Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Direktyva 2004/80/EB


Bendra informacija

2004 m. balandžio 29 d. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms

Direktyva taikoma visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Direktyvoje nustatyta, kad visos ES valstybės narės turi sukurti kompensacijų smurtinių tyčinių nusikaltimų aukoms schemas. Pagal šį teisės aktą visos smurtinių tyčinių nusikaltimų aukos turi galėti pasinaudoti nacionaline kompensacijų schema toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje buvo įvykdytas nusikaltimas.

Tam, kad smurtinių tyčinių nusikaltimų aukos galėtų gauti kompensaciją tarpvalstybinėse bylose, šia direktyva nustatyta nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistema:

  • Asmenys, nukentėję nuo nusikaltimo viešėdami užsienyje (kitoje, ne savo gyvenamojoje, ES valstybėje narėje) gali pateikti prašymą padedančiajai institucijai valstybėje, kurioje gyvena (toliau pateikiamoje paieškos priemonėje pasirinkite nuorodą „padedančiosios institucijos“).
  • Padedančioji institucija išverčia prašymą ir perduoda jį sprendžiančiajai institucijai valstybėje narėje, kurioje buvo padarytas nusikaltimas (toliau pateikiamoje paieškos priemonėje pasirinkite nuorodą „sprendžiančiosios institucijos“). Prašymus nagrinėja ir kompensacijas moka sprendžiančioji institucija.

Padedančiosios ir sprendžiančiosios institucijos tarpusavyje bendrauja sutartomis priimtinomis kalbomis. Norėdami sužinoti apie priimtiną (-as) kalbą (-as), žiūrėkite, kurios valstybės narės institucijai reikia siųsti su bylą susijusią informaciją (pvz., prašymus, teismo spendimus ar kitokius pranešimus).

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Padedančiosioms ir sprendžiančiosioms institucijos talkina nacionalinės centrinės ryšių palaikymo atstovybės (toliau pateikiamoje paieškos priemonėje pasirinkite nuorodą „centrinės ryšių palaikymo atstovybės“), kurių užduotis – skatinti institucijų bendradarbiavimą, teikti pagalbą ir ieškoti sprendimų tarpvalstybiniais atvejais.

Europos e. teisingumo portale galite rasti informacijos apie Direktyvos taikymą ir patogią formų pildymo priemonę.

Susijusios nuorodos

Kompensacijos nusikaltimų aukoms Europos Sąjungoje

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 20/05/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Danija


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Kompensacijų nusikaltimų aukoms institucija (dan. k. Erstatningsnævnet) Danijoje priima prašymus danų ir anglų k.

Su kitomis Šiaurės šalimis (Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija) Danija yra pasirašiusi konvenciją dėl kalbų, pagal kurią vienos Šiaurės šalies piliečiai turi teisę vartoti savo kalbą kitose Šiaurės šalyse. Konvencija apima danų, suomių, islandų, norvegų ir švedų kalbas.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Šios institucijos svetainės http://www.erstatningsnaevnet.dk/ skiltyje selvbetjening (savitarna) pateiktos įvairios formos, taip pat ir prašymo forma danų ir anglų k.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Vokietija


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Pareiškimą dėl kompensacijos ir visus susijusius pagrindžiančius dokumentus galima pateikti bet kuria oficialia ES kalba. Institucijos taip pat gali keistis informacija (7–10 straipsniai) bet kuria oficialia ES kalba.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Pareiškimo dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms formaPDF(387 Kb)de

Informacija apie pareiškimo dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms formąPDF(137 Kb)de


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 09/04/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Estija


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Estų k.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymo skirti kompensaciją formą galite rasti Socialinio draudimo valdybos interneto svetainėje.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 15/08/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Airija


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

anglų ir airių.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Spustelėjus nuorodą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 atsidarys Teisingumo ir lygybės departamento svetainės puslapis, susijęs su kompensacijų už nusikaltimais padarytą žalą sistema.

