Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη - Κάτω Χώρες


Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Μπορείτε να αξιώσετε αποζημίωση στο πλαίσιο της ποινικής δίκης.

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Μπορείτε να λάβετε σχετικές πληροφορίες και συμβουλές από την οργάνωση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες (Slachtofferhulp Nederland).

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Μπορείτε να λάβετε σχετικές πληροφορίες και συμβουλές από την οργάνωση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες (Slachtofferhulp Nederland).

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Μπορείτε να λάβετε σχετικές πληροφορίες και συμβουλές από την οργάνωση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες (Slachtofferhulp Nederland).

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Μπορείτε να λάβετε σχετικές πληροφορίες και συμβουλές από την οργάνωση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες (Slachtofferhulp Nederland).

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωσή μου;

Μπορείτε να λάβετε σχετικές πληροφορίες και συμβουλές από την οργάνωση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες (Slachtofferhulp Nederland).

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Μπορείτε να λάβετε σχετικές πληροφορίες και συμβουλές από την οργάνωση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες (Slachtofferhulp Nederland).

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Μπορείτε να λάβετε σχετικές πληροφορίες και συμβουλές από την οργάνωση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες (Slachtofferhulp Nederland).

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Ναι.

Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για να το διασφαλίσω αυτό;

Από το 2011, τα θύματα βίαιου ή σεξουαλικού εγκλήματος και οι επιζώντες συγγενείς μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λάβουν προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης που δικαιούνται. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η δυνατότητα λήψης προκαταβολής έναντι της αποζημίωσης που δικαιούνται παρέχεται και για τα θύματα άλλων εγκληματικών πράξεων.. Υπήρξατε θύμα βίαιης ή σεξουαλικής εγκληματικής πράξης; Αν ναι, μπορεί να σας προκαταβληθεί το πλήρες ποσό της αποζημίωσης που δικαιούστε.

Υπήρξατε θύμα άλλου είδους εγκληματικής πράξης; Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να λάβετε προκαταβολή μέχρι 5 000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω ζήτημα παρέχονται στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.cjib.nl/en.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/03/2019