Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa - Škótsko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Ako môžem žiadať odškodné alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku od páchateľa trestného činu v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

V prípade, že to obvinená uznaná za vinnú, alebo je uznaný vinným, súd môže nariadiť, aby obvinený vyplácať náhradu.Súd vás bude kontaktovať, ak kompenzácia sa rozhodlo. Ak si neželáte, aby sa kompenzácia oznámte kancelária koruny a Prokurátorská fiskálna služba čo najskôr.

V akej fáze trestného konania by som mal (-a) predložiť žiadosť?

NEUVÁDZA SA

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som mal (-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

NEUVÁDZA SA

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

NEUVÁDZA SA

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

NEUVÁDZA SA

Existujú súdne poplatky alebo iné náklady spojené so žiadosťou o odškodnenie?

NEUVÁDZA SA

Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

NEUVÁDZA SA

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

NEUVÁDZA SA

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

NEUVÁDZA SA

Ak mi súd prizná odškodnenie, ako zaistím rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

NEUVÁDZA SA


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 14/09/2018