință, această procedură evită apelarea la un executor judecătoresc. SARVI utilizează instrumentele legale care îi sunt puse la dispoziție prin lege. Activitățile sale rămân totuși limitate de capacitatea de plată a persoanei condamnate, căreia îi aplică o penalitate.

Partea plătită de SARVI este achitată în termen de două luni de la primirea dosarului complet.

Care sunt termenele de depunere a cererii dumneavoastră?

 • Trebuie să depuneți cererea nu mai târziu de un an de la data pronunțării hotărârii definitive.
 • Dacă cererea dumneavoastră de despăgubire a fost respinsă de CIVI, aveți la dispoziție un an de la notificarea respingerii pentru a contacta SARVI.

Există un Linkul se deschide într-o fereastră nouăformular pentru cererile de recuperare. Reprezentarea juridică nu este obligatorie.

O listă a documentelor justificative care vor fi anexate la cererea dumneavoastră este menționată în formularul care trebuie trimis la:

Fonds de Garantie - SARVI
TSA 10316
94689 VINCENNES CEDEX

Puteți obține informații suplimentare la: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.fondsdegarantie.fr/sarvi/

SARVI poate respinge cererea dumneavoastră de recuperare împotriva persoanei condamnate sau poate refuza să ia o decizie cu privire la aceasta, dacă nu îndepliniți cerințele necesare.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 05/11/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Croaţia


Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Cererea de constituire ca parte civilă în vederea solicitării de despăgubiri ca urmare a unei infracțiuni este audiată la propunerea părții vătămate în cursul procedurii penale dacă acest lucru nu întârzie în mod semnificativ procedura. [Articolul 153 alineatul (1) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

Cererea de constituire ca parte civilă poate fi formulată de către partea vătămată. [Articolul 154 alineatul (1) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

Cererea de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale este depusă la autoritatea căreia i-a fost transmisă plângerea penală sau la instanța pe rolul căreia se află procedura. [Articolul 155 alineatul (1) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

În ce moment al procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

O cerere de constituire ca parte civilă poate fi prezentată tribunalului de primă instanță până la sfârșitul procesului de strângere a probelor. [Articolul 155 alineatul (2) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

O cerere de constituire ca parte civilă poate face referire la o cerere de despăgubire formulată în cadrul procesului. [Articolul 153 alineatul (2) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu există niciun formular specific pentru aceste cereri.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Persoana autorizată să depună cererea de despăgubire trebuie să își indice pretenția și să prezinte probe. [Articolul 155 alineatul (3) din Codul de procedură penală] Tipul și volumul probelor nu sunt specificate prin lege.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Nu există taxe judiciare sau alte costuri legate de depunerea unei cereri de constituire ca parte civilă.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

Victimele unei infracțiuni pasibile de aplicarea unei pedepse cu închisoarea având o durată mai mare de cinci ani, care suferă consecințe grave ale infracțiunii, au, în momentul depunerii unei cereri de constituire ca parte civilă, dreptul la asistența specializată a unui consilier, suportată de la bugetul de stat. [Articolul 43 alineatul (2) din Codul de procedură penală] Acest drept nu este limitat de locul de reședință al părții vătămate.

În ce caz va respinge instanța penală cererea mea sau când va refuza să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

O hotărâre prin care se constată vinovăția inculpatului poate acorda părții vătămate acțiunea civilă în totalitate sau parțial și poate solicita părții vătămate să introducă o acțiune separată. În cazul în care informațiile din procedura penală nu oferă o bază fiabilă pentru soluționarea completă sau parțială, instanța va solicita părții vătămate să introducă o acțiune separată.

Atunci când instanța pronunță o hotărâre de achitare sau când acuzațiile sunt respinse sau procedura penală este suspendată printr-o decizie, părții vătămate i se va solicita să introducă o acțiune pentru a satisface cererea de constituire ca parte civilă. În cazul în care instanța se declară necompetentă, părții vătămate i se solicită să se constituie parte civilă în procesul penal inițiat sau continuat de instanța competentă. [Articolul 158 alineatul (2) punctul (3) din Codul de procedură penală]

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Partea vătămată poate încerca să conteste hotărârea pe baza deciziei instanței cu privire la costul procedurii penale sau la cererea pentru acordarea de despăgubiri. Cu toate acestea, în cazul în care procurorul a preluat acțiunea de urmărire penală de la persoana vătămată care a acționat în calitate de acuzator privat, acesta din urmă poate introduce o cale de atac din orice motiv pentru care ar putea fi contestată o hotărâre. [Articolul 464 alineatul (4) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

La propunerea persoanei autorizate, pentru a asigura constituirea ca parte civilă, pot fi dispuse măsuri provizorii în cadrul procedurii penale cauzate de săvârșirea unei infracțiuni.

Decizia menționată în paragraful de mai sus este introdusă de judecătorul de instrucție. După rechizitoriu, camera de punere sub acuzare pronunță o decizie, iar instanța care audiază cauza va conduce discuția. Contestația referitoare la măsura provizorie nu împiedică executarea acesteia. (Articolul 160 din Codul de procedură penală).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 02/10/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Italia


Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Autorul infracțiunii este obligat să repare prejudiciul cauzat victimei. Articolul 185 din Codul penal prevede că repararea prejudiciului trebuie să se aplice în raport cu toate infracțiunile, în conformitate cu normele de drept civil. Ori de câte ori o infracțiune cauzează un prejudiciu material sau moral, despăgubiri se impun a fi plătite de către autorul infracțiunii și de către orice altă persoană care, în temeiul dreptului civil, este răspunzătoare pentru acțiunile autorului infracțiunii. În dreptul civil, prejudiciul cauzat de o infracțiune constituie una dintre circumstanțele în care ar putea fi necesară repararea prejudiciului moral (articolul 20159 din Codul civil).

Victima are posibilitatea de a alege între două moduri diferite pentru a obține repararea prejudiciului suferit.

Acesta se poate constitui parte civilă în cadrul procedurii penale, ceea ce înseamnă că intentează acțiunea civilă în cadrul procedurii penale (costituzione di parte civile): la sfârșitul procedurii penale, instanța penală va evalua prejudiciul și va acorda despăgubiri sau va constata doar că există un drept la despăgubiri și va înainta cauza părților către instanțele civile în vederea stabilirii sumei datorate. Articolul 74 din Codul de procedură penală prevede că, în cursul procedurii penale, o acțiune civilă în despăgubire în conformitate cu articolul 185 din Codul penal poate fi introdusă de orice persoană care a suferit un prejudiciu ca urmare a infracțiunii, sau de moștenitorii săi, împotriva pârâtului și a oricărei persoane responsabile în temeiul dreptului civil.

Pe de altă parte, victima poate, de asemenea, să intenteze o procedură civilă în mod direct, depunând o cerere de despăgubire la instanțele civile ordinare.

Relațiile dintre acțiunile civile și acțiunile penale sunt reglementate de articolul 75 din Codul de procedură penală. O acțiune civilă intentată în fața unei instanțe civile poate fi transferată în cadrul procedurii penale oricând, până în momentul în care instanța civilă pronunță o hotărâre cu privire la fond, chiar dacă hotărârea respectivă face în continuare obiectul unui recurs. În acest caz, acțiunea civilă este suspendată, iar instanța penală se pronunță și asupra cheltuielilor de judecată în materie civilă. O acțiune civilă se va derula în continuare la nivelul instanțelor civile dacă nu este transferată în cadrul procedurii penale sau dacă a fost introdusă într-o etapă în care nu mai era posibilă conexarea acțiunii civile la procedura penală. Dacă o acțiune civilă împotriva unei părți care are calitatea de pârât în procedura penală este intentată în fața instanțelor civile după conexarea unei acțiuni civile la o procedură penală, sau după pronunțarea unei hotărâri penale în primă instanță, procedura civilă este suspendată până la pronunțarea unei hotărâri penale definitive, cu anumite excepții prevăzute de lege.

În ce moment al procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

O acțiune civilă poate fi conexată la procedura penală până la data audierii preliminare sau chiar ulterior, până la finalizarea etapelor preliminare care se impun a fi parcurse în temeiul articolului 484 din Codul de procedură penală înainte de începerea procesului propriu-zis. Odată ce se ajunge în această etapă, o acțiune civilă nu mai poate fi conexată la procedura penală. Dacă o parte se constituie parte civilă după expirarea termenului pentru citarea martorilor, experților și consultanților prevăzuți la articolul 468 alineatul (1) din Codul de procedură penală, partea civilă nu își poate exercita dreptul de a depune liste de martori, experți sau consultanți tehnici. Odată ce s-a constituit parte civilă, aceasta este parte la procesul în primă instanță și căile de atac corespunzătoare, cu excepția cazului de excludere sau retragere voluntară. O acțiune civilă conexată la procedura penală este stinsă în două cazuri: 1) cererea de excludere a unei părți civile poate fi formulată de procuror, de pârât sau de o parte a cărei răspundere este angajată în temeiul dreptului civil (articolul 80 din Codul de procedură penală) sau instanța poate să pronunțe, din oficiu, o ordonanță de excludere a unei părți civile în orice moment până la deschiderea procesului în primă instanță (articolul 81 din Codul de procedură penală); 2) acțiunea civilă poate fi retrasă în mod expres, în orice etapă a procedurii, printr-o declarație verbală sau scrisă făcută de partea civilă sau de mandatarul acesteia (procuratore speciale); acțiunea civilă este considerată retrasă în mod tacit în cazul în care nu sunt depuse memorii, sau în cazul în care o acțiune este intentată în fața instanțelor civile (articolul 82 din Codul de procedură penală).

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

O acțiune civilă conexată la o procedură penală poate avea ca obiect solicitarea despăgubirilor pentru orice prejudiciu, material sau moral, cheltuieli medicale, asistență juridică, consultanță tehnică, precum și pentru alte cheltuieli suportate și justificate prin documente, cu condiția ca acestea să decurgă pe fondul infracțiunii săvârșite.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu există formulare oficiale în cadrul procedurilor penale din Italia, însă trebuie îndeplinite următoarele cerințe.

Partea civilă trebuie să aibă capacitate procesuală (capacità processuale). Declarația de constituire a părții civile în cadrul procedurii penale trebuie depusă la grefa instanței competente sau în cadrul audierii; pentru a fi admisibilă, trebuie să cuprindă: a) datele de identificare ale persoanei fizice sau denumirea asociației sau a organismului care solicită constituirea ca parte civilă și datele de identificare ale reprezentantului legal al acesteia/acestuia; b) datele de identificare ale pârâtului împotriva căruia este introdusă acțiunea civilă sau alte informații cu caracter personal care servesc la identificarea acestuia; c) numele complet al avocatului care reprezintă partea civilă și detaliile mandatului de reprezentare; d) o declarație de motivare a cererii; e) semnătura avocatului. Dacă este prezentată altfel decât în cadrul unei audieri, declarația trebuie notificată de partea civilă celorlalte părți și intră în vigoare în ziua primirii notificării de fiecare parte. Dacă mandatul avocatului de reprezentare nu este atașat la sfârșitul sau în completarea declarației de constituire a părții civile și este în schimb acordat într-una dintre celelalte forme prevăzute la articolul 100 alineatele (1) și (2) din Codul de procedură penală, acesta trebuie depus la grefă sau prezentat în cadrul audierii împreună cu declarația.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cadrul procedurii penale, acțiunea civilă este auxiliară procedurii de stabilire a nevinovăției sau culpei pârâtului. Parchetului îi revine sarcina de a dovedi vinovăția pârâtului. Cu toate acestea, partea civilă poate juca un rol important în cadrul procedurii de administrare a probelor, în special în ceea ce privește probele privind tipul de prejudiciu suferit, amploarea prejudiciului etc. În cadrul procedurii civile, pe de altă parte, victimei în revine, în general, sarcina probei atunci când este vorba de administrarea probelor (de exemplu, certificate medicale) care demonstrează amploarea prejudiciului suferit, deși sarcina probei poate fi îndeplinită prin demonstrarea faptului că există o prezumție legală în favoarea victimei.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

Asistența juridică acordată de stat vizează persoanele ale căror venituri anuale nu depășesc un anumit prag: se acordă cu condiția ca procedurile să se desfășoare în Italia și este deschisă atât resortisanților italieni, cât și străini. Acest aspect este reglementat de Decretul prezidențial nr. 115/2002.

