Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kárenyhítés


Az Európai Unióban (EU) a bűncselekmények áldozatai az elszenvedett sérülésekért és/vagy károkért kárenyhítést kaphatnak, tekintet nélkül arra, hogy a bűncselekményt az EU területén belül hol követték el.


A bűncselekmények áldozatai az Európai Unióban (EU) kárenyhítést kaphatnak az elszenvedett sérülések vagy károk után tekintet nélkül arra, hogy az EU területén hol került sor a bűncselekmény elkövetésére.

Minden uniós tagállam saját rendszerrel rendelkezik az áldozatok bűncselekmény következményeként elszenvedett kára enyhítésére.

Bűncselekmények sértettjeként Önnek kétféle kárenyhítési mód áll rendelkezésére: a büntetőeljárás keretében kártérítést igényelhet az elkövetőtől vagy kártalanítást igényelhet az államtól (a kártalanításért felelős hatóságtól vagy bármely más illetékes szervezettől az országban).

Kártérítési igény érvényesítése az elkövetővel szemben

Kattintson a linkre további információkért az elkövetővel szembeni kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatosan a per (büntetőeljárás) során.

Bűncselekmény sértettjeként Önt más jogok is megilletik a per során (válassza ki a következő oldalon található megfelelő országzászlót, majd kattintson a „Jogaim a tárgyalás során” linkre).

Kártalanítás igénylése az államtól (a kártalanításért felelős hatóságtól vagy más szervezettől)

A vonatkozó uniós jogi eszköz a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i A link új ablakot nyit meg2004/80/EK tanácsi irányelv.

A kárenyhítésről szóló irányelv előírja, hogy minden uniós tagállam hozzon létre nemzeti kárenyhítési rendszert az erőszakos nemzetközi bűncselekmények áldozatainak kártalanítására. E jogszabály szerint a nemzetközi erőszakos bűncselekmények valamennyi áldozata hozzájut azon ország nemzeti kárenyhítési rendszeréhez, amelynek területén a bűncselekményt elkövették.

Az egyes uniós tagállamokban rendelkezésre álló kárenyhítési rendszerekről itt talál több információt. Kattintson azon ország zászlójára, amelynek területén a bűncselekményt elkövették. Ezen országtól Ön akkor kérhet kárenyhítést, ha Ön annak területén él (nemzeti ügy) vagy ha Ön egy másik uniós tagállamban él (határon átnyúló ügy).

Határon átnyúló ügyek

A határon átnyúló ügyekben a nemzetközi erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéshez jutását elősegítendő az uniós jog együttműködési rendszert állított fel a nemzeti hatóságok között:

  • Amennyiben Ön külföldi tartózkodása idején (nem a lakóhelyét jelentő uniós tagállamban) bűncselekmény áldozatává vált, kérelmet nyújthat be a lakóhelye szerinti uniós tagállam támogató hatóságához (A Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlasza az oldal alján keresőeszközt biztosít valamennyi uniós tagállamban az illetékes hatóság megtaláláshoz. Válassza ki a „Támogató hatóság”-ot az illetékesség típusához.).
    A határon átnyúló ügyekben megteendő lépésekhez itt talál további információkat.
  • A támogató hatóság lefordítja és továbbítja a kérelmet a bűncselekmény elkövetési helye szerinti uniós tagállam döntéshozó hatóságához (az Igazságügyi Atlaszban válassza ki a „Döntéshozó hatóság”-ot az illetékesség típusához). A döntéshozó hatóság felelős a kérelem elbírálásáért és a kárenyhítés kifizetéséért.
  • Kattintson a linkre további információkért arról, hogy az Ön kérelmét miként bírálja el a döntéshozó hatóság a bűncselekmény elkövetése helye szerinti uniós tagállamban.
  • A támogató és a döntéshozó hatóságok az általuk elfogadott nyelveken kommunikálnak egymással (A megnyíló oldalon kattintson a vonatkozó országra az adott ország által elfogadott nyelvekre vonatkozó információkért.).

A támogató és a döntéshozó hatóságokat a nemzeti központi kapcsolattartó pontok segítik (az Igazságügyi Atlaszban válassza ki a „Központi kapcsolattartó pont”-ot az illetékesség típusáért), akiknek feladata a határon átnyúló ügyekben a hatóságok közötti együttműködés előmozdítása, támogatás biztosítása és megoldások keresése.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 08/10/2020