Naknada žrtvama kaznenih djela

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Direktivom 2004/80/EZ


Opće informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruDirektiva Vijeća 2004/80/EZ od 29. travnja 2004. o naknadi žrtvama kaznenih djela

Direktiva se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije.

U skladu s njom svaka država članica EU-a treba uspostaviti nacionalni sustav naknade štete svim žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom. Prema Direktivi sve bi žrtve nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom trebale imati pristup nacionalnom sustavu naknade štete u državi članici na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo.

Kako bi se žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom omogućila naknada štete u prekograničnim predmetima, Direktivom se uspostavlja sustav suradnje među nacionalnim tijelima:

  • Osobe nad kojima je počinjen zločin dok su boravile u inozemstvu (u državi članici EU-a u kojoj ne žive) mogu podnijeti zahtjev pomoćnom tijelu u državi u kojoj žive (u tražilici u nastavku teksta odaberite „pomoćno tijelo”).
  • Pomoćno tijelo prevodi i prosljeđuje zahtjev tijelu koje odlučuje u državi članici u kojoj je počinjen zločin (u tražilici u nastavku teksta odaberite „tijelo koje odlučuje”). Tijelo koje odlučuje nadležno je za procjenu zahtjeva i isplatu naknade.

Pomoćna tijela i tijela za odlučivanje međusobno komuniciraju na jezicima koje su prihvatila. Prihvaćeni jezici su jezici države članice tijela kojemu je poslana informacija relevantna za predmet (npr. zahtjev, odluka ili druga obavijest).

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Pomoćnim tijelima i tijelima za odlučivanje pomažu nacionalne središnje službe za kontakt (u tražilici u nastavku teksta odaberite „središnja služba za kontakt”) koje promiču suradnju između nadležnih tijela, pružaju pomoć te traže rješenja u prekograničnim slučajevima.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni Direktive i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Ostale poveznice

Naknada štete žrtvama kaznenih djela u Europskoj uniji

Poveznica se otvara u novom prozoruARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 20/05/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Danska


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelom (Erstatningsnævnet) prihvaća zahtjeve podnesene na danskom ili engleskom jeziku.

Danska je sklopila Jezičnu konvenciju s drugim nordijskim zemljama, tj. Finskom, Islandom, Norveškom i Švedskom, u skladu s kojom se građani tih zemalja mogu služiti svojim jezikom u drugoj nordijskoj zemlji. Jezici obuhvaćeni tom Konvencijom su danski, finski, islandski, norveški i švedski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Različite obrasce na danskom i engleskom jeziku, uključujući obrazac zahtjeva, možete pronaći na internetskim stranicama Odbora – http://www.erstatningsnaevnet.dk/ – pod karticom „Samoposluga” (selvbetjening).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 17/12/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Njemačka


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Zahtjev za naknadu i svi relevantni popratni dokumenti mogu se slati na svim službenim jezicima EU-a. Nadležna tijela također mogu razmjenjivati informacije (članci od 7. do 10.) na svim službenim jezicima EU-a.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrazac zahtjeva za naknadu za žrtve kaznenih djelaPDF(387 Kb)de

Informacije o obrascu zahtjeva za naknadu za žrtve kaznenih djelaPDF(137 Kb)de


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 09/04/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Estonija


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Estonski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrazac zahtjeva za traženje naknade dostupan je na internetskim stranicama Službe za socijalno osiguranje


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 15/08/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Irska


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Engleski i irski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Poveznica Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 vodi na internetsku stranicu Odjela za pravosuđe i jednakost o Sustavu odštete za žrtve nasilnih kaznenih djela.

Na dnu stranice nalaze se poveznice na obrasce za podnošenje zahtjeva u pogledu smrtonosnih i nesmrtonosnih ozljeda.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 25/11/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Grčka


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Grčki je službeni jezik za podnošenje zahtjeva te razmjenu informacija i popratnih dokumenata.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrazac zahtjeva za naknadu štete žrtvama dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 02/12/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Španjolska


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Španjolski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

ObrazacPDF(75 Kb)es za slanje zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima

ObrazacPDF(53 Kb)es za slanje odluka o zahtjevu za naknadu u prekograničnim slučajevima


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 30/08/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Hrvatska


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Za slanje prijava i zahtjeva prihvaća se hrvatski jezik.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrasci zahtjeva za novčanu naknadu dostupni su na web stranici Ministarstva pravosuđa, i to na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Link: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 04/04/2018

