Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Potraživanje naknade od počinitelja - Engleska i Wales

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Kako mogu tražiti naknadu štete ili drugim pravnim sredstvima/od počinitelja kaznenog djela tijekom suđenja (kazneni postupak), a koji bi trebao sam riješiti ovaj zahtjev?

U pravom, naknada štete, što je tipično za dodjelu novca, koji se isplaćuje osobi kao naknadu za gubitak ili štetu. Te tvrdnje općenito su podnesena građanskim sudovima angažman i obično nemaju nikakve veze s kaznenim djelom ili počinitelju. Međutim, možete zatražiti naknadu štete ako ste bili u nasilnog kaznenog djela – to bi se kaznene odštete koja je različita od traženja naknade u okviru građanskog prava o građanskoj deliktnoj ili kvazideliktnoj odgovornosti.

O odšteti koja se stavljaju na raspolaganje sudovima zahtijeva naknadu žrtva, počinitelj i financijski, u prvom redu za osobne ozljede, gubitka ili štete.Vlada smatra da je važno za prijestupnike na popravljanje štete za zločine koje su počinili, a posljednjih godina taj režim ojačano je obvezivanjem sudova da razmotri podnošenje rješenje o naknadi štete u odgovarajućim slučajevima, 5,000 GBP i ukidanje gornje granice za naknade nagrada u pogledu prijestupnika u dobi od 18 ili više godina na magistratskom sudu. Ovlast za određivanje naknade za žrtve znači da sudovi mogu naložiti naknadu u skladu s sredstva počinitelja kao reparativna mjere.

Ako ste pretrpjeli gubitak nastao kao posljedica radnje ili propusta druge osobe, kao što su gubitak prihoda, imovine ili čak i tjelesne ozljede, možda ćete moći podnijeti zahtjev za naknadu za taj gubitak. Međutim, takva tvrdnja nije podnesena građanskim sudovima angažman i potpuno neovisno o tome je li postoje kaznene postupke.

U kojem trenutku u kaznenom postupku bih trebao podnijeti odštetni zahtjev?

Zahtjev na temelju izvanugovorne odgovornosti potpuno je odvojen od bilo kakve kaznene postupke. Činjenica osude, međutim, može se upotrijebiti kao dokaz na zahtjev na temelju izvanugovorne odgovornosti koje nije ono što je navodni počinitelj protiv njega. U nekim slučajevima, stoga, preporučuje se pričekati prije početka kaznenog postupka sklopile su tužbe zbog štetne radnje.

Što mogu pitati za u tužbi i kako bih trebao predstaviti ga (navesti ukupan iznos i/ili navesti pojedinačne gubitke, gubitka dobiti i kamata)?

U privatnu tužbu, postoje različite imovinske štete, ovisno o gubitak, štetu ili ozljedu prouzročenu, ali u glavnom možete tražiti za gubitak novca, dohodak, šteta na imovini i slično, ili (u slučaju osobne ozljede) za boli, patnje i gubitka života. Svaka dodjela odštete osmišljen je kako bi vam staviti u isti položaj kao da se nesreća nije dogodila. Gubitak različitih država treba odrediti.

Sve nagrade za građanske odštete smanjit će se za jedan u sklopu kaznenih djela (Criminal Injuries Compensation Scheme sličnom iznosu.

Postoji poseban obrazac za takve zahtjeve?

Da, potraživanja u Engleskoj i Walesu na početku obrasca zahtjeva, obrasca N1. Za dodatne informacije pogledajte: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. Za potraživanja u Europi koja su manje od 5 000 EUR za novac može se primijeniti u europskom postupku za sporove male vrijednosti ili europski nalog za plaćanje. Vidjeti i https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union

Što moram predočiti dokaze da podržavaju moj zahtjev?

Građanske tužbe zahtijeva stvarima koje se na temelju odmjeravanja vjerojatnosti, tako da će biti potrebno predočiti dovoljno dokaza o postupanju tuženika koji su se navodno je prouzročila gubitak, i dokaz da je izazvao taj gubitak, ispunjavati taj kriterij. Također će biti potrebno dokazati iznos gubitka, i dokaze potrebne za to će ovisiti o tome što se traži i obično uključuje prodaju mjenice, platne liste i slično za financijske gubitke, i medicinska izvješća za tjelesne ozljede.

Postoje li sudovi naknade ili druge troškove vezane uz moj zahtjev?

Da postoje naknade, one ovise o vrijednosti zahtjeva, za više informacija vidjeti: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Mogu li dobiti pravnu pomoć prije i/ili tijekom postupka? Mogu li dobiti ako sam ne žive u zemlji u kojoj se postupak odvija?

Postoji vrlo ograničen pravnu pomoć u građanskim stvarima, a ovisile bi o prirodi tražbine. Malo je vjerojatno da će se pravna pomoć za pojedinca koji nije uobičajeno boravište u Ujedinjenoj Kraljevini. Za dodatne informacije pogledajte: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.uk/legal-aid/eligibility Claimants in građanski postupak uglavnom na temelju pactum de quota litis, koja se često opisuje kao „no-win, no-fee” sporazuma. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/

Kada bi kazneni sud odbaci ili odbije odlučiti na moj zahtjev protiv počinitelja?

Ispitivanje imovinskopravnog zahtjeva nije podnesen pred kaznenim sudom na sve. Pitanja su neovisne jedna o drugoj.

Mogu li podnijeti žalbu protiv takve odluke ili drugim pravnim sredstvima/zadovoljstvo?

Odluka o žalbi utvrđivanje u građanskoj parnici ovisit će o okolnostima konkretnog slučaja. Za dodatne informacije pogledajte: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Budem li dodijeliti naknadu štete od strane suda, kako se mogu osigurati presuda protiv počinitelja i pomoć mogu dobiti kako bi se to osiguralo?

U okviru pravnog sustava Engleske i Walesa izbor metode provedbe presude u potpunosti je vjerovnik. Građanski sudovi nude niz različitih metoda pomoću kojih vjerovnik može izvršiti presudu u svoju korist. Te metode uključuju nadzor, naloge za naplatu duga, treća strana, punjenje i naloge za prodaju. Za više informacija pogledajte: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2018