Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot direktiivistä 2004/80/EY ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Yleisiä tietoja

Linkki avautuu uuteen ikkunaanNeuvoston direktiivi 2004/80/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rikoksen uhreille maksettavista korvauksista

Direktiiviä sovelletaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.

Direktiivissä edellytetään, että jokaisen jäsenvaltion on luotava kansallinen järjestelmä korvausten maksamiseksi kaikille tahallisten väkivaltarikosten uhreille. Kaikilla tahallisten väkivaltarikosten uhreilla on direktiivin nojalla oikeus saada korvaus sen jäsenvaltion korvausjärjestelmästä, jonka alueella rikos on tehty.

Direktiivissä säädetään myös kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, jotta tahallisten väkivaltarikosten uhreja voidaan auttaa hakemaan korvausta rajatylittävissä tapauksissa:

  • Jos hakija on joutunut rikoksen uhriksi ulkomailla (muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan), hänellä on oikeus tehdä hakemus asuinvaltionsa avustavalle viranomaiselle (valitse alla olevassa hakuvälineessä ”avustavat viranomaiset”).
  • Avustava viranomainen kääntää hakemuksen ja toimittaa sen päättävälle viranomaiselle siihen jäsenvaltioon, jossa rikos tehtiin (valitse alla olevassa hakukoneessa ”päättävät viranomaiset”). Päättävä viranomainen vastaa hakemuksen arvioinnista ja korvauksen maksamisesta.

Avustava ja päättävä viranomainen pitävät yhteyttä jollakin niistä kielistä, jotka ne ovat hyväksyneet yhteydenpitoa varten. Tieto hyväksytyistä kielistä löytyy sen viranomaisen jäsenvaltion kohdalta, jolle asiaa koskevat tiedot (esim. hakemus, päätös tai muu ilmoitus) lähetetään.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Avustavat ja päättävät viranomaiset saavat apua kansallisilta yhteysviranomaisilta (valitse alla olevassa hakuvälineessä ”yhteysviranomainen”). Niiden tehtävänä on edistää viranomaisten välistä yhteistyötä, antaa apua ja etsiä ratkaisuja rajatylittäviin tilanteisiin.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa direktiivin soveltamisesta ja helppokäyttöinen väline lomakkeiden täyttämistä varten.

Linkkejä

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset Euroopan unionissa

ARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 20/05/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Tanska


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvauslautakunta (erstatningsnævnet) hyväksyy Tanskaan lähetetyt hakemukset tanskan- ja englanninkielisinä.

Tanska on tehnyt Pohjoismaiden eli Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin kanssa kielisopimuksen, jonka mukaan näiden maiden kansalaisilla on oikeus käyttää omaa kieltään muissa Pohjoismaissa. Sopimuksen käsittämät kielet ovat tanska, suomi, islanti, norja ja ruotsi.

Korvaushakemuslomakkeet

Lautakunnan verkkosivujen Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.erstatningsnaevnet.dk/ osiosta ”Linkki avautuu uuteen ikkunaanitsepalvelu” (Selvbetjening) löytyy erilaisia lomakkeita, muun muassa hakemuslomake sekä tanskaksi että englanniksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/03/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Saksa


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvausvaatimuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja otetaan vastaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Samoin viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa (7–10 artikla) voidaan käyttää kaikkia EU:n virallisia kieliä.

Korvaushakemuslomakkeet

Väkivaltarikoksen uhrin korvaushakemusPDF(387 Kb)de

Väkivaltarikoksen uhrin korvaushakemukseen liittyvää tietoaPDF(137 Kb)de


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 09/04/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Viro


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Viro

Korvaushakemuslomakkeet

Korvaushakemuslomake on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaansosiaalivakuutuslaitoksen verkkosivulta.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/03/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Irlanti


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Englanti ja iiri

Korvaushakemuslomakkeet

Linkki Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 vie oikeus- ja tasa-arvoministeriön verkkosivuston sivulle, joka koskee rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen korvausjärjestelmää (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Kuolemantapauksia ja henkilövahinkoja koskeviin hakemuslomakkeisiin pääsee sivun alareunassa olevien linkkien kautta.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/03/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Kreikka


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Hakemuksen tekemisessä sekä tietojen, todisteiden ja liiteasiakirjojen vaihtamisessa on käytettävä kreikan kieltä.

Korvaushakemuslomakkeet

Rikoksen uhreille maksettavaa korvausta koskeva hakulomake on saatavilla oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriön verkkosivulta:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 21/03/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Espanja


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Espanja.

