Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja - Portugalska

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Kako zahtevam odškodnino ali katero koli drugo pravno sredstvo zoper storilca kaznivega dejanja (v okviru kazenskega postopka)? Kdo se lahko prijavim?

Na Portugalskem je treba zahtevati odškodnino v kazenskem postopku. Dejstva, ki so predmet kazenskega postopka, lahko povzročijo tudi civilnopravno odgovornost, kolikor to vpliva na denarni interes v skladu s civilnim pravom.

V skladu z načelom pristopa zakon o kazenskem postopku (PPC), v skladu s katerim je treba v ustreznih kazenskih postopkih odbiti zahtevek za odškodnino, ki temelji na storitvi kaznivega dejanja, in se lahko vloži le na civilno sodišče v primerih, ki so določeni z zakonom in določeni v tem zakoniku.

Kadar je žrtev stalno prebivališče v državi članici Evropske unije in je žrtev kaznivega dejanja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, lahko zaprosi za odškodnino pri organu, ki je pristojen za odločanje o takih terjatvah v državi stalnega prebivališča, ki takšno zahtevo posreduje pristojnemu organu države, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Žrtev bi morala navesti željo po vložitvi zahtevka za odškodnino ob vložitvi pritožbe ali do konca preiskave, žrtev pa je nato o vložitvi obtožnice uradno obveščena in ima na voljo 20 dni za predložitev takega zahtevka.

Tudi če odškodninski zahtevek ni bil vložen, lahko sodnik na lastno pobudo in ob upoštevanju položaja žrtve obtožencu naloži plačilo odškodnine za nastalo škodo, razen če žrtev temu ugovarja.

V primeru žrtev nasilnih kaznivih dejanj se lahko zahtevek vloži do enega leta po sprejetju končne odločitve.

Če je žrtev mladoletna oseba v času kaznivega dejanja, lahko vloži zahtevo za največ eno leto po polnoletnosti ali če gre za mladoletno osebo.

Kaj lahko vlagam zahtevek in kako naj vložim zahtevo? Navedite skupni znesek in/ali navedite dejansko škodo, izgubo zaslužka in obresti?

Zahteva za pravno varstvo se lahko zahteva zaradi pojava:

 • Premoženjska škoda: te vključujejo škodo, ki jo je povzročilo kaznivo dejanje (na primer stroški bolnišničnega zdravljenja, posvetovanj, zdravil itd.), in koristi, ki jih žrtev ni več prejemala (na primer plače, ki jih niste mogli prejeti, ko ste bili nesposobni).
 • Odškodnina za moralno škodo: čeprav jih ni mogoče ekonomsko oceniti, se jim lahko zagotovi vsaj ekonomsko nadomestilo (npr. škoda za dobro počutje, čast, dobro ime, tj. telesna bolečina, duševne motnje, čustveno trpljenje).

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Ne. Zahtevek mora vsebovati kratek opis dejstev, na katerih temelji tožba, v njem pa mora biti navedena škoda in višina povzročene škode.

Če pa zahtevek presega 5 000 EUR, je treba plačati pristojbino in vlogo mora predložiti odvetnik.

Državna odškodnina

 1. V primeru nasilnega kaznivega dejanja lahko država napreduje, obstaja pa poseben obrazec, v katerem je naveden znesek zahtevanega nadomestila, skupaj z nekaterimi dokumenti, kot sta davčna napoved žrtve in vlagatelja (če je drugačen) za leto pred kaznivim dejanjem ter dokumenti, ki potrjujejo izdatke, navedene na obrazcu. https://cpvc.mj.pt/?page_id=114
  Povezava se odpre v novem oknu.
 2. V primeru nasilja v družini lahko država napreduje in obstaja ločen obrazec, skupaj z istimi dokumenti, kot so navedeni pod (a). https://cpvc.mj.pt/?page_id=116
  Povezava se odpre v novem oknu.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

Žrtev mora predložiti vse dokumente, iz katerih je razvidna škoda, ki jo je utrpel (glej odstavek 1.1). Prav tako predstavi pričo, ki lahko dokaže in okrepi njegov zahtevek.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Če je prijava nižja od 5 000 EUR, se ne sme plačati nobena pristojbina, ki jo lahko predloži sama žrtev.

Če vloga presega 5 000 EUR, mora zahtevek vložiti odvetnik, ki zastopa žrtev in je zavezan plačilu sodnih taks, razen če je žrtev upravičena do pravne pomoči.

V primeru žrtev nasilnega kaznivega dejanja in nasilja v družini se predplačilo pošlje komisiji za zaščito žrtev kaznivih dejanj (cPVC) in je izvzeto iz kakršnih koli stroškov ali dajatev za žrtev.

Če je bilo kaznivo dejanje storjeno na ozemlju druge države članice EU, se zahtevek lahko vloži pri cPVC, če vlagatelj običajno prebiva na Portugalskem.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Da, lahko zaprosite za pravno pomoč v enem ali drugem primeru.

Žrtev ima pravico do pravnega posvetovanja in svetovanja glede svoje vloge med postopkom.

Kadar želite biti pomočnik ali civilna stranka, morate zaprositi za brezplačno pravno pomoč v zgodnji fazi postopka ali če vas priča, vas mora spremljati odvetnik in nima nobenih ekonomskih sredstev, da bi nosil svoje stroške.

Zaprosite lahko tudi za pravno pomoč za:

 • Odpust sodne takse v celoti ali delno;
 • Imenovanje in plačilo odvetniških stroškov; ali
 • Postopno plačilo sodne takse ali odvetniške nagrade.

Opomba: Oseba, ki odloča o vlogi za pravno pomoč, je sistem socialne varnosti na podlagi formule za izračun, ki upošteva sredstva, prihodke in odhodke vložnika. Zahtevek za brezplačno pravno pomoč, ki ga brezplačno predložijo službe socialne varnosti, se lahko predloži osebno, po telefaksu, pošti ali prek spleta, v tem primeru tako, da se izpolni ustrezna digitalna oblika. Zahtevi se priloži vrsta dokumentov za potrditev gospodarskih težav prosilca, odločitev pa mora biti sprejeta najpozneje v 30 dneh. Predložitev te trditve žrtvi ne pomeni nobenih stroškov.

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.seg-social.pt/protecao-juridica

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Če ni obsodbe za storitev kaznivega dejanja.

Če žrtev ne dokaže škode, ki jo je utrpela.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Seveda. Pritožbo zoper odločbo lahko vložite, če ste pomočnik v postopku.

Uporabi se lahko tudi navadni način (civilna sodišča), če vloga iz določenega razloga ni bila ocenjena.

Če mu sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodbe zoper storilca kaznivega dejanja? Kakšno vrsto pomoči bom prejel?

Seveda. Če toženec prostovoljno ne plača odškodnine, lahko žrtev nadaljuje postopek izvršbe, to pomeni, da od Sodišča zahteva izvršitev odločbe o odškodnini, na primer odločbe o zavarovanju, bančnih računov, nepremičnin ali pohištva, do višine odškodnine, ki je bila dodeljena žrtvi.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 27/08/2019