Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Žalos atlyginimas

Puslapis į jūsų pasirinktą kalbą šiuo metu verčiamas.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.


Nusikaltimų aukos Europos Sąjungoje gali pasinaudoti teise į žalos atlyginimą dėl sužalojimų ir (arba) patirtų nuostolių, neatsižvelgiant į tai, kur Europos Sąjungoje buvo įvykdytas nusikaltimas.


Tarpvalstybinio pobūdžio bylos

ES teise užtikrinama, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų nacionalinė teisingo ir tinkamo kompensavimo nusikaltimų aukoms sistema, ir kad žalos atlyginimas būtų lengvai prieinamas, neatsižvelgiant į tai, kur Europos Sąjungoje asmuo tapo nusikaltimo auka. Tam skirta ES teisės priemonė yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyva dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms. Šia direktyva sudaromos palankesnės sąlygos nusikaltimų aukoms siekti žalos atlyginimo tarpvalstybinio pobūdžio bylose (pavyzdžiui, kai nusikaltimas įvykdytas kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje auka gyvena) ir sukuriama nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistema.

Padėtis valstybėse narėse

Kiekviena ES valstybė narė turi savo dėl nusikaltimo patirtos žalos atlyginimo nusikaltimų aukoms sistemą. Iš esmės yra du žalos atlyginimo būdai: nusikaltimų aukos gali pareikšti civilinį ieškinį prieš nusikalstamą veiką padariusį asmenį (dažniausiai nusikaltimo auka turės iškelti civilinę bylą civiliniame teisme) arba jos gali prašyti, kad žalą atlygintų valstybė.

Vis dėlto nusikaltimo aukos ieškinys dėl žalos atlyginimo, pareikštas prieš nusikalstamą veiką padariusį asmenį, gali būti nagrinėjamas baudžiamojoje byloje.

Jei pageidaujate išsamesnės informacijos, spustelėkite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia (pateksite į tam skirtą Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose puslapį).


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 20/02/2014