Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Talba għall-ħlas tad-danni mingħand min ikun wettaq ir-reat - Skozja

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: god

Var översättningen till någon hjälp?


Kif nista’ nagħmel talba għall-ħlas tad-danni jew mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon minn trasgressur fi proċess (proċedimenti kriminali), u lil min għandi nindirizza din it-talba?

Jekk l-akkużat jammetti l-ħtija, jew jinstab ħati, il-qorti tista’ tordna lill-akkużat jħallsek kumpens.Il-Qorti se jikkuntattjak jekk ordni għal kumpens tinħareġ. Jekk ma tixtieqx kumpens jekk jogħġbok tinforma l-Uffiċċju tal-Kuruna u s-Servizz tal-Prokuratur Fiskali mill-aktar fis possibbli.

F’liema punt fil-proċedimenti kriminali, għandi nippreżenta talba?

N/A

X’nista’ nitlob fit-talba u kif għandi tippreżentah (nindika ammont totali u/jew nispeċifika t-telf individwali, il-profitti mitlufa u interessi)?

N/A

Hemm formola speċifika għal talbiet bħal dawn?

N/A

Liema evidenza rrid nippreżenta biex nappoġġa t-talba tiegħi?

N/A

Hemm xi tariffi tal-qrati jew spejjeż oħra marbuta mat-talba tiegħi?

N/A

Nista’ nikseb għajnuna legali qabel u/jew waqt il-proċeduri? Nista’ nikseb hija jekk jien li ma jgħixux fil-pajjiż fejn iseħħu l-proċedimenti?

N/A

Meta tista’ l-qorti kriminali tiċħad jew li tirrifjuta li tiddeċiedi dwar it-talba tiegħi kontra min wettaq ir-reat?

N/A

Nista’ nappella kontra tali deċiżjoni jew infittex mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon?

N/A

Jekk niġi tat danni mill-qorti, kif nista’ nkun żgur li tiġi infurzata s-sentenza kontra min wettaq ir-reat u x’għajnuna nista’ nikseb biex jiżguraw dan?

N/A


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 14/09/2018