Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reikalavimas, kad žalą atlygintų nusikaltėlis - Nyderlandai


Kaip galiu pareikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba reikalavimų patenkinimo priemonėmis teisme (baudžiamojo proceso metu) ir kam turėčiau teikti šį prašymą?

Kompensacijos galima pareikalauti baudžiamojo proceso metu. Jei norite prašyti kompensacijos iš įtariamojo baudžiamojoje byloje, galite užpildyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskompensacijos prašymo formą (Verzoek tot schadevergoeding). Informacijos ir patarimų, kaip užpildyti formą, galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų paramos aukoms organizacijos (Slachtofferhulp Nederland). Nyderlandų paramos aukoms organizacija gali jums padėti nurodyti nuostolius ar žalą.

Taip pat galima reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio civiliniame procese. Toks procesas paprastai pradedamas tik paaiškėjus, kad kitais būdais gauti kompensacijos neįmanoma.

Kuriuo baudžiamojo proceso metu turėčiau teikti prašymą?

Jei prokuroras nuspręs patraukti įtariamąjį baudžiamojon atsakomybėn, bus vykdomas baudžiamasis procesas. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKompensacijos prašymo formą jums atsiųs paštu. Prokuratūra paprašys jūsų užpildytą formą grąžinti per 14 dienų. Jei negalite grąžinti formos per 14 dienų, turėtumėte kreiptis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParamos nukentėjusiesiems biurą (Slachtofferloket) ir paprašyti šį terminą pratęsti.

Informacijos ir patarimų šiuo klausimu galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų paramos aukoms organizacijos svetainėje.

Ko galiu reikalauti prašyme ir kaip turėčiau jį suformuluoti (nurodyti visą sumą ir (arba) atskirai nurodyti nuostolius, prarastas pajamas ir palūkanas)?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKompensacijos prašymo formoje turėtumėte nurodyti nuostolius, kuriuos patyrėte. Materialiniai nuostoliai, t. y. nuostoliai, kuriuos įmanoma išreikšti finansiškai, turėtų būti nurodyti atsakyme į formos 4a klausimą. Jei taip pat patyrėte psichologinę ir (arba) fizinę žalą, galite reikalauti atlyginti neturtinę žalą, patirtą dėl incidento sukelto skausmo ir kančių. Tokia neturtinė žala turėtų būti nurodyta atsakyme į 4b klausimą. Atsakyme į formos 4c klausimą turėtumėte nurodyti emocinę žalą. Tai reiškia skausmą, kančią ir diskomfortą, kurį asmuo patyrė, kai mirė arba buvo sužeistas jo artimasis. Kai kuriais atvejais mirusio nukentėjusiojo artimiausias giminaitis arba nukentėjusiojo, patyrusio sunkų ir nuolatinį sužalojimą, giminaitis gali gauti kompensaciją už emocinę žalą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip užpildyti šią formą, galima rasti Nyderlandų paramos aukoms organizacijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje. Nyderlandų paramos aukoms organizacija gali jums padėti nurodyti nuostolius ar žalą.

Jei pats nenukentėjote, bet patyrėte nukentėjusiojo išlaidų (pavyzdžiui, kelionės išlaidų, medicininių išlaidų arba apmokėjote sąskaitas už remontą), šias išlaidas taip pat galite nurodyti formoje. Tokiu atveju ši perkelta žala neturėtų būti nurodyta nukentėjusiojo prašymo formoje; vietoj to turėtumėte paprašyti vietos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParamos nukentėjusiesiems biuro formos konkrečiai jums.

Ar yra speciali forma, skirta tokiems prašymams?

Jei norite reikalauti kompensacijos iš įtariamojo baudžiamojoje byloje, galite užpildyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskompensacijos prašymo formą. Daugiau informacijos apie tai, kaip užpildyti šią formą, galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų paramos aukoms organizacijos svetainėje.

Kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Informacijos ir patarimų šiuo klausimu galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų paramos aukoms organizacijos svetainėje.

Ar teikdamas prašymą turiu mokėti teismo ar kitus susijusius mokesčius?

Informacijos apie teismo mokesčius ir kitas išlaidas galima rasti Nyderlandų paramos aukoms organizacijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš procesą ir (arba) proceso metu? Ar galiu ją gauti, jei gyvenu ne toje šalyje, kurioje vyksta procesas?

Informacijos apie teisinę pagalbą prieš procesą ir (arba) jo metu galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų paramos aukoms organizacijos svetainėje.

Kada teismas gali atmesti mano prašymą prieš nusikaltėlį arba atsisakyti jį nagrinėti?

Informacijos ir patarimų šiuo klausimu galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų paramos aukoms organizacijos svetainėje.

Ar galiu apskųsti tokį sprendimą arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba reikalavimų patenkinimo priemonėmis teisme?

Taip, tokį sprendimą galite apskųsti.

Jeigu teismas man priteisė žalos atlyginimą, kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą prieš nusikaltėlį ir kokią pagalbą galiu gauti, kad sprendimas būtų įvykdytas?

Bausmė pradedama vykdyti, kai tik nusikaltėlio apkaltinamasis nuosprendis tampa galutinis. Jei nusikaltėlis turi jums sumokėti kompensaciją, prokuratūra nurodys Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCJIB (Centrinei teisminei išieškojimo agentūrai) surinkti kompensaciją jūsų vardu. Jei nusikaltėlis dar nesumokėjo mokėtinos sumos praėjus 8 mėnesių nuo prokuroro arba teismo sprendimo priėmimo, vyriausybė gali jums išmokėti dalį kompensacijos avanso forma. Apie tai jums parašys CJIB. Jei turite klausimų dėl avanso gavimo, kreipkitės į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų paramos aukoms organizaciją.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/04/2020