În ce caz va respinge instanța penală cererea mea sau când va refuza să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

În cadrul procedurii penale, acțiunea civilă nu va fi admisă în cazul în care pârâtul este achitat. În cazul în care, în cursul anchetelor preliminare, se solicită aplicarea unei sancțiuni convenite (richiesta di applicazione di pena), cererea de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale nu poate fi admisă în cadrul următoarei audieri. De asemenea, o astfel de cerere de participare la procedură nu poate fi formulată în cadrul audierii în urma unei cereri de aplicare a unei sancțiuni convenite în cadrul unei acțiuni împotriva unei sentințe pronunțate în lipsa audierii pârâtului (opposizione a decreto penale) sau împotriva unui ordin de hotărâre imediată (opposizione a decreto di giudizio immediato). De asemenea, legea exclude în mod expres constituirea ca parte civilă în anumite cazuri, precum procesele cu minori.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

La sfârșitul procesului, în urma hotărârii pronunțate în primă instanță sau după exercitarea unei căi de atac, partea civilă poate considera că decizia finală nu abordează în mod adecvat prejudiciul suferit și, dacă este cazul, partea civilă poate ataca hotărârea - încă o dată prin intermediul avocatului - dar numai în ceea ce privește secțiunile sau dispozițiile care se referă la cererea de despăgubire. În consecință, o hotărâre ulterioară poate modifica hotărârea pronunțată în primă instanță cu privire la aspectele de natură civilă (și, prin urmare, în ceea ce privește despăgubirile). O astfel de hotărâre poate anula efectele negative ale hotărârii în ceea ce privește repararea prejudiciului, dar nu are niciun impact asupra constatărilor privind răspunderea penală a pârâtului: un pârât care a fost achitat în sensul aplicării dreptului penal continuă să fie nevinovat chiar și după ce hotărârea a fost schimbată în favoarea părții civile. Astfel, decizia instanței penale în ceea ce privește răspunderea penală a pârâtului rămâne neschimbată în cazul în care o hotărâre de achitare a pârâtului este contestată doar de partea civilă. Prin urmare, poate exista un conflict obiectiv și tangibil între concluziile unei hotărâri în primă instanță care îl achită pe pârât în sensul aplicării dreptului penal și concluziile unei hotărâri în apel, ca urmare a unei contestații depuse de partea civilă care consideră aceleași fapte ca bază pentru pronunțarea unei hotărâri privind repararea prejudiciului. Se va vedea că aceasta este o chestiune extrem de delicată și tehnică.

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

La cererea părții civile și cu condiția să existe motive întemeiate, instanța va declara ordonanța de restituire și reparare a prejudiciului ca având forță executorie cu titlu provizoriu. Ordinul de efectuare a unei prime plăți provizorii (provvisionale) are întotdeauna forță executorie cu titlu imediat. Odată ce hotărârea devine executorie, partea o poate executa în conformitate cu normele comune de procedură civilă.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 12/03/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Cipru


Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Instanța penală are competența inerentă de a acorda victimei infracțiunii o sumă limitată de despăgubiri în cadrul procedurilor penale, cu condiția ca acuzatul să fie declarat vinovat. Cu toate acestea, competența în cauză a fost foarte puțin utilizată și nu a fost deloc utilizată în ultimele decenii.

În lumina celor de mai sus, în astfel de cazuri, victima are dreptul de a solicita despăgubiri prin intentarea unei acțiuni împotriva autorului infracțiunii în cadrul procedurilor civile.

În ce moment al procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

Cererea trebuie depusă după încheierea procedurii penale sub forma unei acțiuni civile. Trebuie remarcat faptul că aceasta este independentă și separată de procedura penală.

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

Puteți solicita despăgubiri pentru orice pierdere și daună suferită prin identificarea diferitelor tipuri de daune, cum ar fi vătămări fizice, durere și suferință, pierderea de profituri și dobânzi.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Da, citația. Acest formular trebuie depus la Secretariat - Grefa instanței. Acesta poate include fie întreaga cerere a solicitantului, fie o scurtă prezentare a cererii, care va fi ulterior urmată de un raport detaliat al cererii.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Probele în sprijinul cererii sunt dovezi justificative pentru prejudiciul suferit.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Da, există taxe și costuri pentru serviciile legate de cerere, în funcție de nivelul despăgubirilor solicitate.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

Puteți beneficia de asistență juridică în orice etapă a procedurii, cu condiția să fiți eligibil pentru aceasta, și anume atunci când îndepliniți criteriile stabilite de lege. În cauzele civile, asistența juridică este asociată cu încălcările drepturilor omului în conformitate cu convențiile specificate prin lege. Asistența juridică include consultanță, asistență și reprezentare gratuită și se aplică în egală măsură și persoanelor care locuiesc într-o altă țară.

În ce caz va respinge instanța penală cererea mea sau când va refuza să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

Nu se aplică - a se vedea mai sus.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Nu se aplică - a se vedea mai sus.

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

Pentru a asigura executarea hotărârii în materie de despăgubiri, hotărârea se comunică pârâtului (autorului infracțiunii), care trebuie să se conformeze acesteia. În caz de nerespectare, solicitantul (victima) poate iniția o procedură de executare pentru a obliga pârâtul să se conformeze.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 23/07/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Letonia


Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Aveți dreptul de a primi informații referitoare la dispozițiile privind solicitarea și obținerea despăgubirilor, inclusiv a despăgubirilor acordate de către stat, de la persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) și de a intenta o acțiune în despăgubiri în cadrul procesului penal.

Puteți solicita despăgubiri în orice etapă a procedurii penale, până la inițierea examinării cauzei de către tribunalul de primă instanță. Puteți depune cererea în scris sau verbal. O cerere verbală va fi înregistrată în procesul-verbal de către persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

În ce moment al procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

Puteți solicita despăgubiri în orice etapă a procedurii penale, până la inițierea examinării cauzei de către tribunalul de primă instanță. În cazul în care persoana care va fi trasă la răspundere penală nu a fost identificată, acest lucru nu vă limitează dreptul de a depune o cerere de despăgubire.

Victima are dreptul de a retrage cererea de despăgubire depusă în orice etapă a procedurii penale, până în momentul în care instanța se retrage în vederea deliberării și pronunțării unei hotărâri.

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

Aveți dreptul de a primi informații referitoare la dispozițiile privind solicitarea despăgubirilor de la persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

Puteți depune cererea în scris sau verbal. O cerere verbală va fi înregistrată în procesul-verbal de către persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

În cererea dumneavoastră trebuie să furnizați dovezi în sprijinul valorii despăgubirilor pentru orice pierdere materială revendicată, însă, în ceea ce privește prejudiciul moral și suferința fizică, trebuie doar să indicați valoarea despăgubirilor solicitate. În cererea dumneavoastră puteți specifica numărul contului instituției de plată în care se va efectua transferul sumei despăgubirilor pentru daune.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Puteți depune cererea în scris sau verbal. O cerere verbală va fi înregistrată în procesul-verbal de către persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cererea dumneavoastră trebuie să furnizați dovezi în sprijinul valorii despăgubirilor pentru orice pierdere materială revendicată, însă, în ceea ce privește prejudiciul moral și suferința fizică, trebuie doar să indicați valoarea despăgubirilor solicitate.

Instanța va stabili valoarea despăgubirilor pe baza evaluării cererii dumneavoastră și având în vedere valoarea pierderii materiale, gravitatea și natura infracțiunii, suferința fizică provocată, mutilarea și invaliditatea permanentă, nivelul și caracterul public al prejudiciului moral, precum și prejudiciul de natură psihologică.

Daunele directe vor fi evaluate la nivelul prețurilor asumate în cadrul urmăririi penale.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Nu vi se vor percepe taxe pentru depunerea unei cereri în cadrul unei proceduri penale.

În cazul în care considerați că nu ați fost despăgubit integral pentru prejudiciu, aveți dreptul să solicitați despăgubiri astfel cum este prevăzut în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură civilă (Civilprocesa likums). În contextul stabilirii valorii despăgubirilor, se impun a fi avute în vedere despăgubirile primite ca urmare a procedurilor penale.

La depunerea cererii de despăgubire în cadrul unei proceduri civile, victima este scutită de plata taxei publice.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

În cazul în care protecția drepturilor și intereselor unui minor este grevată sau nu este asigurată, ori reprezentantul depune o cerere motivată, persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) decide asupra numirii unui avocat care să reprezinte victima minoră. În situații excepționale, în cazul în care protecția drepturilor și intereselor persoanei în cadrul procedurilor penale nu poate fi asigurată în alt mod, persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) decide în sensul numirii unui avocat care să reprezinte un adult cu venituri mici sau având o situație defavorizată. Persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) desemnează un avocat și în situațiile în care niciuna dintre rude nu poate reprezenta victima. În aceste cazuri, Administrația pentru asistență juridică (Juridiskās palīdzības administrācija) acoperă onorariul avocatului pentru asigurarea asistenței juridice de stat în cadrul procedurilor penale.

În ce caz va respinge instanța penală cererea mea sau când va refuza să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

În cazul în care instanța pronunță o sentință de achitare, cererea de despăgubire în legătură cu infracțiunea nu va fi analizată. În cazul în care instanța nu vă analizează cererea, puteți depune o cerere de despăgubire astfel cum este prevăzut în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură civilă.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

În cazul în care instanța nu vă analizează cererea, puteți depune o cerere de despăgubire astfel cum este prevăzut în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură civilă.

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului infracțiunii și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

Hotărârile privind recuperarea despăgubirilor pentru daune ale victimei sunt puse în aplicare de executorii judecătorești înregistrați în instanță care inițiază executarea pe baza unei cereri scrise din partea recuperatorului, în virtutea unui titlu executoriu.

În vederea executării parțiale a unei hotărâri judecătorești privind recuperarea despăgubirilor pentru daune ale victimei, instanța emite un mandat de executare, la cererea victimei.

Recuperatorii de daune provenite din vătămări corporale care duc la dizabilități sau alte leziuni la adresa sănătății sau decesul unei persoane sunt scutiți de taxele de executare plătibile executorilor judecătorești înregistrați în instanță.

Executorul judecătoresc înregistrat în instanță, la inițiativa sa, efectuează acțiunile necesare și utilizează mijloacele și metodele prevăzute pentru executarea rapidă și eficientă a hotărârilor judecătorești. Executorul judecătoresc înregistrat în instanță va explica drepturile și obligațiile privind exercitarea cu bună-credință a drepturilor procedurale ale părților.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 20/03/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Lituania


Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Puteți solicita despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a unei infracțiuni prin introducerea unei acțiuni civile în cadrul unei proceduri penale. O acțiune civilă poate fi introdusă în etapa premergătoare judecății, prin înaintarea acesteia către persoana responsabilă de efectuarea cercetării din etapa premergătoare judecății sau către procuror, iar atunci când cauza este audiată, prin prezentarea sa în fața instanței. În cazul în care o acțiune civilă nu a fost introdusă sau nu a fost analizată în cursul procedurii penale, puteți introduce o acțiune civilă în cadrul procedurii civile.

În ce moment al procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

O acțiune civilă poate fi introdusă în orice moment al procedurii penale, până la începerea analizării probelor de către instanță.

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

Prin introducerea unei acțiuni civile puteți solicita despăgubiri pentru daune materiale sau morale suferite ca urmare a infracțiunii săvârșite de către suspect sau acuzat. Acțiunea dumneavoastră civilă trebuie să precizeze suma exactă solicitată, precum și să menționeze circumstanțele care o susțin.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu există niciun formular special pentru acțiunile civile. Se aplică numai cerințele generale privind documentele de procedură prezentate în fața instanței.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Trebuie să prezentați probe scrise, materiale sau alte probe care să susțină valoarea daunelor suferite.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

O acțiune civilă introdusă în fața unei instanțe având ca obiect despăgubiri pentru daune materiale și morale suferite ca urmare a unei infracțiuni este scutită de taxa de timbru.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

Da, cetățenii Republicii Lituania, cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene și alte persoane fizice care au reședința legală în Republica Lituania și în alte state membre ale Uniunii Europene au dreptul la asistență juridică secundară în cauzele având ca obiect despăgubiri pentru daune suferite ca urmare a unor infracțiuni. Deciziile privind asigurarea asistenței juridice sunt adoptate de Serviciul de asistență juridică garantată de stat (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.

În ce caz va respinge instanța penală cererea mea sau când va refuza să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

O acțiune civilă este respinsă în cazul în care nu există dovezi ale participării acuzatului la săvârșirea infracțiunii.

O acțiune civilă nu face obiectul analizei în cazul în care acuzatul este achitat pe fondul faptului că nu a fost săvârșită nicio faptă care conține elementele constitutive ale unei infracțiuni sau contravenții sau în cazul în care reclamantul în materie civilă sau reprezentantul acestuia nu participă la audierile în fața instanței. În astfel de cazuri, reclamantul în materie civilă are dreptul de a introduce o acțiune în cadrul procedurii civile.

