Odškodnění obětí trestných činů

Vnitrostátní informace a online formuláře ke směrnici 2004/80/ES


Všeobecné informace

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů

Směrnice se uplatňuje ve všech členských státech Evropské unie.

Směrnice požaduje, aby každý členský stát EU zavedl vnitrostátní systém odškodňování všech obětí úmyslných násilných trestných činů. Podle tohoto práva mají všechny oběti úmyslných násilných trestných činů přístup k vnitrostátnímu systému odškodňování členského státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.

Aby měly oběti úmyslných násilných trestných činů přístup k odškodnění v přeshraničních situacích, zavádí směrnice systém spolupráce mezi vnitrostátními orgány:

  • osoby, jež se stanou obětí trestného činu, když pobývají v zahraničí (v členském státě EU, v němž nežijí), mohou podat žádost asistenčnímu orgánu ve státě, kde žijí (ve vyhledavači níže zadejte „Asistenční orgány“).
  • Asistenční orgán žádost přeloží do příslušného jazyka a předloží ji rozhodujícímu orgánu v členském státě, kde k trestnému činu došlo (ve vyhledavači níže zadejte „Rozhodující orgány“). Rozhodující orgán odpovídá za posouzení žádosti a vyplacení odškodného.

Asistenční a rozhodující orgány spolu komunikují v jazycích, jež označily za přijatelné. Informace o přijímaných jazycích najdete podle členského státu orgánu, jemuž byly příslušné informace o případu (např. žádost, rozhodnutí či jiná sdělení) zaslány.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Asistenčním a rozhodujícím orgánům jsou nápomocny ústřední kontaktní body (ve vyhledavači níže zadejte „Ústřední kontaktní body“), jež mají podporovat spolupráci mezi orgány, poskytovat pomoc a hledat řešení v přeshraničních situacích.

Na portálu evropské e-justice najdete informace o uplatňování směrnice a uživatelsky přívětivý nástroj k vyplnění formulářů.

Související odkazy

Odškodňování obětí trestných činů v Evropské unii

ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 20/05/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Dánsko


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Komise pro odškodnění obětí trestných činů (Erstatningsnævnet) přijímá žádosti zaslané Dánsku v dánštině a angličtině.

Dánsko uzavřelo s ostatními severskými zeměmi – Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem – jazykovou úmluvu, podle níž mají občané uvedených zemí právo používat v jiné severské zemi svůj vlastní jazyk. Úmluva se vztahuje na dánštinu, finštinu, islandštinu, norštinu a švédštinu.

Formuláře pro odškodnění

Na internetových stránkách komise http://www.erstatningsnaevnet.dk/ jsou pod záložkou „samoobsluha“ (Selvbetjening) k dispozici různé formuláře, mimo jiné i formulář žádosti v dánštině a angličtině.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 15/03/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Německo


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Žádosti o odškodnění a příslušné podklady je možné zasílat ve všech úředních jazycích EU. Rovněž orgány si mohou vyměňovat informace (články 7 až 10) ve všech úředních jazycích EU.

Formuláře pro odškodnění

Formulář žádosti o odškodnění pro oběti trestných činůPDF(387 Kb)de

Informace týkající se formuláře žádosti o odškodnění pro oběti trestných činůPDF(137 Kb)de


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/04/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Estonsko


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Estonština

Formuláře pro odškodnění

Formulář žádosti o odškodnění je dostupný na internetových stránkách Rady pro sociální pojištění


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/03/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Irsko


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Angličtina a irština

Formuláře pro odškodnění

Prostřednictvím tohoto odkazu Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 získáte přístup k internetové stránce oddělení pro spravedlnost a rovnost (Department of Justice and Equality), která se týká programu odškodňování újmy způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Formuláře žádostí v souvislosti se zraněními se smrtelnými následky a bez smrtelných následků jsou dostupné prostřednictvím odkazu ve spodní části stránky.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/03/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Řecko


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Úředním jazykem pro podávání žádostí a výměnu informací, podrobností a podkladů je řečtina.