Korvaushakemuslomakkeet

LomakePDF(75 Kb)es korvaushakemuksen toimittamista varten rajat ylittävissä tapauksissa

LomakePDF(53 Kb)es korvauspäätösten toimittamista varten rajat ylittävissä tapauksissa


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Kroatia


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Hakemukset on tehtävä kroaatin kielellä.

Korvaushakemuslomakkeet

Korvaushakemuslomakkeet ovat saatavilla oikeusministeriön verkkosivuilla kroaatiksi ja englanniksi.

Linkki: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 21/03/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Kypros


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Kreikka ja englanti

Korvaushakemuslomakkeet

Korvaushakemuksia ja tietoa korvauksista saa sosiaaliturvapalveluista vastaavista asiointipisteistä sekä sosiaaliturvapalvelusivustolta: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Hakemuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti tai lähettää postitse seuraavaan osoitteeseen: Social Insurance Services, Lord Byron Avenue 7, 1465 Nicosia, Cyprus.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/04/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Liettua


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Viestinnässä käytettävät kielet ovat liettua ja englanti.

Korvaushakemuslomakkeet

Korvaushakemuslomake on täytettävä liettuaksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/03/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Luxemburg


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Luxemburg hyväksyy seuraavat kielet 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti:

  • luxemburgin kieli
  • ranska tai
  • saksa.

Korvaushakemuslomakkeet

Luxemburgissa korvausten hakijoiden ei tarvitse täyttää erillistä lomaketta.

Hakemus esitetään kirjeellä, jossa hakijan on ilmoitettava tarkasti häneen kohdistuneiden tapahtumien päivämäärä, paikka ja luonne.

Kirjeeseen on liitettävä hakemusta tukevat todisteet (kopiot pöytäkirjasta ja mahdollisista oikeuden päätöksistä, todisteet täydestä työkyvyttömyydestä ja pysyvästä kyvyttömyydestä, todisteet kasvaneista kustannuksista tai tulojen vähentymisestä ja asiakirjat, jotka osoittavat, että uhri ei voi saada todellista ja riittävää korvausta rikoksen tekijältä).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 26/03/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Malta


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Hakemukset voidaan jättää joko maltan tai englannin kielellä.

Korvaushakemuslomakkeet

Korvaushakemuslomake on saatavilla osoitteessa https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 29/03/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - AlankomaatTämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 26/03/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Itävalta


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Rikoksen uhreille maksettavista korvauksista 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/80/EY 11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti saksan lisäksi hyväksytään englanti.

Korvaushakemuslomakkeet

Lomake korvauksen hakemiseksi Itävallan rikosuhrilain (VOG) nojallaPDF(52 Kb)de


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 01/04/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Slovenia


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvausvaatimus on esitettävä sloveenin kielellä.

Korvaushakemuslomakkeet

Korvaushakemus on tehtävä määrätyllä lomakkeella, johon liitetään selostus tapahtumasta. Lomakkeen saa oikeusministeriön verkkosivuilta. Italian- tai unkarinkieliseen vähemmistöön kuuluville on tarjolla lomakkeen epävirallinen käännös italiaksi ja unkariksi.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Lomake on saatavilla myös englanniksi (ks. jäljempänä), mutta ainoastaan tiedoksi. Korvausvaatimus on esitettävä sloveenin kielellä.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 28/03/2019

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset - Ruotsi


Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvaushakemuslomakkeet

Kielet hakemusten toimittamista varten

Ruotsi tai englanti.

Korvaushakemuslomakkeet

Ruotsinkieliset lomakkeet:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAnsökan om brottsskadeersättning (”hakemus rikosvahingon korvaamisesta”, vaatii ruotsalaiset mobiilipankkitunnukset)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (”hakemus rikoksesta aiheutuneen henkilövahingon ja loukkauksen korvaamisesta”, pdf)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (”korvaushakemus rikosvahingosta lapselle, joka on ollut läsnä sellaisen rikoksen tapahtuessa, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen turvallisuudentunnetta ja luottamusta läheiseen henkilöön”, pdf)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (”korvaushakemus rikoksesta aiheutuneesta esinevahingosta tai puhtaasta varallisuusvahingosta”, pdf)

Englanninkielinen lomake:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (”korvaushakemus rikoksesta aiheutuneesta henkilövahingosta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkauksesta”, pdf)


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 29/03/2019