În situații excepționale, în cazul în care nu este posibilă cuantificarea cu precizie a sumei care trebuie acordată, fiind necesare materiale suplimentare, instanța poate recunoaște dreptul reclamantului în materie civilă de a-i fi satisfăcută cererea în contextul pronunțării unei condamnări și al transferului sumei solicitate în cerere în procedura civilă.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Da, puteți contesta o astfel de decizie a instanței de judecată în fața unei curți de apel în conformitate cu procedura prevăzută în Codul de procedură penală (Baudžiamojo proceso kodeksas).

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului infracțiunii și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

Atunci când hotărârea de acordare a despăgubirilor pentru daune devine definitivă, aveți dreptul să obțineți un mandat de executare, pe care îl puteți prezenta executorului, care va dispune recuperarea sumei. În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile aplicabile, asistența juridică secundară garantată de stat poate fi asigurată și în timpul procedurilor de executare.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 15/03/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Luxemburg


Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Există mai multe modalități de a solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii.

Pentru ca instanța penală să aibă temei pentru a se pronunța asupra despăgubirilor, victima trebuie să introducă o acțiune în justiție în vederea obținerii de despăgubiri constituindu-se parte civilă în cadrul procesului penal și să solicite despăgubiri echitabile din partea autorului infracțiunii, în cazul în care acesta din urmă este găsit vinovat. Victima nu trebuie să fie prezentă la audiere. Aceasta poate fi reprezentată de un avocat și își poate prezenta pretențiile în scris înainte de audiere.

De asemenea, Legea modificată din 12 martie 1984 privind despăgubirile acordate anumitor victime care prezintă leziuni fizice rezultate în urma unei infracțiuni le acordă dreptul anumitor victime ale infracțiunilor să solicite despăgubiri de la bugetul de stat. Aceasta este o măsură importantă pentru victime în cazurile în care: autorul infracțiunii nu a fost identificat; deși a fost identificat, autorul infracțiunii nu poate fi găsit; autorul infracțiunii este insolvabil. În astfel de cazuri, victima trebuie să depună o cerere de despăgubire la ministrul justiției, care va decide asupra acesteia în termen de șase luni.

Despăgubirea trebuie plătită de către stat numai dacă victima nu poate obține despăgubiri efective și adecvate în niciun alt mod (de exemplu de la autorul infracțiunii, prin sistemul de asigurări sociale sau asigurări personale).

În cazul în care statul despăgubește victima, aceasta din urmă poate totuși să introducă o acțiune în justiție în vederea obținerii de despăgubiri constituindu-se parte civilă în cadrul procesului penal și să solicite sume suplimentare din partea autorului infracțiunii dacă victima consideră că aceste despăgubiri sunt insuficiente. În acest caz, victima trebuie să informeze instanța că o cerere de despăgubire a fost înaintată statului sau că despăgubirea în cauză a fost obținută de la stat.

În ce moment al procedurii penale trebuie să prezint cererea?

Victima are dreptul de a introduce o acțiune în justiție pentru obținerea de despăgubiri în cadrul procesului penal trimițând judecătorului de instrucție o scrisoare prin care îl informează că se constituie parte civilă pentru a solicita despăgubiri pentru vătămarea presupusă a fi fost suferită. Această cerere poate fi formulată în orice moment al procesului. Victima poate, de asemenea, să depună această cerere cu ocazia audierii în cadrul procesului penal.

Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că, în cazul în care victima decide să introducă o acțiune în justiție în vederea obținerii de despăgubiri constituindu-se parte civilă înainte de audiere, aceasta nu mai poate fi audiată ca martor.

Dacă victima nu introduce nicio acțiune în justiție în vederea obținerii de despăgubiri în cadrul procesului penal sau nu formulează nicio pretenție, instanța penală nu poate acorda automat despăgubiri victimei.

Cu toate acestea, victima care nu introduce o acțiune în justiție în vederea obținerii de despăgubiri constituindu-se parte civilă la momentul audierii penale nu își pierde dreptul la despăgubiri. Victima are în continuare posibilitatea să introducă o acțiune în justiție împotriva autorului infracțiunii în fața instanțelor civile, cu condiția să respecte termenul de prescripție civilă și să demonstreze că faptele în cauză constituie o faptă delictuală.

Cererea de despăgubire prezentată ministrului justiției poate fi formulată înainte de pronunțarea sentinței în cadrul procesului penal. De asemenea, cererea trebuie depusă în termen de doi ani de la data săvârșirii faptelor. Dacă autorul infracțiunii este urmărit penal iar victima introduce o acțiune în justiție în vederea obținerii de despăgubiri constituindu-se ca parte civilă în cadrul procesului penal, termenul pentru depunerea acestei cereri este prelungit și expiră la doi ani de la pronunțarea hotărârii definitive a instanței învestite cu cauza penală. Dacă victima nu introduce o acțiune în justiție în fața instanței penale iar hotărârea pronunțată în cadrul acestui proces devine definitivă, victima poate introduce o acțiune civilă pentru ca instanța civilă să se pronunțe în legătură cu despăgubirile. În acest caz, termenul este prelungit și expiră la doi ani de la data la care hotărârea instanței cu privire la despăgubiri devine definitivă. Cu toate acestea, dacă victima este minoră, termenul de prescripție nu începe până la data la care victima atinge vârsta majoratului dacă faptele sunt pasibile de sancțiuni penale sau prevăzute și pedepsite în temeiul articolelor 372, 373, 375 (atac la pudoare și viol), 382‑1 și 382‑2 (trafic de persoane), 400, 401bis, 402, 403 sau 405 (uciderea din culpă necalificată drept crimă și vătămare corporală intenționată) din Codul penal luxemburghez.

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

În cadrul procesului penal, victima trebuie să depună cererea care conține solicitările sale concrete fie în scris, fie verbal în timpul ședinței de judecată, deși aceasta se poate depune în scris înainte de ședința de judecată. În orice caz, victima trebuie să facă dovada leziunii fizice suferite prin intermediul unor probe (certificate medicale, facturi, etc.). În practică, în timpul ședinței de judecată, instanța va audia mai întâi martorii și presupusul autor al infracțiunii înainte ca cineva să introducă o acțiune în justiție în vederea obținerii de despăgubiri prin constituirea ca parte civilă. În acel moment, victima sau avocatul care acționează în numele victimei declară că introduce o acțiune în justiție în vederea obținerii de despăgubiri ca parte civilă și prezintă documentul care conține solicitările concrete instanței, procurorului și părților la proces. Victima nu trebuie să se prezinte la audiere și poate fi reprezentată de un avocat.

Cererea poate fi redactată liber, dar trebuie să conțină o listă a diferitelor prejudicii suferite (leziune fizică/pierdere economică și/sau prejudiciu moral) cu indicarea sumelor exacte. În cazul în care un prejudiciu nu poate fi cuantificat sau suma nu este încă cunoscută, suma va fi apoi indicată ca fiind „în scop informativ”.

În majoritatea cazurilor, instanța responsabilă de judecarea infracțiunii este cea care stabilește valoarea despăgubirilor acordate victimei, în cazul în care constată vinovăția acuzatului.

Categoriile de pierderi și cheltuieli suportate de victima infracțiunii și acoperite de despăgubiri sunt::

leziune fizică (non-psihologică):

 • costurile medicale care rezultă din vătămări (tratament medical – asistență medicală spitalicească și tratament în ambulatoriu, recuperare);
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, echipamente speciale etc.);
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent);
 • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau reducerea beneficiilor etc.);
 • pierderea oportunităților profesionale;
 • cheltuielile rezultate din procedurile judiciare legate de evenimentul care a cauzat prejudiciul precum onorarii avocațiale și alte costuri;
 • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate;

prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei;
 • pierderea bucuriei de a trăi (atunci când victima nu mai poate duce aceeași viață ca înainte de infracțiune);
 • desfigurare (cicatrici, pierderea unui membru sau altceva);
 • suferințe sexuale.

Instanța poate dispune unui expert să calculeze cifra exactă aferentă vătămărilor suferite. Acest lucru se întâmplă adesea, în special în cazul vătămărilor corporale grave.

În acest caz, instanța poate acorda un avans.

După emiterea expertizei, se va pronunța o hotărâre cu privire la despăgubiri, prin care se stabilește suma care trebuie plătită.

Valoarea maximă a despăgubirilor care pot fi acordate de ministrul justiției nu poate depăși un plafon stabilit în fiecare an în Regulamentul Marelui Ducat. Acest plafon a fost fixat la 63 000 EUR pentru anul 2017. De asemenea, ministrul poate acorda un avans.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu există niciun formular specific în Marele Ducat al Luxemburgului pentru cererile de despăgubire.

Cererile se redactează liber, nu există un formular-tip.

Cererile de despăgubire prezentate ministrului justiției trebuie să fie redactate în limba franceză, germană sau luxemburgheză și trebuie să indice data, locul și natura exactă a faptelor.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cazul unei cereri adresate instanței învestite cu judecarea cauzei, trebuie prezentate cererea de despăgubire și orice probe care dovedesc prejudiciul (a se vedea mai jos exemplele specifice).

În cazul unei cereri de despăgubire prezentată ministrului justiției, orice documente justificative pentru faptele și prejudiciile pe care le-a suferit victima trebuie să fie anexate la această scrisoare, în sprijinul cererii.

Listă neexhaustivă:

 • copia plângerii (procesului-verbal de constatare a infracțiunii) sau dovada cererii de despăgubire în cadrul procesului penal;
 • copia hotărârii judecătorești din procesul penal și a cererii de despăgubire ca parte civilă (dacă a fost depusă);
 • decizia privind cererea de despăgubire (de exemplu, în urma unei expertize);
 • dovada vătămării: certificate medicale care indică natura leziunilor suferite, durata incapacității de muncă și, după caz, natura efectelor pe termen lung și a handicapului permanent;
 • dovada costurilor medicale care rezultă din vătămări (tratament medical, asistență medicală spitalicească și tratament în ambulatoriu etc.);
 • dovada apartenenței la un organism de asigurări sociale;
 • dovada cuantumului oricăror despăgubiri primite prin sistemul de asigurări sociale;
 • copia poliței de asigurare;
 • dovada cuantumului oricăror despăgubiri primite prin intermediul societății de asigurări;
 • dovada pierderii de venituri în timpul și după tratamentul medical.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

În cadrul procedurii penale, fiecare parte trebuie să își achite cheltuielile de judecată, indiferent de rezultatul procesului. Cu toate acestea, o parte aflată în situații de necesitate poate să solicite asistență juridică. În acest caz, statul acoperă toate costurile.

Victima poate solicita, de asemenea, despăgubiri procedurale. Costurile aferente experților sunt, în mod normal, acoperite de către acuzat.

Nu există taxe judiciare pentru o cerere de despăgubire prezentată ministrului justiției.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

O victimă poate beneficia de asistență juridică înainte de și/sau pe durata procedurilor, conform legii din Luxemburg, prin completarea unui formular național care poate fi descărcat de pe site-ul web al Asociației Barourilor din Luxemburg (Barreau de Luxembourg): Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.barreau.lu/le-barreau/assistance-judiciaire/formulaire-d-assistance-judiciaire. Acest formular trebuie să fie însoțit de documente justificative care să ateste că victima nu dispune de fonduri suficiente pentru a-și asuma costurile de apărare. Cererea trebuie trimisă președintelui asociației barourilor din raza teritorială în care solicitantul își are reședința, care va decide asupra acordării de asistență juridică.

Oricine poate consulta organismele care oferă informații juridice și consultanță. Puteți accesa Serviciul juridic de primire și informare (Service d’Accueil et d’Information juridique) pentru a obține gratuit orice informații de natură juridică. Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique.html

Când va respinge sau când va refuza instanța penală să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

În cazul în care victima a depus o cerere de despăgubire și autorul infracțiunii este achitat în cadrul procesului penal deoarece faptele nu constituie o infracțiune, instanța va decide totuși dacă fapta se află la originea prejudiciului suferit de victimă. În caz afirmativ, acuzatul va fi obligat la plata de despăgubiri. Cu toate acestea, dacă victima nu a dovedit legătura de cauzalitate dintre comportamentul acuzatului și prejudiciul suferit, instanța va respinge cererea victimei.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Victima poate contesta decizia instanței penale.

În plus, victima poate prezenta o cerere de despăgubire ministrului justiției și are dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu a fost condamnat, cu condiția ca victima să fie victima unei infracțiuni, și dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau, deși a fost identificat, nu poate fi găsit sau este insolvabil.

