Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt - Inglismaa ja Wales

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Kuidas ma saan nõuda kahjutasu või muud õiguskaitsevahendid/kuriteo toimepanijalt kahju sisse kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) ning kellele tuleks selline nõue adresseerida?

Kahju, on tavaliselt pakkumistele, raha isikule makstakse hüvitist kaotuse või kahju eest. Üldiselt on need väited hagi tsiviilkohtusse ja tavaliselt ei ole seotud kuritegu või kuriteo toimepanija. Võite siiski taotleda hüvitist, kui olete vägivaldse kuriteo inimesed — see erineb kriminaalkorras hüvitise, mille hüvitamist lepinguvälise kahju tsiviilõiguse alusel.

Hüvitisnõuete kohtutele kättesaadavad nõuda seadusrikkujalt eeldatavalt peamiselt rahaliselt hüvitada kannatanu, vigastuste või kahju.Malta valitsus usub, et on tähtis hüvitada rikkujate vastutusele ning viimastel aastatel on seda korda tugevdada, kohustades kohtud kaaluma asjakohasel juhul kulude hüvitamise, ja kaotada ülempiir 5,000 Suurbritannia naelsterlingit kahjuhüvitisi õigusrikkujate suhtes vähemalt 18-aastaste rahukohus. Õigus nõuda hüvitist —, et kohtutel on võimalik nõuda hüvitist vastavalt teo toimepanija — nii heastava meetme.

Kui olete kannatanud kahju, kuna teise isiku tegevuse või tegevusetuse, näiteks saamata jäänud tulu, vara või isegi isikukahju, võite te pöörduda käesoleva kahju hüvitamise nõude. Selline nõue on esitatud tsiviilkohtus, mis on täiesti sõltumatu, kas on kriminaalmenetluses.

Millises kriminaalmenetluse etapis peaksin ma oma nõude esitama?

Lepinguvälise kahju nõude esitamine on täiesti eraldiseisev ühegi kriminaalmenetlusega. Asjaolu, et süüdimõistev kohtuotsus võib siiski kasutada tõendina lepinguvälise kahju nõude esitamine, et rikkuja oli väidetavalt tema vastu. Seetõttu teatavatel juhtudel võib olla soovitatav oodata, kuni on sõlmitud enne kriminaalmenetluse alustamist lepinguvälise kahju nõude esitamine.

Mida võin ma oma nõudes taotleda ja kuidas nõue vormistada (kas tuleb märkida kogusumma ja/või täpsustada konkreetne kahju, saamata jäänud tulud ja intressid)?

Tsiviilhagi, mis on kahju hüvitamise hagi nõuete erinevate sõltuvalt kaotsimineku, kahjustuse või kahju, kuid võite märkida nõue, kahju, tulu ja vara või isikukahju puhul) valu, kannatusi ja mugavuste kaotust. Kahjutasu määramine, mis on ette nähtud viima teid, kui intsidenti ei oleks juhtunud. Erinevate kahju tuleks täpsustada.

Tsiviilhagi hüvitise ühe vähendab kuriteokahjude hüvitamise kava alusel sama summa võrra.

Esitamiseks on olemas sellised nõuded?

Jah, Inglismaal ja Walesis alates nõudevormi, vorm nr N1. Lisateabe saamiseks vt: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. Euroopas nõuete jaoks raha, mis on väiksem kui 5 000 eurot, siis võib olla võimalik kasutada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust, või vaidlustatud asjades Euroopa maksekäsk. Vt ka https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union

Millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Tsiviilhagi puhul nõuab süüks pandud asjaolud tõendada tõenäosuse kaalumise põhjal, siis tuleb esitada piisavad tõendid selle kohta, et kostja käitumine on põhjustanud väidetava kahju ja tõendeid selle kohta, et kahju ei põhjustanud, vastama sellele kriteeriumile. Samuti tuleb tõendada kahjumi summa, ja vajalikke tõendeid, sõltub taotletakse, ning hõlmavad üldjuhul kviitungid, arved, palgatõendid jms, varalise kahju ja isikukahju meditsiinilisi.

Kas tasuda kohtu- või muud kulud minu nõude?

Jah, on küll, nad sõltuvad nõude väärtusega, lisateabe saamiseks vt: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi? Kas mul on võimalik saada õigusabi ka juhul, kui ma ei ela riigis, kus kohtumenetlus toimub?

Väga vähe on tsiviilasjades antava tasuta õigusabi ning see sõltub väite iseloomust. On ebatõenäoline, et see ei ole õigusabi tavaliselt üksikisikule, kes elavad Ühendkuningriigis. Lisateabe saamiseks vt: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.gov.uk/legal-aid/eligibility Claimants tsiviilkohtumenetluses on peamiselt esindatud tingimusliku advokaaditasu kokkuleppe alusel, mida sageli kirjeldatakse kui „no-win, no-fee”. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/

Millisel juhul võib kriminaalkohus ära jätta või keelduda minu nõude kuriteo toimepanija vastu?

Tsiviilhagi ei ole üldse kriminaalkohtus. Need küsimused on üksteisest sõltumatud.

Kas ma saan sellise otsuse edasi kaevata või kas mul on muid võimalusi nõuda kahju hüvitamist/heastamist?

Vaidlustatud otsus tsiviilasjas kindlaksmääramine sõltub asjaoludest. Lisateabe saamiseks vt: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Kui kohus mõistab mulle välja kahjuhüvitise, siis kuidas saan ma tagada, et kohtuotsus pööratakse kuriteo toimepanija vastu täitmisele, ja millist abi võin ma selle tagamiseks saada?

Õigussüsteemi kohaselt Inglismaa ja Walesi meetodi valik jõustamise eest lasub täielikult sissenõudja. Tsiviilkohtu pakkuda paljusid erinevaid meetodeid, mille võlausaldaja võib täitmisele otsus nende kasuks. Need meetodid hõlmavad klausliga, kontrolli, kolmanda isiku töötasu arestimine võla sissenõudmise korraldused, korralduste ja tellimuste müügiks. Lisateabe saamiseks vt: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 14/09/2018