Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa - Holandsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Akým spôsobom môžem od páchateľa žiadať odškodné alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

O odškodnenie možno požiadať v priebehu trestného konania.

V akej fáze trestného konania by som mal(-a) predložiť žiadosť?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od Odkaz sa zobrazí v novom okneOrganizácie na podporu obetiam trestných činov Holandsko (Slachtofferhulp Nederland).

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som ju mal(-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od organizácie Odkaz sa zobrazí v novom okneSlachtofferhulp Nederland.

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od organizácie Odkaz sa zobrazí v novom okneSlachtofferhulp Nederland.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od organizácie Odkaz sa zobrazí v novom okneSlachtofferhulp Nederland.

Vzťahujú sa na moju žiadosť súdne poplatky alebo iné náklady?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od organizácie Odkaz sa zobrazí v novom okneSlachtofferhulp Nederland.

Môžem pred konaním a/alebo počas neho získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od organizácie Odkaz sa zobrazí v novom okneSlachtofferhulp Nederland.

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od organizácie Odkaz sa zobrazí v novom okneSlachtofferhulp Nederland.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Áno.

Ak mi súd prizná odškodnenie, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Od roku 2011 boli obete násilného alebo sexuálneho trestného činu a pozostalí príbuzní schopní získať v určitých prípadoch preddavok odškodnenia Tento preddavok mali od 1. januára 2016 k dispozícii aj obete iných trestných činov. Stali ste sa obeťou násilného alebo sexuálneho trestného činu? Ak áno, ako preddavok môžete dostať celú sumu svojho odškodnenia.

Stali ste sa obeťou iného druhu trestného činu? V takom prípade môžete ako preddavok dostať najviac 5 000,00 EUR. Viac informácií o tejto otázke sa nachádza na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.cjib.nl/sk.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/03/2019