Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Skadestånd från gärningspersonen - Skottland

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: aceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

Om den tilltalade erkänner eller fälls, kan domstolen ålägga den tilltalade att ersätta dig.Domstolen kommer att kontakta dig om en ersättning görs. Om du inte vill ha ersättning ska du informera Crown Office and Procurator Fiscal Service så snart som möjligt.

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

EJ TILLÄMPLIGT

Vad kan jag kräva skadestånd för och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

EJ TILLÄMPLIGT

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

EJ TILLÄMPLIGT

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

EJ TILLÄMPLIGT

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

EJ TILLÄMPLIGT

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

EJ TILLÄMPLIGT

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

EJ TILLÄMPLIGT

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

EJ TILLÄMPLIGT

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

EJ TILLÄMPLIGT


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 14/09/2018