Naknada žrtvama kaznenih djela - Cipar


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Grčki i engleski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrasce za podnošenje zahtjeva i informacije o naknadi na grčkom i engleskom jeziku možete potražiti u uredima službi socijalnog osiguranja ili na internetskim stranicama http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Obrazac za podnošenje zahtjeva možete dostaviti osobno ili poslati poštom na sljedeću adresu: Službe socijalnog osiguranja (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon), Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nikozija, Cipar


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 18/04/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Litva


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Dopuštena je komunikacija na litavskom i engleskom jeziku.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrasci zahtjeva za naknadu moraju biti na litavskom jeziku.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Luksemburg


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

U skladu s člankom 11. stavkom 1. Luksemburg prihvaća sljedeće jezike:

  • luksemburški,
  • francuski i
  • njemački.

Obrascima zahtjeva za naknadu

U Luksemburgu osobe koje traže naknadu ne trebaju popuniti poseban obrazac.

Sve što žrtve kaznenog djela trebaju učiniti jest poslati pismeno u kojem navode datum i mjesto počinjenja kaznenog djela, kao i pojedinosti o kaznenom djelu.

Trebaju priložiti preslike svih dokumenata u prilog svojem zahtjevu za naknadu (preslik policijskog izvješća, svih donesenih sudskih odluka, popratne dokumentacije kojom se dokazuje njihova potpuna nesposobnost za rad, trajni invaliditet, njihovo povećanje troškova ili smanjenje dohotka, kao i dokumentacije u kojoj se opisuje njihov invaliditet, kako bi se osiguralo da dobiju djelotvornu i primjerenu naknadu od počinitelja).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 26/03/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Malta


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Jezici na kojima se prihvaćaju zahtjevi su malteški i engleski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrazac za podnošenje zahtjeva za naknadu dostupan je na poveznici: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 29/03/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - NizozemskaVerziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 26/03/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Austrija


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

U skladu s člankom 11. stavkom 1. točkama (a) i (b) Direktive Vijeća 2004/80/EZ od 29. travnja 2004. o naknadi žrtvama kaznenih djela, zahtjevi se mogu slati na njemačkom i engleskom jeziku.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrazac zahtjeva za potporu u skladu s austrijskim Zakonom o žrtvama kaznenih djela (Verbrechensopfergesetz, VOG)PDF(52 Kb)de


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 01/04/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Slovenija


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Zahtjevi za naknadu štete moraju se podnijeti na slovenskom jeziku.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Zahtjevi za naknadu štete moraju se podnijeti na propisanom obrascu, kojemu mora biti priložena izjava. Obrazac je dostupan na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa. Obrasci za pripadnike talijanske i mađarske nacionalne manjine dostupni su kao neslužbeni prijevodi na talijanski i mađarski jezik.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Obrazac je dostupan i na engleskom (vidjeti u nastavku), ali samo u informativne svrhe; zahtjevi za naknadu štete moraju se podnijeti na slovenskom jeziku.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 28/03/2019

Naknada žrtvama kaznenih djela - Švedska


Jezici za slanje prijava

Obrascima zahtjeva za naknadu

Jezici za slanje prijava

Švedski ili engleski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Obrasci na švedskom:

Poveznica se otvara u novom prozoruAnsökan om brottsskadeersättning („zahtjev za naknadu štete za žrtve kaznenih djela”; potrebna je identifikacija s pomoću aplikacije Swedish Mobile BankID)

Poveznica se otvara u novom prozoruAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („zahtjev za naknadu štete za žrtve kaznenih djela u slučaju osobne povrede i kršenja osobnog integriteta”, pdf)

Poveznica se otvara u novom prozoruAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („zahtjev za naknadu štete za dijete žrtvu kaznenog djela koje je svjedočilo kaznenom djelu što može poljuljati djetetovo povjerenje u bliskog srodnika”, pdf)

Poveznica se otvara u novom prozoruAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („zahtjev za naknadu štete za žrtve kaznenih djela u slučaju materijalne ili čiste imovinske štete”, pdf)

Obrazac na engleskom:

Poveznica se otvara u novom prozoruzahtjev za naknadu štete za žrtve kaznenih djela u slučaju osobne povrede i kršenja osobnog integriteta (pdf)


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 29/03/2019