Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény - Horvátország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: spanyoldánésztgörögangolfranciamáltaisvéd.

 

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.


Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és kinek kell címezni a követelésemet?

Kártérítésre irányuló polgári jogi igénynek a büntetőeljárás keretében történő elbírálására irányuló kérelem tárgyában a sérelmet szenvedett fél indítványára a büntetőeljárásban kerül sor tárgyalásra, ha ez nem késlelteti jelentős mértékben az eljárást. (A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv [Zakon o kaznenom postupku] 153. cikkének (1) bekezdése)

Polgári jogi igény büntetőeljárás keretében történő elbírálására irányuló kérelmet a sérelmet szenvedett fél terjeszthet elő. (A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv [Zakon o kaznenom postupku] 154. cikkének (1) bekezdése)

A polgári jogi igény büntetőeljárás keretében történő elbírálására irányuló kérelmet ahhoz a hatósághoz kell benyújtani, amely előtt vádat emeltek, vagy pedig ahhoz a bírósághoz, amely előtt az eljárás folyamatban van.  (A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv [Zakon o kaznenom postupku] 155. cikkének (1) bekezdése)

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

Polgári jogi igény büntetőeljárás keretében történő elbírálására irányuló kérelmet az elsőfokú bíróság bizonyítási eljárásának lezárásáig lehet előterjeszteni. (A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv [Zakon o kaznenom postupku] 155. cikkének (2) bekezdése)

Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell előterjesztenem azt (fel kell-e tüntetnem a kár összértékét, és/vagy tételesen fel kell-e sorolni a veszteségeket, elmaradt hasznot és a kamatokat)?

A polgári jogi igény büntetőeljárás keretében történő elbírálására irányuló kérelem hivatkozást tartalmazhat egy perben érvényesített igényre vonatkozóan. (A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv [Zakon o kaznenom postupku] 153. cikkének (2) bekezdése)

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

Nem létezik speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez.

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

A kérelmet előterjesztő félnek meg kell jelölnie az igényét és be kell mutatnia bizonyítékait. (A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 155. cikkének (3) bekezdése) A bizonyíték típusát és mennyiségét nem határozza meg a törvény.

Kell-e a bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?

Nem kell bírósági illetéket fizetni a polgári jogi igény büntetőeljárás keretében történő elbírálására irányuló kérelem benyújtásakor, és ahhoz nem kapcsolódnak egyéb költségek.

Részesülhetek-e költségmentességben az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? Akkor is, ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás zajlik?

Öt évet meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménynek a bűncselekmény következtében súlyos sérelmet szenvedő sértettjeit megilleti az a jog, hogy a polgári jogi igény büntetőeljárás keretében történő elbírálására irányuló kérelem előterjesztésekor az állam terhére tanácsadó szakértői segítségét vegyék igénybe. (A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 43. cikkének (2) bekezdése) Ez a jog nem függ a sérelmet szenvedett fél állandó lakóhelyétől.

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság nem fogadja be, vagy elutasítja a kérelmemet?

A vádlott bűnösségét megállapító ítélet elrendelheti a polgári jogi igény sérelmet szenvedett fél részére történő teljes megítélését, azt megítélheti részben, illetve felhívhatja a sérelmet szenvedett felet, hogy indítson külön keresetet. Amennyiben a büntetőeljárásban rendelkezésre álló információ nem nyújt megbízható alapot az igény teljes vagy részleges megítéléséhez, a bíróság felhívja a sérelmet szenvedett felet, hogy indítson külön keresetet.

Amennyiben a bíróság felmentő ítéletet hoz, vagy amennyiben a vádakat ejtik, vagy a büntetőeljárást végzéssel felfüggesztik, a sérelmet szenvedett felet fel kell hívni, hogy polgári peres eljárásban indítson keresetet. Amennyiben a bíróság megállapítja illetékességének hiányát, a sérelmet szenvedett felet fel kell hívni, hogy terjesszen elő polgári jogi igényt az illetékességgel rendelkező bíróság előtt indított vagy folyamatban lévő büntetőeljárás részeként. (A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 158. cikkének (2) és (3) bekezdése)

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?

A sérelmet szenvedett fél a bíróságnak a bűnügyi költség tárgyában hozott határozata és a polgári jogi igény büntetőeljárás keretében történő elbírálására irányuló kérelemről hozott határozat alapján kifogásolhatja az ítéletet. Amennyiben azonban az ügyész átvette a vádat a magánvádlóként eljáró sértett féltől, ez utóbbi személy bármilyen, az ítéletek megtámadására alkalmas jogalapra hivatkozva fellebbezhet. (A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv [Zakon o kaznenom postupku] 464. cikkének (4) bekezdése)

Ha a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan biztosíthatom, hogy az az elkövetővel szemben végrehajtásra is kerüljön, és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?

Az erre jogosult személy indítványára a büntetőeljárás során a bűncselekmény elkövetéséből eredő polgári jogi igény eljárásban történő biztosítására helye lehet ideiglenes intézkedések elrendelésének.

A fenti bekezdésben hivatkozott határozatot a nyomozási bíró hozza meg. A vádemelést követően a vádemelési részleg hozza meg a határozatot, és az ügyet tárgyaló bíróság vezeti a meghallgatást. Az ideiglenes intézkedéssel szembeni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya az intézkedés végrehajtására. (A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 160. cikke)


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 02/10/2019