Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja - Nīderlande


Kā es varu tiesas prāvā (kriminālprocesā) pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem vai citu tiesisko aizsardzību / atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, un kam man jāadresē šāda prasība?

Kompensāciju var pieprasīt kriminālprocesa laikā.

Kurā brīdī kriminālprocesa laikā man būtu jāiesniedz prasība?

Informāciju un padomu par šo jautājumu var saņemt no Saite atveras jaunā logāNīderlandes Cietušo atbalsta dienesta (Slachtofferhulp Nederland).

Ko es varu prasīt savā prasībā, un kā man tā jāiesniedz (vai ir jānorāda kopsumma un/vai atsevišķie zaudējumi, negūtā peļņa un procenti)?

Informāciju un padomu par šo jautājumu var saņemt no Saite atveras jaunā logāNīderlandes Cietušo atbalsta dienesta.

Vai ir īpaša veidlapa šādu prasību iesniegšanai?

Informāciju un padomu par šo jautājumu var saņemt no Saite atveras jaunā logāNīderlandes Cietušo atbalsta dienesta.

Kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Informāciju un padomu par šo jautājumu var saņemt no Saite atveras jaunā logāNīderlandes Cietušo atbalsta dienesta.

Vai saistībā ar manu prasību ir jāmaksā nodevas tiesai vai citas izmaksas?

Informāciju un padomu par šo jautājumu var saņemt no Saite atveras jaunā logāNīderlandes Cietušo atbalsta dienesta.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā? Vai es varu saņemt šādu palīdzību, ja nedzīvoju valstī, kur notiek tiesvedība?

Informāciju un padomu par šo jautājumu var saņemt no Saite atveras jaunā logāNīderlandes Cietušo atbalsta dienesta.

Kādos gadījumos krimināltiesa noraidīs manu prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai atteiksies izspriest manu prasību?

Informāciju un padomu par šo jautājumu var saņemt no Saite atveras jaunā logāNīderlandes Cietušo atbalsta dienesta.

Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai prasīt citus tiesiskās aizsardzības / atlīdzības līdzekļus?

Jā.

Ja tiesa apmierina manu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, kā es varu panākt, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izpilda spriedumu, un kādu palīdzību es varu saņemt, lai to panāktu?

Kopš 2011. gada vardarbīgos noziegumos vai dzimumnoziegumos cietušie un pārdzīvojuši radinieki konkrētos gadījumos var saņemt kompensācijas avansa maksājumu. Kopš 2016. gada 1. janvāra šāds avansa maksājums ir pieejams arī citos noziegumos cietušajiem. Vai esat vardarbīgā noziegumā vai dzimumnoziegumā cietušais(-usī)? Ja esat, kā avansa maksājumu jūs varat saņemt pilnu savas kompensācijas summu.

Vai esat cita veida noziegumā cietušais(-usī)? Šādā gadījumā kā avansa maksājumu jūs varat saņemt summu, kas nav lielāka par 5000,00 EUR. Vairāk informācijas par šo jautājumu varat uzzināt vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.cjib.nl/lv.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 18/03/2019