Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Odškodnina


Žrtve kaznivih dejanj v Evropski uniji (EU) lahko dobijo odškodnino za utrpele poškodbe in/ali škodo ne glede na to, kje v EU je bilo kaznivo dejanje storjeno.


Nacionalni primeri

Vsaka država članica EU ima svoj sistem odškodnin žrtvam za škodo, ki so jo utrpele zaradi kaznivega dejanja. V osnovi obstajata dva načina uveljavljanja odškodnine: žrtev lahko bodisi uveljavlja zahtevek proti storilcu kaznivega dejanja (pogosto mora začeti civilni postopek pred civilnim sodiščem) bodisi uveljavlja odškodnino od države.

Vendar pa lahko žrtev tudi v kazenskem postopku uveljavlja odškodninski zahtevek proti storilcu kaznivega dejanja. Več informacij o tem načinu uveljavljanja odškodnine je na voljo tukaj (izberite zastavico ustrezne države na desni strani zaslona in kliknite na „Moje pravice med sojenjem“).

Čezmejni primeri

Zakonodaja EU določa, da ima vsaka država članica nacionalno shemo, ki žrtvam kaznivih dejanj zagotavlja pošteno in primerno odškodnino, in da je odškodnina lahko dostopna, ne glede na to, kje v EU oseba postane žrtev kaznivega dejanja. Zadevni instrument zakonodaje EU je Povezava se odpre v novem oknuDirektiva o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj. S to direktivo je olajšan dostop do odškodnine žrtvam kaznivih dejanj v čezmejnih primerih (na primer kadar je bilo kaznivo dejanje storjeno v eni državi članici, žrtev pa živi v drugi) in vzpostavljen sistem sodelovanja med nacionalnimi organi.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 15/06/2016