Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erstatningskrav mod gerningsmanden - Nederlandene


Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en skadevolder i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

Du kan kræve erstatning i forbindelse med en straffesag.

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte kravet?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederland.

Hvad kan jeg søge om i erstatningskravet, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en eventuel tabt fortjeneste og eventuelle tabte renter)?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederland.

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederland.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederland.

Er der retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederland.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederland.

I hvilke tilfælde ville kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav over for skadevolderen?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederland.

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Ja

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes i forhold til skadevolderen, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

Siden 2011 har ofre og overlevende i forbindelse med en voldshandling eller et seksuelt overgreb undertiden kunnet få et forskud på erstatningen. Siden den 1. januar 2016 har ofre for andre forbrydelser også kunnet gøre krav på et sådant forskud. Er du offer for en voldshandling eller et seksuelt overgreb? Så kan du få et forskud, der svarer til det samlede erstatningsbeløb.

Er du offer for en anden type forbrydelse? Så kan du højst få 5 000,00 EUR i forskud. Få nærmere oplysninger på Link åbner i nyt vinduehttps://www.cjib.nl/en.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/03/2019