Dacă nu există niciun proces, pe baza despăgubirii stabilite de instanță, ministrul justiției poate acorda o sumă fixă și/sau poate dispune efectuarea unei expertize, pe cheltuiala ministerului, pentru a stabili valoarea despăgubirii care va fi acordată victimei.

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

Rolul instanței penale este de a cuantifica prejudiciul suferit de victimă dar nu de a se implica în asigurarea plății despăgubirilor acordate și a oricăror dobânzi.

Odată ce a fost pronunțată hotărârea definitivă, victima are responsabilitatea de a lua măsuri pentru a asigura plata acestor daune-interese și a oricăror dobânzi din partea autorului infracțiunii.

Cel mai adesea, avocatul victimei se va asigura că daunele-interese sunt plătite, inițial prin mijloace amiabile, contactând avocatul infractorului condamnat, și, dacă această metodă nu dă rezultate, prin executarea silită a hotărârii judecătorești, apelând la un executor judecătoresc.

În cazul în care instanța condamnă infractorul și pronunță o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere, inclusiv obligația de a plăti despăgubiri, procurorul general responsabil de executarea pedepselor va verifica dacă infractorul condamnat respectă această obligație.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 19/03/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Ungaria


Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

În cursul procedurii penale, victima poate solicita daune-interese pentru o vătămare sau o pierdere rezultată dintr-o infracțiune, constituindu-se parte civilă, în principal în timpul procedurilor judiciare după formularea unei acuzații; o astfel de cerere poate viza obținerea de despăgubiri, restituirea unui articol sau plata unei sume de bani. Victima poate formula această cerere în fața instanței de prim grad de jurisdicție, cel târziu la prima înfățișare; instanța notifică victima cu privire la aceste etape procedurale. Dacă victima omite să întreprindă aceste acțiuni, nu va fi acceptată ulterior nicio justificare pentru lipsa de acțiune.

O acțiune civilă trebuie să respecte elementele formale specificate și impuse de lege. Ea trebuie să precizeze acuzatul împotriva căruia se inițiază acțiunea civilă, o solicitare expresă ca instanța să pronunțe sentința, în special suma sau cantitatea solicitată, dreptul pe care se întemeiază pretenția în materie civilă, faptele care susțin dreptul invocat și cererea de chemare în judecată, precum și modalitatea și locul de executare în cazul în care instanța se pronunță asupra fondului cererii civile.

În plus, victima își poate exprima intenția de a iniția o acțiune civilă chiar înainte de formularea unei acuzații, și anume înainte de etapa de judecată din cadrul procedurii penale. În cazul formulării unei acuzații, parchetul transmite instanței declarația victimei.

Instanța se pronunță asupra fondului cererii civile în cadrul procedurii penale sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil din motive prevăzute de lege, trimite pretențiile civile spre a fi soluționate printr-o altă modalitate legală, acestea nemaifiind analizate în cadrul procedurii penale.

În ce moment al procedurii penale trebuie să prezint cererea?

O cerere în materie civilă poate fi prezentată după formularea unei acuzații dar intenția de a prezenta o cerere poate fi, de asemenea, manifestată înainte de formularea acuzațiilor, pe parcursul anchetei.

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

Codul de procedură penală precizează elementele esențiale ale unei cereri în materie civilă și nu prevede cerințe formale speciale.

În ceea ce privește fondul, o acțiune civilă poate viza obținerea de despăgubiri, restituirea unui articol sau plata unei sume de bani. Acuzatul împotriva căruia este formulată cererea trebuie să fie precizat în cererea civilă, la fel ca solicitarea expresă ca instanța să pronunțe sentința. Documentația trebuie să includă suma sau cantitatea solicitată. Cererea poate cuprinde și o solicitarea de despăgubiri în temeiul dreptului civil pentru prejudiciile suferite de persoana vătămată ca rezultat direct al unei infracțiuni. Pe lângă scăderea valorii activelor, acestea pot include pierderile de venituri și dobânzile aferente pretenției principale. De asemenea, cererea civilă trebuie să specifice dreptul invocat de persoana vătămată și temeiul cererii.

În cazul în care cererea civilă nu include cele mai importante trei elemente menționate mai sus necesare pentru soluționare (precizarea acuzatului, solicitarea expresă și dreptul invocat), instanța trimite cererea spre a fi soluționată printr-o altă modalitate legală imediat după depistarea acestor deficiențe.

În același timp, absența altor elemente ale unei cereri civile (fapte care susțin cererea și dreptul invocat, o precizare a modalității și a locului de plată) conduce, de asemenea, la aceleași consecințe, cu diferența că instanța va trimite cererea numai în etapa deciziei finale, și nu imediat după depistarea deficiențelor.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Legislația nu prevede un formular pentru aceste cereri.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Legea nu specifică ce probe sunt necesare pentru susținerea unei cereri. Atunci când o instanță soluționează și execută o cerere civilă, dosarele cauzei sunt luate în considerare din oficiu, indiferent dacă probele au fost furnizate de persoana vătămată sau au fost obținute dintr-o altă sursă. Forța probantă a elementelor de probă nu este stabilită de lege, orice elemente de probă definite de lege putând fi utilizate în mod liber în cadrul procedurilor penale.

Astfel, legea nu prevede ce probe trebuie prezentate în susținerea unei cereri civile, dincolo de obligativitatea prezentării faptelor care susțin pretenția civilă.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Dacă o persoană vătămată formulează o cerere civilă în cadrul unei proceduri penale, aceasta trebuie să suporte numai taxa judiciară aferentă acesteia și, eventual, cea aferentă pentru unei căi de atac, dacă se introduce o astfel de cale de atac. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, victima are dreptul să fie scutită de plata prealabilă a taxei.

Ca regulă generală, taxa se calculează pe baza valorii obiectului unei cereri civile în momentul inițierii procedurii. Taxa este de 6 % din baza de calcul, dar nu mai puțin de 15 000 HUF și nu mai mult de 1 500 000 HUF.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

Victima are dreptul de a fi informată cu privire la drepturile și obligațiile sale de către instanța de judecată, parchet și organele de cercetare penală. Dacă, în plus, este necesară asistența unui avocat consultant sau este necesar să se întocmească documente (solicitare, cerere, raport, propunere de urmărire penală etc.) pentru a iniția o acțiune de remediere a prejudiciilor cauzate de o infracțiune sau a unei atingeri aduse drepturilor sau intereselor care decurg dintr-o infracțiune, statul va pune la dispoziție un avocat consultant sau va furniza servicii juridice, la cerere. Costurile acestor servicii sunt suportate de stat în locul victimei, în cazul în care venitul lunar net disponibil al victimei nu depășește pensia minimă pentru limită de vârstă și aceasta nu dispune de active sau dacă utilizarea acestor active ar fi disproporționată față de beneficiile care ar putea fi obținute prin intermediul serviciilor juridice. Drepturile victimei nu depind de cetățenia sau de locul de reședință.

Când va respinge sau când va refuza instanța penală să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

Instanța refuză să se pronunțe asupra executării unei cereri civile în cursul procedurii penale prin trimiterea cererii spre soluționare printr-o altă modalitate legală, în cazurile stabilite de lege, după cum urmează. În astfel de cazuri, cererea victimei nu poate fi executată în cadrul procedurii penale, ci doar în cadrul procedurii civile. Instanța trimite cererea civilă spre soluționare printr-o altă modalitate legală atunci când nu s-a antrenat răspunderea penală sau contravențională a acuzatului deoarece s-a pus capăt urmăririi penale sau acuzatul a fost achitat. Același lucru se întâmplă și dacă legea exclude soluționarea unei cereri civile sau cererea a fost depusă cu întârziere. În cazul anumitor infracțiuni împotriva bunurilor, dacă infracțiunea are ca obiect un imobil și victima a solicitat evacuarea ca măsură provizorie, cererea civilă formulată simultan nu poate fi soluționată în cadrul procedurii penale. O cerere civilă nu poate fi soluționată în cadrul unei proceduri penale nici în cazul în care există un obstacol în temeiul dreptului procedural civil. De exemplu, dacă victima depune o cerere de recuzare a judecătorului sau a instanței definită în conformitate cu Legea privind procedura civilă, dar care nu figurează în Legea privind procedura penală. Același lucru este valabil dacă, într-o altă acțiune bazată pe aceleași fapte și temeiuri, au intrat în vigoare consecințele juridice ale introducerii acțiunii sau dacă a fost pronunțată o hotărâre definitivă, sau dacă victima sau acuzatul nu are capacitate juridică în procedura civilă. Cererile civile care nu pot fi soluționate de o instanță de judecată nu pot fi soluționate nici în cadrul unei proceduri penale. În cazul în care persoana care depune o cerere civilă nu este victimă în temeiul dreptului penal procedural, ea nu poate să își formuleze cererea în cadrul procedurii penale. De asemenea, în cadrul procedurii penale nu se poate statua asupra unui acord încheiat între victimă și acuzat în cadrul unei proceduri civile. În plus, o cerere civilă nu poate fi soluționată pe fond dacă aceasta ar întârzia considerabil procedura penală sau dacă o altă circumstanță exclude acest lucru. O cerere civilă care nu îndeplinește cerințele nu poate fi soluționată nici în cadrul procedurii penale, prin urmare, aceste cereri vor fi trimise de către instanță spre a fi soluționate prin alte modalități legale.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Decizia de a trimite o cerere civilă spre a fi soluționată prin alte modalități legale nu poate fi atacată.

Soluționarea unei cereri civile în cadrul procedurii penale poate fi facilitată printr-o serie de alte mijloace de despăgubire. Caracteristica lor comună este că, în astfel de cazuri, nu se va soluționa cererea victimei în temeiul dreptului civil, ci mai degrabă parchetul poate dispune, în anumite cazuri, satisfacerea pretenției civile de către acuzat cu consimțământul persoanei în cauză iar această îndeplinire poate conduce la o pedeapsă mai ușoară sau la încheierea procedurii penale. Toate aceste măsuri intră sub incidența competențelor discreționare ale parchetului; cu toate acestea, victima are dreptul de a solicita adoptarea unor astfel de decizii. Acestea includ suspendarea procedurii în vederea desfășurării medierii, suspendarea condiționată de către procuror sau un acord ori o înțelegere între acuzat și parchet. Acest lucru nu îi conferă victimei posibilitatea de a solicita executarea silită prin constrângere directă de către stat, însă acuzatul poate fi considerabil mai motivat să îi satisfacă cererea victimei în mod voluntar.

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

Pentru a asigura executarea unei cereri civile și chiar înainte ca cererea civilă să fie soluționată în cadrul unei proceduri penale, victima poate cere punerea unui sechestru asigurător pe averea sau bunurile acuzatului. Acest lucru este posibil chiar înainte de formularea unei acuzații, dacă victima și-a exprimat intenția de a iniția o acțiune civilă, iar declarația conține elementele formale ale unei acțiuni civile. În astfel de cazuri, sechestrul asigurător poate fi dispus de către instanța judecătorească și, în cazurile în care întârzierile sunt inacceptabile, în mod provizoriu, de către parchet sau autoritatea responsabilă cu ancheta.

La cererea victimei care a solicitat executarea, instanța emite un ordin de executare după admiterea acțiunii civile printr-o hotărâre definitivă. Dacă nu se poate încă emite un ordin de executare pentru satisfacerea cererii, iar victima anticipează că există riscul ca cererea să nu poată fi executată mai târziu, instanța poate ordona, la cererea victimei și cu titlu preventiv, constituirea unei garanții pentru fondurile revendicate sau punerea sub sechestru a anumitor obiecte.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 11/03/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Malta


Cum pot solicita despăgubiri sau alte modalități de reparare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez o cerere în acest sens?

Cererea de despăgubire se înaintează instanței civile.

În ce moment al procedurii penale ar trebui să depun cererea?

Trebuie să depuneți cererea de îndată ce este inițiată procedura.

Ce pot solicita și cum să depun cererea (trebuie să indic suma totală și/sau să precizez pierderile personale și pierderea de profit și dobânzile)?

Puteți depune o cerere de despăgubire pentru daunele materiale, însoțită de documente justificative.

Există un formular specific pentru astfel de cereri?

Nu există un formular specific.

Ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubiri?

Venituri, facturi, estimări și alte documente justificative relevante.

Există taxe judiciare sau alte costuri aferente?

Da, dar sunt minime.

Pot beneficia de asistență juridică înainte și/sau în timpul procedurii? Dar în cazul în care nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Da, puteți primi asistență judiciară.

