Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény - Németország

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Hogyan követelhetek kártérítést vagy más jogorvoslati/elégedettségi eszközt a tárgyalás (büntetőeljárás) során az elkövetővel szemben, és kihez fordulhatok ezzel a kérelemmel?

Csak az úgynevezett tapadási kérelem, amely meghatározza a kérelem tárgyát és indokait, előfeltétele a követelésnek (lásd a részleteket a 3. kérdésben). A követelést a rendőrséghez, az ügyészséghez vagy az illetékes bírósághoz lehet intézni (lásd a 2. kérdést).

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

A kérelmet írásban is be lehet nyújtani, amikor a bűncselekményt bejelentik a rendőrségnek. A kérelmet később, írásban is be lehet nyújtani az ügyészséghez vagy a bírósághoz, vagy a bíróság hivatalvezetője nyilvántartásba veheti (a Rechtsantragsstelle (német bíróságok azon szervezeti egysége, amelyhez követeléseket és egyéb nyilatkozatokat lehet benyújtani)). A tárgyaláson szóbeli kérelmet is elő lehet terjeszteni.

Általános szabályként tanácsos a kérelmet a lehető leghamarabb benyújtani, nem utolsósorban azért, hogy elkerülhető legyen a határozatnak az eljárás jelentős késedelme miatti feladása.

Mit kérhetek a követelésben, és hogyan kell bemutatni a követelést (tüntesse fel a teljes összeget és/vagy adja meg az egyéni veszteséget, az elmaradt nyereséget és a kamatot)?

A kérelemben egyértelműen meg kell jelölni, hogy mit és miért kér a vádlotttól. Általános szabály, hogy ha Önnek pénzösszegre van szüksége a pénzügyi veszteség (pl. jövedelemkiesés, megrongálódott vagyon) ellentételezéséhez, ezt pontosan számszerűsítenie kell. Ezzel szemben a fájdalom és szenvedés ellentételezésének (Schmerzengeld) mértéke a bíróság mérlegelésére bízható. Azonban még ebben az esetben is meg kell adni legalább egy hozzávetőleges nagyságrendet, és meg kell határozni a fájdalommal járó előny kiszámításának vagy becslésének alapját. Igényének alátámasztására a lehető legrészletesebben be kell mutatnia a tényeket (pl. a bűncselekmény leírása, az elszenvedett sérülésekre és anyagi károkra vonatkozó információk).

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

Igen. Külön formanyomtatványt nem irányoztak elő.

A csatlakozási eljárásban benyújtott kérelemre példa található a Szövetségi Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium által kiadott, a sértett címkéjében, az 59. oldalon (5. példa). A sértetteknek a büntetőeljárásban a sértettek jogairól szóló FIBEL-je a https://www.hilfe-info.de/ weboldalon, a A link új ablakot nyit meg„Kiadványok” szakaszban található:

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

A kérelemhez fel kell tüntetnie vagy csatolnia kell a követelésének bizonyításához és érvényesítéséhez szükséges valamennyi rendelkezésre álló bizonyítékot (pl. számlák, igazolások). Kifejezetten hivatkozhat továbbá azokra a jelentésekre és tanúvallomásokra, amelyeket a rendőrségnek adott, vagy magára a vádiratra.

Kell-e a bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?

Ha Ön mint felperes megkapja a kért kártérítést, nem kell Önnek bírósági illetéket felszámítania; a felmerült költségeket – pl. a bírósági eljárásban való részvételből eredő jövedelemkiesést – az alperes viseli. ha az Ön követelésének nem, vagy csak részben adnak helyt, vagy ha a bíróság nem hoz határozatot, a bíróság megfelelő mérlegelést követően határoz arról, hogy ki viseli a bíróság és a résztvevők költségeit (pl. jogi költségek).

Ha a kérelemnek nem, vagy csak részben adnak helyt, Ön visszatartja a kérelmét, vagy ha a bíróság úgy dönt, hogy nem hoz határozatot, akkor – kötelezettségének megfelelően – dönt arról, hogy ki viseli a bíróság és a felek részéről felmerült költségeket (pl. az ügyvédi tiszteletdíjakat).

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán?

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? Beszerezhetem-e, ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás folyik?

Nem feltétlenül szükséges ügyvédet alkalmazni, de bizonyos esetekben ajánlható. Például, ha több elkövetőt érintő összetett ügyről van szó, ha a polgári jogi felelősség kérdése nehéz, vagy ha a bíróság úgy határoz, hogy a megítélt követeléseket (pl. pénzösszeget) végrehajtási eljárás útján kell végrehajtani. A jogi feltételek teljesülése esetén (különösen szükség esetén) költségmentességet lehet biztosítani az ügyvédi költségek fedezésére.

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság nem fogadja be, vagy elutasítja a kérelmemet?

A bíróság nem határoz a kártérítési igényről, ha az alperest felmentik vagy az eljárást leállítják, ha a követelés a bíróság véleménye szerint elfogadhatatlan vagy megalapozatlan, vagy ha kivételesen nem helyénvaló a követelést büntetőeljárás keretében rendezni.

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?

Panaszt lehet benyújtani a bíróság azon döntése ellen, hogy nem hoz határozatot a követelésről, mivel úgy ítéli meg, hogy a követelésről való határozathozatal feltételei nem teljesültek.

Ha a bíróság kártérítést ítél meg számomra, hogyan biztosíthatom az ítélet végrehajtását az elkövetővel szemben, és milyen segítséget kaphatok annak biztosításához?

A tapadási eljárás során kötött tapadási határozatok és egyezségek a végrehajtásra vonatkozó általános szabályokkal összhangban hajthatók végre. A végrehajtás az ítélet vagy az egyezség végrehajtható példánya alapján történik, amelyet a büntetőbíróság titkára bocsát ki.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 23/11/2020