Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hüvitamine

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Euroopa Liidu kuriteoohvrid võivad saada hüvitist tervisekahjustuste ja/või kantud kahju eest olenemata sellest, kus Euroopa Liidu piires kuritegu toime pandi.


Siseriiklikud juhtumid

Igal ELi liikmesriigil on oma süsteem kuriteoohvritele kuriteo tagajärjel tekitatud kahju hüvitamiseks. On olemas kaks peamist hüvitise taotlemise viisi: ohver võib esitada nõude teo toimepanija vastu (sageli peab ohver algatama tsiviilmenetluse tsiviilkohtus) või taotleda hüvitist riigilt.

Ohvril võib siiski olla võimalus nõuda hüvitist teo toimepanija vastase kriminaalmenetluse käigus. Täpsema teabe saamiseks sellise hüvitamise viisi kohta klõpsake siia (valige lehe paremalt poolt vastav riigilipp ja klõpsake lingil „Minu õigused kohtumenetluse ajal”).

Piiriülesed juhtumid

ELi õigusega tagatakse, et igal liikmesriigil oleks riiklik kava, millega tagatakse kuriteoohvritele õiglane ja asjakohane hüvitis, ja et hüvitis oleks hõlpsasti kättesaadav olenemata sellest, kus Euroopa Liidus isik kuriteoohvriks langeks. Seda teemat reguleerib ELi õiguses Lingil klikates avaneb uus akendirektiiv, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist. Direktiiviga hõlbustatakse Lingil klikates avaneb uus akenkuriteoohvritele hüvitise kättesaadavust piiriüleste juhtumite korral (näiteks siis, kui kuritegu sooritati ohvri elukohaliikmesriigist erinevas liikmesriigis) ja luuakse koostöösüsteem liikmesriikide ametiasutuste vahel.

Seonduv link

Kesksed kontaktpunktid seoses nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmistPDF(373 Kb)en


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 20/03/2018