În ce caz instanța penală îmi poate respinge cererea sau poate refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva inculpatului?

În caz de achitare.

Pot contesta o astfel de decizie sau există alte modalități de reparare?

Eventual cu intervenția procurorului.

În cazul în care primesc despăgubiri din partea instanței, cum pot să mă asigur că hotărârea va fi executată și ce sprijin voi primi în acest sens?

Un avocat numit din oficiu vă poate ajuta prin emiterea unui titlu executoriu specific, prevăzut de lege (de exemplu, o poprire sau un sechestru etc.).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 08/03/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Ţările de Jos

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: estonăgreacăenglezăfrancezăpolonă.


Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez o astfel de cerere?

Se pot solicita despăgubiri în cadrul unei proceduri penale.

În ce etapă a procedurii penale trebuie să prezint cererea?

Informații și consiliere în acest sens pot fi obținute din partea organizației Linkul se deschide într-o fereastră nouăSlachtofferhulp Nederland.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să menționez o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânda pierdută)?

Informații și consiliere în acest sens pot fi obținute din partea organizației Linkul se deschide într-o fereastră nouăSlachtofferhulp Nederland.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Informații și consiliere în acest sens pot fi obținute din partea organizației Linkul se deschide într-o fereastră nouăSlachtofferhulp Nederland.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Informații și consiliere în acest sens pot fi obținute din partea organizației Linkul se deschide într-o fereastră nouăSlachtofferhulp Nederland.

Trebuie să suport taxe judiciare sau alte costuri aferente cererii mele?

Informații și consiliere în acest sens pot fi obținute din partea organizației Linkul se deschide într-o fereastră nouăSlachtofferhulp Nederland.

Pot beneficia de asistență juridică înainte de procedură și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Informații și consiliere în acest sens pot fi obținute din partea organizației Linkul se deschide într-o fereastră nouăSlachtofferhulp Nederland.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Informații și consiliere în acest sens pot fi obținute din partea organizației Linkul se deschide într-o fereastră nouăSlachtofferhulp Nederland.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului?

Da.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și de ce asistență pot beneficia în acest sens?

Începând cu anul 2011, victimele infracțiunilor săvârșite cu violență sau ale infracțiunilor de natură sexuală și rudele supraviețuitoare pot să primească un avans din despăgubiri în anumite situații. De la data de 1 ianuarie 2016, de un astfel de avans pot beneficia și victimele altor infracțiuni. Ați fost victima unei infracțiuni violente sau de natură sexuală? În acest caz, puteți primi întreaga sumă a despăgubirilor ca avans.

Ați fost victima unei infracțiuni de alt tip? În acest caz, puteți primi un avans de cel mult 5 000,00 EUR. Informații suplimentare pe această temă sunt publicate pe site-ul web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.cjib.nl/ro.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 18/03/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Austria

Nu există un formular specific pentru declarația de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale. Nu există cerințe privind formatul obligatoriu al declarației. În formularele proceselor-verbale utilizate pentru audierea martorilor este prevăzută întrebarea dacă persoana în cauză dorește să se constituie parte civilă în cadrul procedurii penale. Este suficient ca persoana în cauză să răspundă afirmativ și să furnizeze o scurtă justificare.


Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez o astfel de cerere?

Victima unei infracțiuni are dreptul de a solicita despăgubiri pentru suferința cauzată sau de a solicita alte mijloace de reparare pentru atingerea adusă drepturilor sale legale protejate de dreptul penal. Pentru a formula o cerere de despăgubire, victima poate declara că dorește să se constituie parte civilă în cadrul procedurii penale. Prin această declarație, victima se constituie parte civilă în cadrul procedurii penale. Dacă, într-o etapă ulterioară, procurorul retrage acuzațiile, partea civilă poate continua procedurile printr-o acțiune subsidiară (Subsidiaranklage).

În funcție de stadiul procedurii, declarația de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale poate fi înaintată organelor de cercetare penală ale poliției judiciare (Kriminalpolizei), procurorului sau instanței, verbal sau în scris. Nu există cerințe privind formatul obligatoriu al declarației [articolul 67 alineatul (3) din Codul de procedură penală (Strafprozessordnung, StPO)].

Victimele pot formula, de asemenea, cereri de despăgubire în cadrul unei proceduri civile.

În ce etapă a procedurii penale trebuie să prezint cererea?

Declarația de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale poate fi prezentată până la încheierea procedurii probatorii în cadrul audierii principale. Întrucât constituirea ca parte civilă implică anumite drepturi de participare la procedura penală care se adaugă drepturilor conferite victimei (de exemplu, dreptul de a solicita probe, dreptul de citare în cadrul audierii principale), ar fi oportun ca această constituire ca parte civilă să se efectueze într-o etapă preliminară a procedurii.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să menționez o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânda pierdută)?

Cererile trebuie motivate în declarația de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale. O estimare concretă a cuantumului cererii trebuie prezentată până la încheierea procedurii probatorii în cadrul audierii principale. Cu toate acestea, cererea poate avea ca obiect doar o parte a prejudiciului.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu există un formular specific pentru declarația de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale. Nu există cerințe privind formatul obligatoriu al declarației. În formularele proceselor-verbale utilizate pentru audierea martorilor este prevăzută întrebarea dacă persoana în cauză dorește să se constituie parte civilă în cadrul procedurii penale. Este suficient ca persoana în cauză să răspundă afirmativ și să furnizeze o scurtă justificare.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Este recomandabil ca elementele de probă să fie prezentate sau depuse la momentul denunțării infracțiunii sau în timpul audierii de către poliția judiciară. Elementele de probă trebuie prezentate cel mai târziu înainte de audierea în instanță. Printre elementele de probă se numără:

 • fotografii;
 • diagnostice medicale;
 • note de plată sau facturi;
 • devize etc.

Trebuie să suport taxe judiciare sau alte costuri aferente cererii mele?

În general, părțile civile nu suportă costuri în cadrul procedurilor penale (cu excepția costurilor aferente reprezentanților aleși ai acestora). Sunt suportate costuri numai în cazul în care partea civilă dă cu bună știință o declarație falsă care duce la începerea unei proceduri penale sau în cazul în care inculpatul este achitat într-o acțiune subsidiară.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) înainte de procedură și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Nu este necesar ca părțile civile să recurgă la serviciile unui avocat în cadrul procedurilor penale. Unele victime, în special cele care au fost supuse actelor de violență sau amenințărilor periculoase sau cărora le-a fost prejudiciată integritatea sexuală sau capacitatea de a lua decizii în legătură cu propria sexualitate ca urmare a infracțiunii, pot solicita sprijin în timpul procedurilor judiciare (consiliere juridică și reprezentare de către un avocat), dacă acest lucru se dovedește necesar în vederea apărării drepturilor procedurale ale acestora [articolul 66 alineatul (2) din StPO]. Victimele beneficiază gratuit de acest sprijin.

În cazul în care există o nevoie financiară reală, și alte victime pot solicita asistență din partea unui avocat în cadrul sistemului de asistență procedurală, dacă acest lucru se dovedește necesar pentru administrarea justiției, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului de evitare a unei proceduri civile ulterioare [articolul 67 alineatul (7) din StPO].

Persoanele care au reședința în străinătate și persoanele care nu au cetățenie austriacă beneficiază, de asemenea, de asistență juridică în cadrul procedurilor penale din Austria.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Declarația de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii va fi respinsă dacă este în mod clar nefondată, dacă este depusă cu întârziere sau dacă nu se furnizează în termenul prevăzut o estimare a cuantumului despăgubirilor sau al altor mijloace de reparare [articolul 67 alineatul (4) din StPO]. Procurorul decide cu privire la respingerea declarației de constituire ca parte civilă înainte de trimiterea în judecată. După trimiterea în judecată, hotărăște instanța [articolul 67 alineatul (5) din StPO].

Dacă în urma audierii principale se pronunță hotărârea, instanța trebuie să decidă și asupra cererilor formulate în materie civilă. În cazul în care inculpatul este achitat, partea civilă trebuie să sesizeze o instanță civilă, întrucât, în astfel de situații, partea civilă nu poate primi despăgubiri sau alte mijloace de reparare în cadrul procedurii penale. În cazul în care inculpatul este declarat vinovat (i) cererea poate fi admisă (fie parțial, fie integral) sau (ii) reclamantul trebuie să sesizeze o instanță civilă. Chiar dacă inculpatul a fost declarat vinovat, trebuie să se introducă o acțiune civilă în cazul în care cererile în materie civilă sunt considerate nefondate după ce considerentele care au stat la baza deciziei au fost pe deplin cercetate sau dacă rezultatul procedurii penale nu permite o evaluare, fie și parțială, a cererii în materie civilă, cu excepția cazului în care un proces de strângere a probelor care nu întârzie în mod semnificativ pronunțarea deciziei în legătură cu vinovăția și condamnarea inculpatului permite cercetarea ulterioară a considerentelor care au stat la baza deciziei.

Cererile în materie civilă nu pot fi respinse în cadrul procedurii penale, ceea ce înseamnă că partea civilă poate în continuare să sesizeze o instanță civilă.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului?

În cazul în care declarația este respinsă de procuror, se poate introduce o cale de atac pe motivul încălcării drepturilor (articolul 106 din StPO). În cazul în care declarația este respinsă de instanță, se poate depune o plângere [articolul 87 alineatul (1) din StPO].

Partea civilă poate formula (dar numai în anumite cazuri) un recurs în anulare sau un recurs împotriva trimiterii în fața instanței civile pe motivul achitării inculpatului. În cazul în care partea este trimisă în fața instanței civile, în pofida faptului că inculpatul a fost condamnat, se poate formula o cale de atac pe baza cererilor în materie civilă.

În afara procedurii penale, cererile în materie civilă pot fi întotdeauna depuse la instanțele civile.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și de ce asistență pot beneficia în acest sens?

În conformitate cu prima teză a articolului 1 din titlul executoriu (Exekutionsordnung, EO), concluziile obligatorii din punct de vedere juridic ale instanțelor penale în ceea ce privește cererile în materie civilă constituie mandate de executare în sensul EO. Fiecare procedură de executare presupune existența unui mandat de executare valid. Executarea trebuie solicitată prin intermediul instanței teritoriale competente (Bezirksgericht). Aceasta va fi admisă cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor în materie de executare. Măsurile de executare (de exemplu, vânzarea de bunuri mobile, transferul creanțelor către creditorul executor sau vânzarea silită a bunurilor) sunt întreprinse la cererea reclamantului.

Formularele pentru procedura de executare pot fi accesate prin intermediul următorului link de pe site-ul web al Ministerului Justiției din Austria:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Exekution.aspx

După admiterea măsurilor de executare, procedura de executare este administrată, de regulă, de un judecător sau de un funcționar judiciar. Măsurile de executare sunt puse în aplicare de executorii judecătorești, membri ai personalului judiciar din Austria. Creditorului i se va solicita să formuleze cereri ulterioare numai în cazul în care instanța sau executorul judecătoresc nu pot continua procedura în absența acestora sau dacă măsura în cauză presupune costuri.

Măsurile de executare sunt întreprinse până la finalizarea cu succes sau până la anularea acestora, în cazul în care debitorul și-a achitat, în timpul procedurii, datoria față de creditor.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 22/02/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Polonia


Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez o astfel de cerere?

O cerere poate fi introdusă numai în fața unei instanțe civile. Nu puteți introduce o acțiune în cadrul unui proces penal, însă există și alte modalități de a solicita despăgubiri în fața unei instanțe penale.

În ce etapă a procedurii penale trebuie să prezint cererea?

Procedurile civile împotriva autorului infracțiunii pot fi inițiate independent de procedurile penale aflate în curs de desfășurare. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că procedurile civile pot fi suspendate până la încheierea definitivă a procedurilor penale. În cazul în care înaintați cererea după încheierea procedurilor penale în care se pronunță condamnarea autorului infracțiunii, instanța civilă nu va mai dispune administrarea probelor și va accepta hotărârile instanței penale ca fiind un fapt dovedit.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să menționez o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânda pierdută)?

Puteți solicita despăgubiri în fața unei instanțe civile atât în ceea ce privește pierderea reală, cât și beneficiul nerealizat. Trebuie să precizați sumele pe care doriți să le obțineți de la autorul infracțiunii și să explicați ce reprezintă acestea, precum și modul în care le-ați calculat.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu există un formular specific pentru aceste cereri.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Dacă prezentați o condamnare, nu trebuie să dovediți nimic. Constatările instanței penale au caracter obligatoriu pentru instanța civilă. Puteți solicita despăgubiri mai mari, însă va trebui să dovediți că cererea dumneavoastră este întemeiată. Printre dovezile care confirmă validitatea cererii dumneavoastră se numără declarații ale martorilor și documente cum ar fi facturi sau avize.