Spustelėjus nuorodą puslapio apačioje galima rasti prašymų formas dėl mirtinų ir nemirtinų sužalojimų.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/03/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Graikija


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Graikų kalba yra oficiali paraiškų teikimo, keitimosi informacija, duomenimis ir patvirtinamaisiais dokumentais kalba.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Kompensacijos nukentėjusiesiems paraiškos formą galima rasti Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijos interneto svetainėje adresu:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 21/03/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Ispanija


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Ispanų kalba

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Kompensavimo prašymų tarpvalstybiniais atvejais siuntimo formaPDF(75 Kb)es

Sprendimų dėl kompensavimo prašymų tarpvalstybiniais atvejais siuntimo formaPDF(53 Kb)es


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 30/08/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Kroatija


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Paraiškos ir prašymai priimami kroatų kalba.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymo skirti kompensaciją formos kroatų ir anglų kalbomis pateikiamos Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Nuoroda https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 21/03/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Kipras


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Graikų ir anglų kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Paraiškų formas ir informacijos apie kompensacijas graikų ir anglų kalbomis galite gauti Socialinio draudimo tarnybų departamento biuruose arba rasti šios įstaigos interneto svetainėje http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Paraiškos formą galite įteikti tiesiogiai arba siųsti paštu šiuo adresu: Social Insurance Services (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/04/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Lietuva


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Pranešimų perdavimo kalbos yra lietuvių ir anglų.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų kompensacijoms blankai turi būti lietuvių kalba.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 21/10/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Liuksemburgas


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Pagal 11 straipsnio 1 dalį Liuksemburgas priima prašymus

  • liuksemburgiečių,
  • prancūzų arba
  • vokiečių kalbomis.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Liuksemburge nėra nustatyta konkrečios formos, kurią turi naudoti kompensacijos prašymus teikiantys asmenys.

Prašymai pateikiami paprastu raštu, kuriame turi būti nurodyta data, vieta ir tikslus pobūdis veiksmų, nuo kurių prašymą teikiantis asmuo nukentėjo.

Prie šio rašto pridedami patvirtinamieji dokumentai (protokolo kopija, visi atitinkami teismo sprendimai, visišką nedarbingumą, patirtą nuolatinę negalią, padidėjusias išlaidas ar sumažėjusias pajamas patvirtinantys dokumentai ir nukentėjusio asmens negalią apibūdinantys dokumentai, siekiant užtikrinti, kad iš nusikalstamą veiką padariusio asmens būtų gauta veiksminga ir pakankama kompensacija).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 26/03/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Malta


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Paraiškos priimamos maltiečių ir anglų kalbomis.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Paraiškos dėl kompensacijos forma pateikiama adresu: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 29/03/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - NyderlandaiŠio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 26/03/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Austrija


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Pagal 2004 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyvos 2004/80/EB, susijusios su kompensacija nusikaltimo aukoms, 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, pareiškimus galima pateikti vokiečių ir anglų kalbomis.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Pagalbos prašymo pagal Austrijos nusikaltimo aukų įstatymą (vok. Verbrechensopfergesetz, VOG) formaPDF(52 Kb)de


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 01/04/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Slovėnija


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Reikalavimai atlyginti žalą turi būti pateikti slovėnų kalba.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Reikalavimai atlyginti žalą turi būti pateikti naudojantis nustatyta forma kartu su pareiškimu. Formą galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje. Italų ir vengrų kilmės tautinių mažumų atstovams skirtos formos pateikiamos kaip neoficialūs vertimai italų ir vengrų kalbomis.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Forma yra išversta ir į anglų kalbą (žr. toliau), tačiau tik informaciniais tikslais; reikalavimas atlyginti žalą turi būti pateiktas slovėnų kalba.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 28/03/2019

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Švedija


Prašymų perdavimo kalbos

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Prašymų perdavimo kalbos

Švedų arba anglų kalba

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Forma švedų kalba:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasansökan om brottsskadeersättning (kompensacijos prašymas; prisijungimui reikalinga švediška mobilioji programėlė BankID)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (kompensacijos prašymas dėl asmeniui padarytos žalos ar asmeninės neliečiamybės pažeidimo; pdf)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (kompensacijos prašymas dėl vaiko, tapusio nusikaltimo, galinčio pakenkti jo saugumui ir pasitikėjimui artimu asmeniu, liudininku; pdf)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada ; (kompensacijos prašymas dėl patirtos materialinės žalos arba vien turtinės žalos; pdf)

Forma anglų kalba:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (kompensacijos prašymas dėl asmeniui padarytos žalos ar asmeninės neliečiamybės pažeidimo; pdf)


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 29/03/2019