Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Naknada štete

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.


Žrtve kaznenog djela u Europskoj uniji (EU) mogu dobiti naknadu za ozljede i/ili štetu koju su pretrpjele, bez obzira na to gdje je unutar EU-a kazneno djelo počinjeno.


Nacionalne situacije

Svaka država članica EU-a ima vlastiti sustav za naknadu štete žrtvama kaznenog djela. Naknada se u osnovi može ostvariti na dva načina: žrtve mogu tražiti naknadu od počinitelja (žrtva će često morati pokrenuti parnični postupak pred građanskim sudom) ili mogu tražiti naknadu od države.

Međutim, postoji i mogućnost da žrtva podnese zahtjev za naknadu od počinitelja u okviru kaznenog postupka. Više informacija o tom načinu ostvarivanja naknade možete pronaći ovdje (odaberite zastavu dotične države na desnoj strani i kliknite na „Moja prava tijekom suđenja”).

Prekogranične situacije

Prema zakonodavstvu EU-a svaka država članica ima nacionalni sustav koji jamči poštenu i odgovarajuću naknadu žrtvama kaznenog djela, a tu je naknadu moguće ostvariti na jednostavan način neovisno o tome gdje je unutar EU-u osoba postala žrtvom kaznenog djela. Mjerodavni instrument zakonodavstva EU-a je Poveznica se otvara u novom prozoruDirektiva o naknadi žrtvama kaznenih djela. Njome se olakšava Poveznica se otvara u novom prozorupristup naknadama za žrtve kaznenih djela u prekogrančnim situacijama (na primjer, ako se kazneno djelo dogodilo u državi članici u kojoj žrtva ne živi) te uspostavlja sustav suradnje nacionalnih tijela.

Poveznica

Središnje službe za kontakt u skladu s Direktivom 2004/80/EZ od 29. travnja 2004. o naknadi žrtvama kaznenih djelaPDF(373 Kb)en


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 20/03/2018