Trebuie să suport taxe judiciare sau alte costuri aferente cererii mele?

În general, se percep taxe judiciare pentru intentarea unui proces civil. Cu toate acestea, puteți solicita scutirea de la plata cheltuielilor de judecată dacă faceți dovada faptului că vă aflați în imposibilitatea de a le plăti.

Pot beneficia de asistență juridică înainte de procedură și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

În situația în care nu vă puteți permite un avocat, puteți solicita numirea unui avocat din oficiu. Pentru aceasta, trebuie să depuneți o cerere în instanță și să completați un formular special în care să furnizați informații cu privire la situația dumneavoastră financiară.

Puteți solicita despăgubiri chiar dacă nu aveți reședința permanentă în Polonia.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Puteți introduce o cerere numai în fața unei instanțe civile. Instanța o va respinge dacă nu faceți dovada faptului că autorul infracțiunii a cauzat prejudiciul sau dacă nu faceți dovada valorii prejudiciului. Dacă atașați însă o hotărâre de condamnare prin care autorul infracțiunii a fost găsit vinovat, instanța civilă nu va putea să respingă cererea.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului?

Puteți contesta hotărârea pronunțată de o instanță civilă de prim grad de jurisdicție (sąd cywilny I instancji) în fața unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție (sąd II instancji). Dacă nu sunteți reprezentat de un avocat, instanța vă va oferi informații cu privire la modul de formulare a unei căi de atac.

În cadrul acțiunii penale, puteți solicita despăgubiri în următoarele moduri:

 1. puteți solicita dispunerea unei măsuri compensatorii împotriva autorului infracțiunii (obligația de despăgubire pentru prejudiciul cauzat sau de reparare a daunelor produse); dacă punerea în aplicare a măsurii compensatorii întâmpină dificultăți majore, instanța poate în schimb să dispună ca autorul infracțiunii să plătească daune-interese punitive (nawiązka); puteți formula cererea oral, în cadrul unei audieri, sau în scris; cererea dumneavoastră va fi admisă în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat, și anume dacă este declarat vinovat de săvârșirea infracțiunii în urma căreia s-au produs daunele sau a fost cauzat prejudiciul;
 2. dacă autorul infracțiunii este condamnat și primește o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare, instanța îl poate obliga la repararea, integrală sau parțială, a prejudiciului pe care vi l-a cauzat ca urmare a săvârșirii infracțiunii, cu excepția cazului în care dispune o măsură compensatorie;
 3. dacă procedura este întreruptă condiționat, instanța trebuie să îl oblige pe autorul infracțiunii la repararea, integrală sau parțială, a prejudiciului.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și de ce asistență pot beneficia în acest sens?

Dacă autorul infracțiunii este obligat să repare prejudiciul, instanța vă va pune la dispoziție o copie a deciziei. Dacă autorul infracțiunii nu repară prejudiciul și a primit o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare, puteți solicita executarea pedepsei.

Dacă acțiunea penală a fost întreruptă condiționat și autorul infracțiunii nu repară prejudiciul, se expune riscului reluării procedurii și condamnării. Instanța hotărăște cu privire la aceasta în cadrul unei ședințe de judecată la care puteți participa.

Hotărârea instanței civile prin care vi se acordă despăgubiri va fi executată o autoritate de aplicare a legii, și anume de un executor judecătoresc (komornik).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 11/03/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Slovenia


Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez o astfel de cerere?

O parte vătămată poate solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii în cadrul unei proceduri penale prin introducerea unei acțiuni civile (premoženjskopravni zahtevek).

Cererea de introducere a unei acțiuni civile (constituire ca parte civilă în cadrul unei proceduri penale) este prezentată autorității sesizate cu plângerea penală (parchetul regional) sau instanței pe rolul căreia se află cauza.

O acțiune civilă poate avea ca obiect acordarea de despăgubiri, înapoierea unui obiect sau anularea unei anumite tranzacții juridice.

În ce etapă a procedurii penale trebuie să prezint cererea?

La cererea reclamantului, o acțiune civilă introdusă ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni este soluționată în cadrul unei proceduri penale, dacă aceasta nu întârzie în mod nejustificat respectiva procedură.

Cererea de constituire ca parte civilă în cadrul unei proceduri penale poate fi prezentată cel târziu la încheierea audierii în fața instanței de prim grad de jurisdicție.

În cazul în care reclamantul nu prezintă cererea de constituire ca parte civilă în cadrul unei proceduri penale înainte de formularea acuzațiilor, acesta va fi informat că poate să prezinte o astfel de cerere până la încheierea audierii principale.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să menționez o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânda pierdută)?

Un reclamant care are dreptul la despăgubiri trebuie să prezinte o descriere detaliată a cererii sale și să furnizeze documente justificative (de exemplu, rapoarte, facturi, documente medicale). Prin descriere detaliată a cererii se înțelege faptul că reclamantul trebuie să menționeze, pe cât posibil, tipul și cuantumul daunelor și mijloacele de reparare a prejudiciului.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Cererea formulată de partea vătămată trebuie să fie susținută prin prezentarea elementelor de probă obișnuite (de exemplu, rapoarte, facturi, documente medicale).

Trebuie să suport taxe judiciare sau alte costuri aferente cererii mele?

Da, pentru fiecare etapă a procedurii trebuie să se achite o taxă judiciară, al cărei cuantum se stabilește în funcție de valoarea cererii.

Taxa pentru aprobarea unei cereri de constituire ca parte civilă în cadrul unei proceduri penale cade (integral sau parțial) în sarcina acuzatului.

Pot beneficia de asistență juridică înainte de procedură și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

În cadrul procedurilor judiciare, străinii (persoanele care nu au reședința în Republica Slovenia) au dreptul la asistență juridică gratuită (consultanță juridică, reprezentare juridică și alte servicii juridice sau scutire de la plata cheltuielilor de judecată), sub rezerva reciprocității sau în condițiile și în cazurile stabilite prin tratate internaționale care au caracter obligatoriu pentru Republica Slovenia.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Instanța se pronunță în sensul admiterii (integrale sau parțiale a) cererii în materie civilă numai în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat (printr-o hotărâre de constare a vinovăției acuzatului). În alte situații (atunci când informațiile din procedura penală nu oferă o bază fiabilă pentru pronunțarea unei hotărâri integrale sau parțiale), partea vătămată este îndrumată să introducă o acțiune în materie civilă pentru întreaga sa cerere sau pentru o parte din aceasta, dat fiind faptul că instanța penală nu poate respinge cererea.

Chiar dacă instanța pronunță o hotărâre prin care acuzatul este achitat sau acuzațiile sunt respinse sau instanța emite o decizie care are drept rezultat suspendarea procedurii ori respingerea rechizitoriului, instanța îndrumă partea vătămată să introducă o acțiune civilă în fața unei instanțe civile.

În cazul în care instanța își declină competența în materie penală, aceasta trebuie să informeze partea vătămată că poate notifica acțiunea de constituire ca parte civilă în cadrul unei proceduri penale instanței competente, care va iniția sau va continua procedurile.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului?

Nu, deoarece partea vătămată nu poate contesta hotărârea decât în ceea ce privește decizia instanței referitor la cheltuielile de judecată.

Singura excepție o reprezintă cazurile în care procurorul a preluat, în calitate de reclamant, acțiunea introdusă de partea vătămată. În acest caz, partea vătămată poate contesta hotărârea sub toate aspectele, inclusiv decizia privind acțiunile în materie civilă.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și de ce asistență pot beneficia în acest sens?

Odată ce o decizie având ca obiect o cerere în materie civilă a rămas definitivă, partea vătămată poate solicita instanței de prim grad de jurisdicție să îi elibereze o copie legalizată a deciziei, însoțită de mențiunea că decizia este executorie.

Hotărârea este executorie dacă a rămas definitivă, iar termenul pentru efectuarea în mod voluntar a plății a expirat. Instanța competentă pune în aplicare hotărârea definitivă, care constituie un titlu executoriu, în conformitate cu dispozițiile aplicabile procedurii de executare. Pe baza titlului executoriu (hotărârea), se depune o cerere de executare la instanța districtuală competentă, precizându-se căile de executare (de exemplu, poprire pe venituri, pe fondurile deținute într-un cont bancar, pe bunuri mobile sau imobile).

În cadrul unei proceduri judiciare, străinii (persoanele care nu au reședința în Republica Slovenia) au dreptul la asistență juridică gratuită sub rezerva reciprocității sau în condițiile și în cazurile stabilite prin tratate internaționale care au caracter obligatoriu pentru Republica Slovenia.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 12/03/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Slovacia


Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez cererea în acest sens?

Dreptul la despăgubire din partea autorului unei infracțiuni poate fi invocat oral în cadrul procedurii penale, cu consemnare în procesul-verbal de ședință, sau prin intermediul unei cereri scrise specifice. Victima care are prin lege dreptul de a solicita despăgubiri de la inculpat pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii are, de asemenea, dreptul să formuleze o cerere prin care să solicite instanței să oblige inculpatul, în hotărârea sa de condamnare, să plătească despăgubiri pentru prejudiciile cauzate; victima trebuie să formuleze această cerere cel târziu până la sfârșitul cercetării sau al cercetării accelerate. Cererea trebuie să precizeze motivele solicitării despăgubirii, precum și cuantumul despăgubirii solicitate. Victima este informată cu privire la dreptul de despăgubire și procedura de exercitare a acestui drept în cursul ședinței.

În cazul în care există o îngrijorare legitimă cu privire la faptul că satisfacerea dreptului de despăgubire al victimei pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii va fi împiedicată sau obstrucționată, se poate institui sechestru asupra bunurilor sau asupra altor drepturi patrimoniale ale inculpatului până la concurența cuantumului probabil al prejudiciului. Instanța decide cu privire la instituirea sechestrului pe baza unei cereri formulate de procuror sau de victimă; în etapa preprocesuală, procurorul decide pe baza unei cereri formulate de victimă; în etapa preprocesuală, procurorul poate asigura creanța, chiar și fără o cerere a victimei în acest sens, dacă protejarea intereselor victimei impune acest lucru, în special dacă există un risc de întârziere.

În ce etapă a procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

Pentru ca cererea de reparare a prejudiciilor să fie soluționată în cadrul procedurii penale, aceasta trebuie să fie formulată de victimă până la sfârșitul cercetării sau al cercetării accelerate.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânzile)?

Pentru ca o instanță să analizeze o cerere de acordare de despăgubiri în cadrul procedurii penale, victima trebuie să formuleze cererea în mod corect și în termen. Cererea de despăgubire depusă până cel târziu la sfârșitul etapei de cercetare este considerată a fi o cerere formulată în termen, ceea ce înseamnă că, în principiu, este necesar ca aceasta să fie depusă înainte de examinarea finală a dosarului aflat în cercetare penală. Cererea prin care se pretind despăgubiri trebuie să conțină motivarea și cuantumul despăgubirii pe care o solicită victima. Astfel, instanța este obligată să țină cont de cuantumul despăgubirilor solicitate de victimă în cursul procedurii penale.

Există un formular specific pentru astfel de cereri?

Nu.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cursul cercetării, este necesar să se prezinte elemente de probă care să demonstreze caracterul rezonabil al cererii de despăgubire și din care este posibil să se deducă în mod fiabil cuantumul prejudiciilor suferite. În caz de vătămare corporală, este posibil ca în cursul cercetării să fie desemnat un expert care va evalua gravitatea vătămării corporale suferite.

Există taxe judiciare sau alte cheltuieli aferente cererii mele?

Nu se percep taxe în legătură cu solicitarea de despăgubiri în cadrul procedurii penale.

Pot beneficia de asistență juridică înainte și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Dacă apreciază că este necesar să protejeze interesele unei victime care formulează o cerere de despăgubire și nu dispune de resurse suficiente pentru a plăti costurile conexe, procurorul din cadrul etapei preprocesuale, ulterior formulării învinuirii, sau președintele completului de judecată din cadrul procesului penal poate să desemneze un avocat drept reprezentant al victimei, chiar și fără a exista o cerere în acest sens. Victima trebuie să facă dovada că nu dispune de resurse suficiente.

