Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény - Litvánia


Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és kinek kell címezni a követelésemet?

A bűncselekmény következtében keletkezett kár megtérítése érdekében polgári jogi igényt terjeszthet elő a büntetőeljárásban. A polgári jogi igényt a bűnügyi nyomozás során lehet előterjeszteni a nyomozást végző rendőrtisztnél vagy ügyésznél, vagy tárgyalás tartása esetén a bíróságnál. Ha nem terjesztettek elő polgári jogi igényt, vagy ha azt a büntetőeljárásban nem bírálták el, polgári perben terjesztheti elő a polgári jogi igényt.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

A polgári jogi igény az eljárás bármely szakaszában előterjeszthető a bizonyítékok bíróság általi vizsgálatának megkezdéséig.

Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell előterjesztenem azt (fel kell-e tüntetnem a kár összértékét, és/vagy tételesen fel kell-e sorolni a veszteségeket, elmaradt hasznot és a kamatokat?

A polgári jogi igény előterjesztésével a gyanúsított vagy vádlott által elkövetett bűncselekmény következtében keletkezett vagyoni vagy nem vagyoni kár megtérítését érvényesítheti. A polgári jogi igényben meg kell határozni az igényelt pontos összeget, valamint az azt alátámasztó körülményeket.

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

Nincs speciális formanyomtatvány a polgári jogi igényhez. Csak a bírósághoz benyújtott eljárási iratokra vonatkozó általános követelményeket kell alkalmazni.

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

A keletkezett kár összegének alátámasztására írásos, tárgyi vagy egyéb bizonyítékot kell benyújtania.

Kell-e a bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?

A gyanúsított vagy vádlott által elkövetett bűncselekmény következtében keletkezett vagyoni vagy nem vagyoni kár megtérítése érdekébent bíróság előtt előterjesztett polgári jogi kereset illetékmentes.

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? Akkor is, ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás zajlik?

Igen, a Litván Köztársaság állampolgárai, más uniós tagállamok állampolgárai és más, a Litván Köztársaságban vagy más uniós tagállamban jogszerűen tartózkodó természetes személyek jogosultak másodlagos ingyenes jogi segítségnyújtásra a bűncselekmények következtében keletkezett károk megtérítésével kapcsolatos ügyekben. A jogi segítségnyújtásról az Állami Jogi Segítségnyújtási Szolgálat (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) dönt.

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság nem fogadja be, vagy elutasítja a kérelmemet?

A polgári jogi igényt elutasítják, ha nem bizonyítható, hogy a vádlott részt vett a bűncselekményben.

A polgári jogi igényt nem bírálják el, ha a vádlottat felmentik, mert nem követte el a bűntett vagy vétség tényállási elemét képező cselekményt, vagy ha a magánfél vagy képviselője nem vesz részt a bírósági tárgyaláson. Ebben az esetben a magánfél keresetet terjeszthet elő polgári eljárásban.

Kivételes esetekben, amikor nem határozható meg pontosan a megítélendő összeg, mert további adatra van szükség, a bíróság elismerheti a magánfélnek a követelés érvényesítésére vonatkozó jogát az ítélethozatalkor, és a követés összegének megállapítása érdekében polgári ügyekben eljáró bíróság elé utalja az ügyet.

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?

Igen, a bírósági határozat ellen fellebbezhet a fellebbviteli bíróság előtt a büntetőeljárási törvénykönyvben (Baudžiamojo proceso kodeksas) meghatározott eljárásnak megfelelően.

Ha a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan biztosíthatom, hogy az az elkövetővel szemben végrehajtásra is kerüljön, és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?

A kártérítést megállapító ítélet jogerőre emelkedését követően jogosulttá válik a végrehajtási okiratra, amelyet benyújthat a végrehajtóhoz, aki intézkedik az összeg behajtása iránt. Az összes vonatkozó feltétel teljesülése esetén a végrehajtási eljárás során is nyújtható másodlagos ingyenes jogi segítségnyújtás az állam részéről.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 15/03/2019