menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Despăgubire

Versiunea actualizată în limba pe care o vizualizaţi acum este încă în curs de traducere.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.


În Uniunea Europeană (UE), victimele infracțiunilor pot obține despăgubiri pentru vătămările și/sau prejudiciile suferite, indiferent de locul în care a fost săvârșită infracțiunea pe teritoriul UE.


Situații transfrontaliere

Legislația UE asigură că fiecare stat membru are un program național în vigoare, care garantează victimelor infracțiunilor despăgubiri echitabile și adecvate și care facilitează accesul la despăgubiri, indiferent de locul în care o persoană devine victima unei infracțiuni în UE. Instrumentul relevant din legislația UE este Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectiva privind despăgubirea victimelor infracționalității. Aceasta facilitează accesul la despăgubiri pentru victimele infracționalității în situații transfrontaliere (de exemplu, în cazul în care infracțiunea a fost comisă într-un alt stat membru decât cel în care victima domiciliază) și instituie un sistem de cooperare între autoritățile naționale.

Situații naționale

Fiecare stat membru al UE are propriul său sistem de despăgubire a victimelor pentru prejudiciile pe care le-au suferit ca urmare a unei infracțiuni. În principal, despăgubirile pot fi obținute pe două căi: fie victimele intentează o acțiune în justiție împotriva autorului infracțiunii (adeseori, o victimă trebuie să inițieze o procedură civilă în fața unei instanțe), fie victimele pot cere să fie despăgubite de către stat.

Cu toate acestea, este posibil și ca o victimă să introducă o acțiune în despăgubiri în cadrul unei proceduri penale împotriva autorului infracțiunii.

Pentru detalii, consultaţi pagina Linkul se deschide într-o fereastră nouăReţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 20/02/2014