Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Odškodnenie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Obete trestných činov v Európskej únii (EÚ) môžu dostať odškodnenie za zranenia a/alebo škody, ktoré utrpeli bez ohľadu na to, kde na území EÚ bol trestný čin spáchaný.


Vnútroštátne situácie

Každý členský štát EÚ má svoj vlastný systém odškodňovania obetí za škodu, ktorú utrpeli v dôsledku trestného činu. V zásade existujú dve cesty odškodnenia: obete môžu svoj nárok uplatniť voči páchateľovi (obeť bude musieť vo väčšine prípadov podať žalobu na občianskom súde) alebo môžu žiadať odškodnenie od štátu.

Obeť však si však v niektorých prípadoch môže voči páchateľovi uplatniť nárok na odškodnenie už v priebehu trestného konania. Viac informácií o tejto možnosti odškodnenia nájdete na tejto stránke (vyberte príslušnú vlajku krajiny uvedenú na pravej strane stránky a kliknite na „Moje práva počas súdneho konania“).

Cezhraničné situácie

Právo EÚ zabezpečuje, že každý členský štát disponuje vnútroštátnym systémom, ktorý zaručuje spravodlivé a primerané odškodnenie obetí trestného činu, pričom odškodnenie má byť ľahko dostupné bez ohľadu na to, kde v EÚ sa osoba stala obeťou trestného činu. Súvisiacim právnym nástrojom EÚ je Odkaz sa zobrazí v novom oknesmernica o náhradách obetiam trestnej činnosti. Smernica uľahčuje Odkaz sa zobrazí v novom okneodškodňovanie obetí trestných činov v cezhraničných situáciách (napríklad, ak sa trestný čin stal v inom členskom štáte, než v ktorom obeť žije) a vytvára systém spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi.

Súvisiaci odkaz

Ústredné kontaktné body podľa smernice 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činovPDF(373 Kb)en


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 20/03/2018