La primul contact cu victima, autoritatea de urmărire penală este obligată să îi pună acesteia la dispoziție informații în formă scrisă cu privire la drepturile sale în cadrul urmăririi penale și cu privire la organizațiile de sprijin al victimelor, inclusiv serviciile furnizate de acestea. Consultanța juridică face de asemenea parte din aceste servicii.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

În cazul în care din administrarea elementelor de probă nu reiese că există temei pentru a se constata o obligație de despăgubire sau în cazul în care este necesar să se prezinte elemente de probă suplimentare care depășesc necesitățile organelor de urmărire penală pentru adoptarea unei decizii cu privire la obligația de despăgubire.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare?

Da, victima poate formula o cale de atac împotriva unei astfel de decizii în ceea ce privește cererea de despăgubire.

În cazul în care calea de atac formulată de victimă este respinsă, aceasta poate formula cererea pentru acordarea de despăgubiri direct împotriva autorului infracțiunii în cadrul unei proceduri civile. În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență, victima se poate adresa Ministerului Justiției pentru a primi despăgubiri pentru vătămarea corporală suferită, precum și prejudicii morale în cazul anumitor infracțiuni împotriva libertății și a demnității umane.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și ce asistență pot primi în acest sens?

În cazul în care autorul infracțiunii nu își îndeplinește în mod voluntar obligațiile astfel cum este obligat de instanță în cadrul procedurii penale, victima dobândește în momentul în care o astfel de hotărâre judecătorească devine executorie un titlu executoriu, pe care poate să îl opună autorului infracțiunii în vederea executării silite a deciziei în cauză în cadrul unei proceduri de executare silită. În astfel de cazuri, victima poate să solicite asistență juridică din partea unui avocat.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 06/05/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Finlanda


Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez cererea în acest sens?

Acțiunile în despăgubire rezultate în urma unei infracțiuni sunt analizate de regulă în cadrul aceluiași proces ca și cauza penală, însă acestea pot fi, de asemenea, disjunse în vederea analizării în cadrul unor proceduri diferite.

Puteți solicita procurorului să vă prezinte în instanță cererea de despăgubire legată de infracțiunea în cauză. Vă recomandăm să informați poliția cu privire la acest aspect în cursul cercetării prealabile. Procurorul poate formula cererea de despăgubire în numele dumneavoastră în cazul în care situația este clară și simplă. În cazul în care procurorul nu prezintă cererea de despăgubire, acesta vă va notifica în scris cu privire la acest aspect.

De asemenea, puteți prezenta chiar dumneavoastră cererea de despăgubire în instanță, în cursul procedurilor aferente cauzei penale, fiind posibil și ca cererea să fie formulată în numele dumneavoastră de către un consilier juridic.

În ce etapă a procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

În cazul în care solicitați despăgubiri de la autorul infracțiunii, trebuie să declarați acest lucru poliției în cursul cercetării prealabile sau, cel mai târziu, în fața instanței atunci când cauza este analizată în instanță.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânzile)?

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți solicita despăgubiri pentru:

 • bunuri distruse sau pierdute ca urmare a prejudiciului;
 • orice cheltuieli medicale necesare și alte cheltuieli esențiale;
 • beneficiul nerealizat;
 • durere, suferință și alte probleme temporare;
 • probleme permanente; și
 • suferință psihică. Pentru suferința psihică se pot plăti despăgubiri dacă fapta în cauză:
  • v-a încălcat libertatea, pacea, onoarea sau viața privată;
  • a avut caracter discriminatoriu împotriva dumneavoastră;
  • v-a încălcat integritatea personală; sau
  • v-a încălcat în mod grav demnitatea umană într-un alt mod.

Rudele dumneavoastră apropiate pot avea de asemenea dreptul la o despăgubire rezonabilă pentru cheltuielile esențiale suportate și beneficiul nerealizat ca urmare a îngrijirii dumneavoastră ocazionate de vătămarea corporală provocată în urma infracțiunii.

În cazul în care v-ați ocupat de înmormântarea unei persoane care a decedat ca urmare a unei infracțiuni, aveți dreptul de a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii pentru cheltuielile suportate în vederea înmormântării. Părinții, copiii și soțul sau soția persoanei decedate sau alte persoane foarte apropiate acesteia au de asemenea dreptul să primească o despăgubire rezonabilă pentru cheltuielile de înmormântare pe care le-au suportat.

Instanța nu poate să dispună altceva sau mai mult față de ceea ce ați solicitat dumneavoastră în calitate de parte interesată. Prin urmare, cererile de despăgubire pe care le prezentați reprezintă limita superioară a despăgubirii ce urmează a fi dispusă. De asemenea, aveți dreptul de a pretinde dobânzi la cuantumul despăgubirii pe care l-ați solicitat. În cazul în care ați fost citat pentru a prezenta personal clarificări ale cauzei în fața instanței de judecată, aveți dreptul să primiți diurnă și despăgubiri aferente cheltuielilor de deplasare și beneficiului nerealizat.

Există un formular specific pentru astfel de cereri?

Nu există niciun formular specific.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Puteți demonstra cuantumul prejudiciului prezentând chitanțele aferente cheltuielilor cauzate de infracțiune. De asemenea, trebuie să prezentați elemente de probă pentru orice beneficiu nerealizat, pentru orice depășire a sumei asigurate și pentru orice cheltuieli de deplasare și alte cheltuieli legate de soluționarea cauzei în legătură cu care se solicită despăgubiri.

În cazul durerii, suferinței și a altor probleme temporare, precum și în cazul problemelor permanente, despăgubirea se stabilește luând în considerare natura și gravitatea vătămării, natura și durata îngrijirii necesare, precum și persistența problemei. Despăgubirea pentru o problemă permanentă se stabilește luând în considerare natura și gravitatea vătămării corporale și vârsta persoanei care suferă din cauza problemei respective. De asemenea, trebuie să se ia în considerare orice diminuare a calității vieții persoanei afectate de vătămarea corporală ca factor de mărire a cuantumului despăgubirii care a fost acordat. Pentru a demonstra acest lucru, aveți nevoie de rapoartele medicilor în care se explică natura vătămărilor corporale și îngrijirea necesară în vederea tratării acestora.

Există taxe judiciare sau alte cheltuieli aferente acțiunii mele?

Pentru analizarea cauzei în fața instanței districtuale nu se percep niciun fel de taxe judiciare (käräjäoikeus) dacă acțiunea în despăgubire este conexată cu rechizitoriul formulat de procuror. În cazul în care acțiunile în despăgubire sunt introduse ca acțiuni civile separate, pentru soluționarea cauzei se percepe o taxă judiciară.

Pot beneficia de asistență juridică înainte și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

În cazul în care îndepliniți condițiile pentru obținerea asistenței juridice, puteți obține asistență juridică atât pentru cercetarea prealabilă, cât și pentru procedura judiciară. Victima violenței domestice, a unei infracțiuni sexuale sau a unei infracțiuni grave împotriva vieții, sănătății sau libertății sale poate beneficia de serviciile unui consilier plătit din fonduri publice. Pentru cauzele judecate în instanțele finlandeze se poate obține asistență juridică, chiar și în cazul în care nu locuiți în Finlanda.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

În cazul în care în cursul cercetării prealabile ați declarat că doriți să formulați singur cererea de despăgubire sau că doriți să formulați această cerere prin intermediul unui avocat sau în cazul în care procurorul nu preia cererea dumneavoastră, instanța districtuală vă va solicita să prezentați orice cerere de despăgubire pe care ați putea să o aveți. Instanța districtuală poate stabili un termen până la care trebuie să îi fie prezentată cererea de despăgubire. Neîndeplinirea obligației de a depune o cerere în scris poate conduce la refuzul instanței districtuale de a vă analiza o cerere de despăgubire pe care o prezentați mai târziu.

Instanța vă va respinge cererea de despăgubire în cazul în care în sprijinul acesteia nu sunt prezentate elemente de probă suficiente.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare?

În cazul în care doriți să introduceți o cale de atac împotriva deciziei pronunțate de instanța districtuală, ar trebui să notificați această instanță cu privire la nemulțumirea dumneavoastră în termen de șapte zile de la data la care a fost pronunțată hotărârea. După notificarea instanței cu privire la nemulțumirea dumneavoastră, puteți formula o cale de atac împotriva hotărârii în cauză în fața instanței de apel competente (hovioikeus). Înscrisul în care este formulată calea dumneavoastră de atac trebuie trimis instanței districtuale în termen de 30 de zile de la data pronunțării hotărârii instanței districtuale. Ca regulă generală, pentru ca instanța de apel să analizeze cauza integral, veți solicita aprobare pentru continuarea judecării cauzei.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și ce asistență pot primi în acest sens?

În cazul în care inculpatul nu a achitat în mod voluntar despăgubirea dispusă, puteți solicita ca cererea dumneavoastră să fie pusă în executare silită prin intermediul unui executor judecătoresc. Pentru aceasta, va trebui să trimiteți executorului judecătoresc cererea de executare silită, la care va trebui să anexați decizia instanței prin care se constată dreptul dumneavoastră de a primi despăgubiri. Cererea de executare silită se prezintă executorului judecătoresc de la locul în care locuiește sau își are reședința debitorul. În cazul în care există mai mulți debitori și aceștia locuiesc în localități diferite, este suficient să se prezinte o cerere la un singur executor judecătoresc. Puteți cere mai multe orientări detaliate cu privire la procedura de solicitare de despăgubiri de la biroul de executare silită (ulosottovirasto). Datele de contact ale birourilor de executare silită pot fi găsite Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici (în limbile finlandeză, suedeză și engleză).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 13/03/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Suedia


Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez cererea în acest sens?

Mai întâi ar trebui să vă adresați poliției sau parchetului. Acestea au de asemenea obligația de a investiga cererile de despăgubire formulate de persoanele vătămate. Dacă nu beneficiați de asistența propriului dumneavoastră reprezentant legal în cursul procesului, procurorul trebuie, în general, să contribuie de asemenea la soluționarea cererii solicitantului împotriva autorului infracțiunii, dacă acest lucru este realizat în legătură cu un dosar penal.

În ce etapă a procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

Cererea ar trebui prezentată cât mai devreme în cursul cercetării desfășurate de poliție, pentru ca aceasta să poată fi analizată și elementele de probă colectate. Cu toate acestea, este posibil ca cererea să fie prezentată chiar și înainte de începutul procedurii penale principale.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânzile)?

Dreptul suedez al răspunderii civile delictuale se bazează pe măsuri reparatorii — o persoană vătămată trebuie să fie pusă, în măsura posibilului, în aceeași situație financiară în care s-ar fi aflat dacă prejudiciul sau vătămarea corporală nu s-ar fi produs. Aceasta înseamnă că se pot solicita despăgubiri pentru toate pierderile financiare cauzate de prejudiciul sau de vătămarea corporală în cauză. Cu toate acestea, persoana vătămată are obligația de a limita prejudiciul, atunci când acest lucru este posibil.

Se pot acorda despăgubiri în următoarele cazuri:

 • vătămare corporală, care include cheltuieli (pentru asistență medicală etc.), despăgubirea pentru beneficiul nerealizat și pentru suferința fizică și psihică cu caracter temporar (durere și suferință), despăgubirea pentru diformități permanente (desfigurare) și pentru handicapuri permanente (incapacitate);
 • infracțiuni contra integrității corporale, atunci când infracțiunea vizează persoana, libertatea, liniștea și onoarea victimei și încălcarea drepturilor este gravă;
 • prejudicii materiale, de exemplu în urma furtului sau a deteriorării unor bunuri;
 • prejudiciul pur financiar, și anume prejudiciul pur financiar care rezultă, de exemplu, în caz de fraudă sau de delapidare.

Cererea ar trebui să fie inclusă în rubricile corespunzătoare, iar ulterior trebuie furnizat un rezumat al întregii cereri. Solicitantul are dreptul la dobândă începând cu data infracțiunii sau cu o dată ulterioară, și anume data la care s-a produs prejudiciul. Pentru ca instanța să se pronunțe în acest sens, este necesar să se formuleze și o cerere cu privire la dobânzi.

Există un formular specific pentru astfel de cereri?

Poliția și parchetul au formulare specifice pentru cererile de despăgubire de drept civil pe care le puteți utiliza.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Unele dintre elementele de probă necesare pentru obținerea de despăgubiri sunt incluse de obicei în cercetarea efectuată de poliție, acestea putând fi invocate de procuror în susținerea pretenției. De exemplu, acest lucru se aplică împrejurărilor în care a avut loc infracțiunea și prejudiciului cauzat prin săvârșirea infracțiunii.

