Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kompensata

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: bułgarskihiszpańskiczeskiduńskiniemieckiestońskigreckifrancuskiwłoskiłotewskilitewskiwęgierskiniderlandzkiportugalskirumuńskisłowackisłoweńskifiński


 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ofiary przestępstw w Unii Europejskiej (UE) mogą uzyskać kompensatę za doznany uszczerbek na zdrowiu lub szkody materialne, niezależnie od tego, w jakim miejscu na terytorium UE popełniono przestępstwo.


Sytuacje krajowe

Każde państwo członkowskie UE posiada własny system przyznawania ofiarom kompensaty za szkody doznane w wyniku przestępstwa. Kompensata przyznawana jest zasadniczo w dwojaki sposób: ofiara przestępstwa może dochodzić zaspokojenia roszczenia przez sprawcę czynu (zatem jest zmuszona wytoczyć powództwo w sądzie cywilnym) albo zwrócić się o kompensatę ze strony państwa.

Ofiara przestępstwa (pokrzywdzony) może jednak dochodzić zaspokojenia roszczenia przez sprawcę czynu także w postępowaniu karnym. Więcej informacji na temat tego sposobu uzyskania kompensaty znajduje się tutaj (należy wybrać flagę odpowiedniego państwa umieszczoną po prawej stronie ekranu, a następnie kliknąć na zakładkę „Moje prawa w trakcie rozprawy”).

Sytuacje transgraniczne

Na podstawie unijnych przepisów w każdym państwie członkowskim powinien funkcjonować krajowy system gwarantujący sprawiedliwą i odpowiednią kompensatę dla ofiar przestępstw, przy czym jej dochodzenie powinno być łatwe niezależnie od tego, w jakim miejscu na terytorium UE popełniono przestępstwo. Aktem prawnym regulującym te kwestie jest Link otworzy się w nowym okniedyrektywa odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw. Ułatwia ona ofiarom przestępstw Link otworzy się w nowym okniedostęp do kompensaty w sytuacjach transgranicznych (np. w przypadkach, kiedy przestępstwo miało miejsce w innym państwie członkowskim niż to, w którym mieszka ofiara przestępstwa) oraz ustanawia system współpracy między organami krajowymi.

Powiązane strony

Centralne punkty kontaktowe ustanowione na mocy dyrektywy 2004/80/WE z 29 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstwPDF(373 Kb)en


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 20/03/2018