Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Talba għall-ħlas tad-danni mingħand min ikun wettaq ir-reat - L-Ingilterra u Wales

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: bonne

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Kif nista’ nagħmel talba għall-ħlas tad-danni jew mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon minn trasgressur fi proċess (proċedimenti kriminali), u lil min għandi nindirizza din it-talba?

Fil-liġi, id-danni huma premju, tipikament ta’ flus, li għandhom jitħallsu lil persuna bħala kumpens għal telf jew ħsara. Dawn il-pretensjonijiet huma ġeneralment ippreżentat fil-qrati ċivili u normalment ma jkollhom ebda rabta ma’ att kriminali jew il-ħati. Madankollu, tista’ tapplika għal kumpens jekk tkun ġejt ferut f’reat vjolenti — dan ikun li huwa differenti minn kumpens kriminali jitolbu kumpens taħt id-dritt ta’ responsabbiltà ċivili.

L-ordnijiet ta’ kumpens huma disponibbli għall-qrati li tkun wettqet reat biex jikkumpensaw vittma finanzjarjament, primarjament għall-korriment personali, telf jew ħsara.Il-Gvern jemmen li huwa importanti li trasgressuri jagħmel riparazzjoni għar-reati tagħhom, u f’dawn l-aħħar snin dan ir-reġim ġie msaħħaħ billi jobbliga lill-qrati biex jikkunsidraw li jagħmlu ordni ta’ kumpens fil-każijiet xierqa, u li tneħħi £5,000 limitu fuq il-kumpens premjijiet fir-rigward ta’ trasgressuri li għandhom 18 sena jew aktar ta’ quddiem il-qorti tal-maġistrati. Is-setgħa li jordnaw kumpens għall-vittmi ifisser li l-qrati jkunu kapaċi jordnaw kumpens skont l-mezzi tat-trażgressur bħala miżura reparattiva.

Jekk ġarrabt telf bħala riżultat ta’ att jew ommissjoni ta’ persuna oħra, bħal telf ta’ dħul, il-proprjetà jew saħansitra korriment personali, inti tista’ tressaq talba għal kumpens għal dan it-telf. Tali talba tkun ippreżentat fil-qrati ċivili u hija għalkollox indipendenti minn jekk hemmx xi proċedimenti kriminali.

F’liema punt fil-proċedimenti kriminali, għandi nippreżenta talba?

Talba għar-responsabbiltà huwa kompletament separat minn kwalunkwe proċediment kriminali. Il-fatt ta’ kundanna jistgħu, madankollu, jintużaw bħala evidenza f’talba għar-responsabbiltà li t-trasgressur ħallas dak li hu allegat kontrih jew kontriha. F’xi każijiet, għalhekk, jista’ jkun rakkomandabbli li nistennew sakemm il-proċedimenti kriminali jkunu konklużi qabel ma jagħmlu talba delittwali.

X’nista’ nitlob fit-talba u kif għandi tippreżentah (nindika ammont totali u/jew nispeċifika t-telf individwali, il-profitti mitlufa u interessi)?

F’talba ċivili, hemm diversi kapijiet għad-danni skont telf, ħsara jew dannu kkawżat, iżda f’dawk ewlenin, inti tista’ tagħmel talba għal telf ta’ flus, introjtu, ħsara lill-proprjetà u simili, jew (f’każ ta’ korriment personali) għal uġigħ, tbatija u telf ta’ kumdità. Kwalunkwe għotja ta’ danni hija intiża għalhekk li inti fl-istess pożizzjoni daqslikieku l-inċident ma seħħx. Id-diversi kapijiet ta’ telf għandhom jiġu speċifikati.

Kwalunkwe aġġudikazzjoni għal danni ċivili se jnaqqas wieħed taħt l-Iskema ta’ Kumpens għal Korrimenti Kriminali b’ammont simili.

Hemm formola speċifika għal talbiet bħal dawn?

Iva, pretensjonijiet fl-Ingilterra u Wales, tibda fuq formola ta’ talba fil-Formola N1. Għal aktar informazzjoni ara: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. Għal pretensjonijiet għal flus fl-Ewropa li huma inqas minn EUR 5 000, jista’ jkun possibbli li tintuża l-proċedura Ewropea għal talbiet żgħar fi kwistjonijiet kontenzjużi, jew għal Ordni ta’ ħlas Ewropea. Ara wkoll https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union

Liema evidenza rrid nippreżenta biex nappoġġa t-talba tiegħi?

Talba ċivili jirrikjedi allegati u biex jiġu ppruvati fuq il-bilanċ ta’ probabbiltajiet, hekk se jkun meħtieġ li jippreżenta biżżejjed evidenza ta’ aġir tal-konvenut li allegatament ikkawżaw telf, u evidenza li kkawżatha dak it-telf, sabiex jissodisfa dak il-kriterju. Ser ikun meħtieġ ukoll li tipprova l-ammont tad-dannu, u l-evidenza meħtieġa għal dan se jiddependi fuq dak li qed jiġi sostnut għal, u ġeneralment ikunu jinkludu l-irċevuti, il-bejgħ kambjali, karti tas-salarju u simili għal telf finanzjarju, u rapporti mediċi għal korriment personali.

Hemm xi tariffi tal-qrati jew spejjeż oħra marbuta mat-talba tiegħi?

Iva hemm tariffi, huma dipendenti fuq il-valur tal-pretensjoni, għal aktar informazzjoni ara: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Nista’ nikseb għajnuna legali qabel u/jew waqt il-proċeduri? Nista’ nikseb hija jekk jien li ma jgħixux fil-pajjiż fejn iseħħu l-proċedimenti?

Ftit li xejn hemm għajnuna legali fi kwistjonijiet ċivili u jkun jiddependi fuq in-natura tal-pretensjoni. Huwa improbabbli li jkun hemm għajnuna legali għal individwu li ma tkunx normalment residenti fir-Renju Unit. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.gov.uk/legal-aid/eligibility Claimants fi proċedimenti ċivili huma l-aktar rappreżentati fuq bażi ta’ ftehim kondizzjonali tal-ħlas, spiss deskritta bħala ‘ma tirbaħx, ma tħallasx’” il-ftehim. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/

Meta tista’ l-qorti kriminali tiċħad jew li tirrifjuta li tiddeċiedi dwar it-talba tiegħi kontra min wettaq ir-reat?

Talba ċivili hija ma tressaqx quddiem qorti kriminali jew le. Il-kwistjonijiet huma indipendenti minn xulxin.

Nista’ nappella kontra tali deċiżjoni jew infittex mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon?

Id-Deċiżjoni li appell determinazzjoni f’każ ċivili jiddependi miċ-ċirkustanzi. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Jekk niġi tat danni mill-qorti, kif nista’ nkun żgur li tiġi infurzata s-sentenza kontra min wettaq ir-reat u x’għajnuna nista’ nikseb biex jiżguraw dan?

Taħt is-sistema legali ta’ l-Ingilterra u Wales l-għażla ta’ metodu ta’ infurzar huwa totalment f’idejn il-kreditur tas-sentenza. Il-qrati ċivili toffri numru ta’ metodi differenti li permezz tagħhom kreditur jista’ jinforza sentenza favur tagħhom. Dawn il-metodi jinkludu ċertifikati ta’ kontroll, mandat ta’ sekwestru fuq dejn ta’ parti terza, ordnijiet ta’ ħlas u ordnijiet għall-bejgħ. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 14/09/2018