Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Potraživanje naknade od počinitelja - Njemačka

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Kako mogu zatražiti naknadu štete ili druga pravna sredstva/zadovoljstvo protiv počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome bih taj zahtjev trebao uputiti?

Preduvjet za zahtjev je samo takozvani zahtjev za pristupanje, u kojem su navedeni predmet i razlozi zahtjeva (vidjeti pojedinosti u pitanju 3.). Zahtjev može biti upućen policiji, uredu javnog tužitelja ili nadležnom sudu (vidjeti pitanje 2.).

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam podnijeti svoj zahtjev?

Zahtjev možete iznijeti u pisanom obliku pri prijavi kaznenog djela policiji. Zahtjev može biti podnesen i naknadno uredu javnog tužitelja u pisanom obliku ili ga može evidentirati službenik suda (u odjelu Rechtsantragsstelle (odjel njemačkih sudova kojem se mogu podnijeti zahtjevi i druge izjave)). Usmeni zahtjev može se podnijeti i na glavnoj raspravi.

U pravilu je preporučljivo podnijeti zahtjev što je prije moguće, među ostalim kako bi se izbjeglo odustajanje od odluke zbog znatnih kašnjenja u postupku.

Što mogu tražiti u zahtjevu i kako ga predstaviti (navedite ukupni iznos i/ili navesti pojedinačne gubitke, izgubljenu dobit i kamate)?

U prijavi treba jasno navesti što tražite od optuženika i zašto. U pravilu, ako tražite novčani iznos kao naknadu za financijski gubitak (npr. neostvareni prihodi, oštećena imovina), trebali biste ga precizno navesti. S druge strane, odluku o iznosu naknade za bol i patnju (Schmerzengeld) moguće je prepustiti sudu. Međutim, čak i tada treba navesti barem približni red veličine i utvrditi osnovu za izračun ili procjenu koristi od boli. Morate što detaljnije predočiti činjenice koje opravdavaju vaš zahtjev (npr. opis kaznenog djela, informacije o ozljedama i šteti na imovini).

Postoji li poseban obrazac za takva potraživanja?

Jest. Nije predviđen poseban obrazac.

Primjer zahtjeva u adhezijskom postupku nalazi se na etiketi žrtve koju je izdalo Savezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača na str. 59. (primjer 5.). FIBEL žrtava o pravima oštećenih i oštećenih osoba u kaznenom postupku Poveznica se otvara u novom prozorunalazi se na https://www.hilfe-info.de/ u odjeljku „Publikacije” ovdje:

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Prijavi biste trebali navesti ili priložiti sve raspoložive dokaze relevantne za dokazivanje i podnošenje zahtjeva (npr. računi, potvrde). Možete i izričito navesti izvješća i izjave svjedoka koje ste dali policiji ili samu optužnicu.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ako vam je kao podnositelju zahtjeva odobrena tražena naknada, neće vam se naplatiti nikakve sudske pristojbe; sve troškove koje ste morali snositi, npr. gubitak zarade zbog sudjelovanja u sudskom postupku, snosi tuženik. ako vaš zahtjev ne bude odobren ili bude tek djelomično odobren ili ako se sud suzdrži od donošenja odluke, sud će, nakon razmatranja, odlučiti o tome tko će snositi sudske troškove i troškove sudionika (npr. pravni troškovi).

Ako vaš zahtjev nije odobren ili je odobren samo djelomično, uskraćujete zahtjev ili ako sud odluči ne donijeti odluku, odlučit će, u skladu sa svojom dužnosti, tko će platiti troškove suda i stranaka (npr. odvjetničke pristojbe).

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć?

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li ga dobiti ako ne živim u zemlji u kojoj se odvija postupak?

Angažirati odvjetnika nije posve neophodno, ali u određenim se slučajevima preporučuje. Na primjer, u slučaju složenog predmeta koji uključuje nekoliko počinitelja, ako postoje poteškoće u pogledu građanskopravne odgovornosti ili ako sud odluči da naknade (npr. novčani iznos) moraju biti dodijeljene postupkom izvršenja. Pravnu pomoć za pokriće troškova odvjetnika možete dobiti ako su ispunjeni svi zakonski uvjeti (posebno potrebitost).

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Sud neće donijeti odluku o zahtjevu za naknadu štete ako je optuženik oslobođen optužbe ili je postupak obustavljen, ako je prema mišljenju suda zahtjev nedopušten ili neutemeljen ili ako, u iznimnim slučajevima, nije primjereno donijeti odluku o naknadi u kaznenom postupku.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Možete podnijeti žalbu protiv odluke suda da se suzdrži od donošenja odluke o zahtjevu jer smatra da uvjeti za donošenje odluke o zahtjevu nisu ispunjeni.

Ako mi sud dodijeli naknadu štete, kako osigurati izvršenje presude protiv počinitelja i kakvu pomoć mogu dobiti kako bih je osigurao?

Adhezivne presude i nagodbe sklopljene u adhezijskom postupku mogu se izvršiti u skladu s općim pravilima o izvršenju. Izvršenje se provodi na temelju izvršnog primjerka donesene presude ili nagodbe koje izdaje službenik kaznenog suda.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 23/11/2020