Reclamantul trebuie să fie în măsură să prezinte elemente de probă cu privire la pretențiile sale, de exemplu, dovada cheltuielilor (chitanțe), a beneficiului nerealizat (dovada prejudiciului/a concediului medical și a venitului care nu a fost realizat), a prejudiciilor materiale (documente care atestă valoarea bunurilor distruse sau cheltuielile de reparare/deprecierea bunurilor deteriorate).

În cazul prejudiciilor cauzate printr-o faptă ilicită delictuală, reclamantul nu trebuie să prezinte niciun element de probă special. Despăgubirile acordate în cazul unei fapte ilicite delictuale se vor întemeia pe evaluarea infracțiunii.

Există taxe judiciare sau alte cheltuieli aferente cererii mele?

Nu; nu se percep niciun fel de taxe atunci când cererea în despăgubire este formulată în legătură cu o cauză penală.

Pot beneficia de asistență juridică înainte și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

În calitate de reclamant/persoană vătămată, aveți dreptul să beneficiați de propria dumneavoastră asistență juridică în cursul procedurilor penale. De exemplu, acest lucru se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență grave, al infracțiunilor sexuale, al violenței domestice sau în alte cazuri în care există o nevoie clară de asistență. Dacă doriți să primiți o astfel de asistență juridică, puteți trimite o notificare în acest sens poliției sau parchetului, care va înainta cererea dumneavoastră către instanță care, la rândul său, va decide dacă vi se desemna sau nu vi se va desemna un avocat. Avocatul reclamantului poate oferi asistență și sprijin pe tot parcursul procesului și, de asemenea, acesta va formula și va urmări acțiunea în despăgubire. În cazul în care vi se desemnează un avocat al reclamantului, statul va suporta costurile aferente acestuia.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Este foarte neobișnuit ca instanța să respingă o acțiune în răspundere civilă delictuală formulată în legătură cu o cauză penală, chiar dacă acest lucru este în mod formal posibil.

Ceea ce se întâmplă uneori este că instanța separă procedurile aferente cauzei penale de cele aferente cauzei în răspundere civilă delictuală. Acest lucru se poate întâmpla dacă cererea de despăgubire este complexă sau nu a fost pregătită în mod adecvat, iar soluționarea procesului penal este întârziată din acest motiv. Separarea acestor chestiuni înseamnă că procesul penal va fi soluționat mai întâi, acțiunea în răspundere civilă delictuală fiind analizată de instanță ulterior. Ca urmare a acestui fapt, procurorul nu mai poate participa la acțiunea în răspundere civilă delictuală. În general, este mai bine pentru persoana vătămată ca acțiunea în răspundere civilă delictuală să fie suficient de bine pregătită astfel încât să poată fi soluționată împreună cu acțiunea penală.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare?

Instanța trebuie să dea întotdeauna instrucțiuni cu privire la modalitatea de a introduce o cale de atac. Aceste instrucțiuni stabilesc condițiile pentru introducerea căii de atac în situația relevantă.

Despăgubirile în baza unei polițe de asigurare nu fac de regulă obiectul acțiunii în răspundere civilă delictuală soluționate în instanță, ceea ce înseamnă că prejudiciul sau vătămarea corporală pot fi raportate societății de asigurare.

Următoarele dispoziții se aplică cu privire la despăgubirea pentru prejudiciile de natură penală. În cazul în care autorul infracțiunii are posibilitatea să plătească despăgubiri, cererea trebuie îndreptată întotdeauna mai întâi împotriva acestuia. În cazul în care autorul infracțiunii nu are posibilitatea să plătească, iar persoana vătămată nu poate fi despăgubită în alt mod pentru prejudiciul sau vătămarea corporală pe care le-a suferit, despăgubirea pentru prejudiciile de natură penală poate fi plătită chiar și atunci când persoana vătămată nu a introdus o acțiune în răspundere civilă delictuală împotriva autorului infracțiunii.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și ce asistență pot primi în acest sens?

De îndată ce hotărârea a devenit definitivă, instanța o trimite Autorității suedeze competente în materie de executare silită (Kronofogden). În momentul respectiv, Autoritatea suedeză competentă în materie de executare silită vă va întreba dacă doriți asistență în legătură cu punerea în executare a cererii dumneavoastră. Dacă răspunsul dumneavoastră este afirmativ, Autoritatea suedeză competentă în materie de executare silită va investiga activele autorului infracțiunii. În cazul în care autorul infracțiunii este capabil să efectueze plata, vi se plăti despăgubirea solicitată. Cu toate acestea, dacă autorul infracțiunii se află în incapacitate de plată, veți primi o notificare din partea executorului judecătoresc. În cazul în care pentru prejudiciul sau vătămarea corporală suferite nu v-au fost acordate despăgubiri în temeiul asigurării dumneavoastră, pentru prejudiciile de natură penală aveți dreptul la despăgubiri din partea statului.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 14/03/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Anglia şi Ţara Galilor


Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul unei infracțiuni în cadrul unui proces (al unor proceduri penale) și cui ar trebui să adresez o astfel de cerere?

În drept, daunele-interese sunt despăgubiri, în mod obișnuit bănești, de plătit unei persoane drept compensație pentru o pierdere sau un prejudiciu. Aceste cereri de despăgubire sunt înaintate, în general, instanțelor civile și, de obicei, nu au legătură cu o infracțiune sau cu autorul unei infracțiuni. Totuși, puteți depune o cerere de despăgubire dacă ați fost vătămat(ă) într-o infracțiune violentă – aceasta ar fi o despăgubire pentru daune penale, care este diferită de solicitarea de despăgubiri în temeiul dreptului răspunderii civile.

Ordinele de despăgubire sunt disponibile instanțelor pentru a cere autorului infracțiunii să despăgubească financiar o victimă, în principal pentru leziuni corporale, pierderi sau prejudicii.  Guvernul consideră că este important ca autorii infracțiunilor să își repare infracțiunile, iar în ultimii ani, acest regim a fost consolidat prin introducerea obligației instanțelor de a analiza posibilitatea emiterii unui ordin de despăgubire în cazurile adecvate și prin creșterea plafonului de 5 000 £ al cuantumului care poate fi acordat de un judecător de pace (magistrates’ court) ca despăgubire în cazul autorilor de infracțiuni care au vârsta de 18 ani sau mai mult. Competența de a emite ordine de despăgubire a victimelor înseamnă că instanțele sunt în măsură să ordone despăgubirea în raport cu mijloacele autorului infracțiunii ca măsură reparatorie.

Dacă ați suferit o pierdere ca urmare a acțiunii sau a omisiunii unei alte persoane, precum o pierdere de venituri ori materială sau chiar o leziune corporală, este posibil să puteți depune o cerere pentru acordarea de despăgubiri pentru această pierdere. O astfel de cerere se înaintează instanțelor civile și este complet independentă de orice eventuale proceduri penale.

În ce etapă a procedurii penale trebuie să prezint cererea?

O cerere de răspundere civilă este complet separată de orice procedură penală. Totuși, faptul că există o condamnare poate fi utilizat, în cazul unei cereri de răspundere civilă, ca dovadă că autorul infracțiunii a săvârșit infracțiunea pe care se presupune că a săvârșit-o. Prin urmare, în unele cazuri, poate fi recomandat să așteptați până când procedurile penale s-au încheiat înainte de a depune o cerere de răspundere civilă.

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

În cazul unei acțiuni în răspundere civilă, există diverse tipuri de daune-interese, în funcție de pierdere, de prejudiciu sau de vătămarea cauzată, dar, în principal, puteți solicita despăgubiri pentru pierderi bănești sau de venituri, pentru daune materiale și daune similare sau (în cazul unei leziuni corporale) pentru durerea, suferința sau pierderea confortului suferită. Orice despăgubire acordată urmărește să vă readucă în aceeași situație în care v-ați fi aflat dacă incidentul nu ar fi avut loc. Ar trebui să se specifice diferitele tipuri de pierderi.

Orice despăgubire acordată pentru prejudicii civile va micșora o despăgubire acordată în baza Schemei de compensare a daunelor penale (Criminal Injuries Compensation Scheme), cu un cuantum similar.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Da, în Anglia și Țara Galilor solicitările de despăgubire se depun prin intermediul unui formular de cerere, Formularul N1 (Form N1). Pentru informații suplimentare, a se vedea: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. Pentru cereri depuse în Europa care vizează un cuantum bănesc mai mic de 5 000 EUR poate fi utilizată procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă în chestiuni contestate sau a somației europene de plată. De asemenea, consultați: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union.

Ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cazul unei acțiuni în răspundere civilă, faptele imputate trebuie să fie dovedite prin analiza comparativă a probabilităților (balance of probabilities); prin urmare, pentru a îndeplini acest criteriu, va fi necesar să prezentați suficiente dovezi ale conduitei autorului infracțiunii despre care se presupune că ar fi cauzat pierderea, precum și dovezi că aceasta a cauzat într-adevăr acea pierdere. De asemenea, va fi necesar să dovediți valoarea pierderii, iar dovezile necesare în acest sens vor depinde de ceea ce se solicită și ar include, în general, chitanțe, facturi, fluturași de salariu și elemente similare în cazul piederilor financiare, și rapoarte medicale în cazul leziunilor corporale.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Da, există taxe, iar acestea depind de valoarea solicitată; pentru mai multe informații, consultați: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Pot beneficia de asistență juridică înainte de procedură și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Pentru chestiunile civile, asistența juridică este foarte limitată și depinde de natura cererii de despăgubire. Este puțin probabil să se acorde asistență juridică unei persoane fizice care, în mod normal, nu își are reședința în Regatul Unit. Pentru informații suplimentare, consultați: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gov.uk/legal-aid/eligibility Reclamanții din acțiunile civile sunt reprezentați în principal pe baza unui pact de quota litis (conditional fee agreement), cunoscut frecvent sub denumirea no-win, no-fee (în cazul în care soluția nu este favorabilă, nu se plătește onorariu). Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/articles/new-model-conditional-fee-agreement/

În ce caz va respinge instanța penală cererea mea sau când va refuza să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

O acțiune în răspundere civilă nu este înaintată niciodată unei instanțe penale. Chestiunile civile și cele penale sunt independente.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Decizia de a formula o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate într-o cauză civilă va depinde de circumstanțe. Pentru informații suplimentare, consultați: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

În temeiul sistemului juridic din Anglia și Țara Galilor, alegerea metodei de aplicare a legii revine în întregime creditorului hotărârii (judgement creditor). Instanțele civile oferă o serie de metode diferite prin care un creditor poate aplica o hotărâre în favoarea sa. Printre aceste metode se numără mandatul de control (warrant of control), poprirea (attachment of earning), ordinul de recuperare a datoriei de la o parte terță (third party debt order), ordinul de taxare (charging order) și ordinul de vânzare (order for sale). Pentru informații suplimentare, a se vedea: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 16/10/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Irlanda de Nord


Aceste întrebări sunt de competența exclusivă a solicitantului, a reprezentantului său și a instanțelor.


Cum pot solicita despăgubiri sau alte modalități de reparare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez o cerere în acest sens?

-

În ce moment din cadrul procedurii penale ar trebui să depun cererea?

-

Ce pot solicita în cerere și cum o depun (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, pierderea de profit și dobânda)?

-

Există un formular specific pentru astfel de cereri?

-

Ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubiri?

-

Există taxe judiciare sau alte costuri aferente?

-

Pot beneficia de asistență juridică înainte și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă sunt nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

-

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva inculpatului?

-

Pot contesta o astfel de decizie sau există alte modalități de reparare?

-

Dacă instanța îmi acordă dreptul la daune-interese, cum pot fi sigur că hotărârea judecătorească este executată de autorul infracțiunii și cum pot beneficia de asistență pentru executarea silită a acesteia?

-


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 15/10/2019

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii - Scoţia


Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez cererea în acest sens?

În cazul în care acuzatul își recunoaște vinovăția sau este declarat vinovat, instanța îi poate impune obligația de a vă acorda despăgubiri.  Veți fi contactat de instanță dacă a fost impusă obligația de a plăti despăgubiri. Dacă nu doriți despăgubiri, vă rugăm să informați (Crown Office and Procurator Fiscal Service) cât mai curând posibil.

În ce etapă a procedurii penale trebuie să prezint cererea?

Nu se aplică.

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânzile)?

Nu se aplică.

Există un formular specific pentru astfel de acțiuni?

Nu se aplică.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Nu se aplică.

Există taxe judiciare sau alte costuri aferente acțiunii mele?

Nu se aplică.

Pot beneficia de asistență juridică înainte de procedură și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Nu se aplică.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Nu se aplică.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului?

Nu se aplică.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și ce asistență pot primi în acest sens?

Nu se aplică.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 15/10/2019