Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обезщетение

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


Жертвите на престъпления в Европейския съюз могат да получат обезщетение за понесените вреди и/или щети, независимо от това къде на територията на ЕС е било извършено престъплението.


Национални случаи

Всяка държава членка на ЕС разполага със своя собствена система за обезщетяване на жертви на престъпления за вредите, претърпени в резултат на престъплението. Съществуват два основни начина за получаване на обезщетение: жертвите могат или да внесат иск срещу извършителя (често жертвата трябва да започне гражданско производство пред гражданското отделение на съда) или да поискат обезщетение от държавата.

В допълнение, жертвата може да има възможността да предяви иск за обезщетение в хода на наказателното производство срещу извършителя. За по-подробна за този начин за получаване на обезщетение можете да намерите тук (моля изберете съответния национален флаг от менюто вдясно и след това изберете рубриката „Моите права по време на процеса“).

Трансгранични случаи

Правото на ЕС предвижда, че всяка държава-членка разполага с функционираща национална схема, гарантираща справедливото и пропорционално обезщетение на жертвите на престъпления, както и че това обезщетение е лесно достъпно, независимо от това къде на територията на ЕС лицето е станало жертва на престъпление. Съответният инструмент от правото на ЕС е Връзката отваря нов прозорецДирективата относно обезщетението на жертвите на престъпления. Връзката отваря нов прозорецДирективата улеснява достъпа до обезщетение за жертвите на престъпления при трансгранични случаи (напр. когато престъплението е извършено в държава членка, различна от тази, в която живее жертвата) и създава система за сътрудничество между националните органи.

Връзки по темата

Централни точки за контакт по Директива 2004/80/ЕО от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпленияPDF(373 Kb)en


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 20/03/2018