Formuláře pro odškodnění

Formulář žádosti o odškodnění obětí je dostupný na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv na adrese:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 21/03/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Španělsko


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Španělština

Formuláře pro odškodnění

FormulářPDF(75 Kb)es pro zasílání žádostí o odškodnění v přeshraničních situacích

FormulářPDF(53 Kb)es pro zasílání rozhodnutí o žádosti o odškodnění v přeshraničních situacích


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 02/04/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Chorvatsko


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Návrhy a žádosti se přijímají v chorvatštině.

Formuláře pro odškodnění

Formuláře žádostí o odškodnění jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti, a to v chorvatštině i angličtině.

Odkaz: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 21/03/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Kypr


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Řečtina a angličtina

Formuláře pro odškodnění

Formuláře žádostí a informace o odškodnění jsou v řečtině a angličtině dostupné v kancelářích Odboru služeb sociálního pojištění nebo na jeho internetových stránkách: http://www.mlsi.gov.cy/sid

Formulář žádosti můžete podat osobně, nebo jej zaslat poštou na adresu: Social Insurance Services (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Kypr.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/04/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Litva


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Komunikačními jazyky jsou litevština a angličtina.

Formuláře pro odškodnění

Formuláře žádosti o odškodnění musí být vyplněny v litevštině.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 25/03/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Lucembursko


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

V souladu s čl. 11 odst. 1 přijímá Lucembursko tyto jazyky:

  • lucemburština,
  • francouzština a
  • němčina.

Formuláře pro odškodnění

V Lucembursku nemusí osoby žádající o odškodnění vyplnit zvláštní formulář.

Oběti trestných činů musí pouze zaslat dopis s uvedením data a místa spáchání trestného činu a příslušnými podrobnostmi.

Měly by připojit kopie veškerých dokumentů, které dokládají jejich nárok na odškodnění (kopii policejního hlášení, soudní rozhodnutí, která byla případně vydána, podklady prokazující jejich celkovou pracovní neschopnost, trvalou invaliditu, zvýšení výdajů či snížení příjmů a dokumenty, které popisují jejich zdravotní postižení, aby bylo zajištěno, že od pachatele získají účinné a přiměřené odškodnění).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 25/03/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Malta


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Žádosti se přijímají v maltštině a angličtině.

Formuláře pro odškodnění

Formulář žádosti o odškodnění je k dispozici na adrese: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 29/03/2019

Odškodnění obětí trestných činů - NizozemíOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 26/03/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Rakousko


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Podle čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů lze žádosti zasílat v němčině a angličtině.

Formuláře pro odškodnění

Formulář žádosti o podporu podle rakouského zákona o obětech trestných činů (Verbrechensopfergesetz, VOG)PDF(52 Kb)de


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 01/04/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Slovinsko


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Žádost o odškodnění musí být podána ve slovinském jazyce.

Formuláře pro odškodnění

Žádost o odškodnění musí být podána na předepsaném formuláři s přiloženým prohlášením. Formulář je k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. Formuláře jsou rovněž k dispozici pro příslušníky italské a maďarské menšiny v neúředním italském a maďarském překladu.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formulář je k dispozici také v angličtině (viz níže), avšak jen pro informaci. Žádost musí být předložena ve slovinském jazyce.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 28/03/2019

Odškodnění obětí trestných činů - Švédsko


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Švédština nebo angličtina.

Formuláře pro odškodnění

Formuláře ve švédštině:

Odkaz se otevře v novém okně.Ansökan om brottsskadeersättning („žádost o odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu“; vyžaduje se identifikace pomocí švédského identifikačního čísla mobilní banky, BankID)

Odkaz se otevře v novém okně.Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („žádost o odškodnění za újmu na zdraví a porušení osobní nedotknutelnosti utrpěné v důsledku trestného činu“, pdf)

Odkaz se otevře v novém okně.Ansökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („žádost o odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu pro dítě, které bylo svědkem trestného činu, jenž mohl narušit důvěru dítěte v blízké příbuzné“, pdf)

Odkaz se otevře v novém okně.Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („žádost o odškodnění za hmotnou nebo čistě finanční újmu utrpěnou v důsledku trestného činu“, pdf)

Formulář v angličtině:

Odkaz se otevře v novém okně.Žádost o odškodnění za újmu na zdraví a porušení osobní nedotknutelnosti utrpěné v důsledku trestného činu (pdf)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 29/03/2019