Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Direktīvu 2004/80/EK


Vispārīga informācija

Saite atveras jaunā logāPadomes Direktīva 2004/80/EK (2004. gada 29. aprīlis) par kompensāciju noziegumos cietušajiem

Direktīvu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Direktīvā noteikts, ka katra ES dalībvalsts izveido valsts kompensāciju sistēmu, no kuras izmaksā kompensāciju visiem tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem. Saskaņā ar šo tiesību aktu visiem tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem ir piekļuve tās dalībvalsts kompensāciju sistēmai, kuras teritorijā ir izdarīts noziegums.

Lai palīdzētu tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietās, ar direktīvu ir izveidota sadarbības sistēma starp valstu iestādēm.

  • Ja persona, atrodoties ārzemēs (ES dalībvalstī, kurā viņa nedzīvo), ir cietusi noziedzīgā nodarījumā, viņa var iesniegt pieteikumu palīgiestādei savas dzīvesvietas dalībvalstī (lūdzu, izvēlieties “Palīgiestādes” meklēšanas rīkā zemāk).
  • Palīgiestāde pārtulko un nosūta pieteikumu lēmējiestādei dalībvalstī, kurā izdarīts noziegums (lūdzu, izvēlieties “Lēmējiestādes” meklēšanas rīkā zemāk). Lēmējiestāde ir atbildīga par pieteikuma izvērtēšanu un kompensācijas izmaksāšanu.

Palīgiestādes un lēmējiestādes savstarpēji sazinās valodās, kuras tās ir atzinušas par pieņemamām. Informācija par pieņemamajām valodām ir atrodama pie tās dalībvalsts, kuras iestādei ir nosūtīta informācija saistība ar lietu (piemēram, pieteikums, lēmums vai citi paziņojumi).

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Palīgiestādēm un lēmējiestādēm palīdz valsts centrālais kontaktpunkts (lūdzu, izvēlieties “Centrālais kontaktpunkts” meklēšanas rīkā zemāk), kura uzdevums ir veicināt sadarbību starp iestādēm, sniegt palīdzību un meklēt risinājumus pārrobežu situācijās.

Eiropas e-tiesiskuma portālā jūs atradīsiet informāciju par direktīvas piemērošanu un ērti lietojamu rīku veidlapu aizpildīšanai.

Saites

Kompensācija noziegumos cietušajiem Eiropas Savienībā

Saite atveras jaunā logāARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 12/10/2020

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Dānija


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Kriminālnoziegumos gūtu traumu kompensāciju iestāde (Erstatningsnævnet) Dānijai adresētos pieteikumus pieņem dāņu vai angļu valodā.

Dānija ar pārējām ziemeļvalstīm, t. i., Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju, ir noslēgusi vienošanos par valodu lietojumu, saskaņā ar kuru šo valstu pilsoņi citās ziemeļvalstīs var izmantot savas valsts valodu. Vienošanās attiecas uz dāņu, somu, islandiešu, norvēģu un zviedru valodu.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Dažādas veidlapas, tostarp pieteikuma veidlapa gan dāņu, gan angļu valodā, ir pieejamas iestādes tīmekļa vietnē http://www.erstatningsnaevnet.dk/, cilnē “Pašapkalpošanās” (“Selvbetjening”).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 17/12/2019

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vācija


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Kompensācijas pieprasījumu un visus attiecīgos pavaddokumentus var nosūtīt visās ES oficiālajās valodās. Iestādes arī var apmainīties ar informāciju (7. līdz 10. pants) visās ES oficiālajās valodās.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieprasījuma veidlapa noziegumos cietušajiemPDF(387 Kb)de

Informācija par kompensācijas pieprasījuma veidlapu noziegumos cietušajiemPDF(137 Kb)de


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 22/06/2020

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Igaunija


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Igauņu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Veidlapa, lai pieteiktos kompensācijai, ir pieejama Sociālās apdrošināšanas pārvaldes tīmekļa vietnē


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 15/08/2019

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Īrija


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Angļu un īru valoda

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Šeit http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 ir saite uz Tieslietu un līdztiesības departamenta (Department of Justice and Equality) tīmekļa vietnes lapu, kurā ir informācija par Noziedzīgos nodarījumos cietušo kompensācijas mehānismu.

Pieteikuma veidlapām attiecībā uz nāvējošiem miesas bojājumiem un miesas bojājumiem, kas nav nāvējoši, var piekļūt, noklikšķinot uz saites lapas apakšā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 29/06/2020

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Grieķija


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Oficiālā valoda, lai iesniegtu pieteikumu un apmainītos ar informāciju, precīzām ziņām un pavaddokumentiem Grieķijā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieteikuma veidlapa cietušajiem ir pieejama Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas tīmekļa vietnē šeit:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 23/11/2020

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Spānija


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Spāņu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

VeidlapaPDF(75 Kb)es, lai nosūtītu kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos.

VeidlapaPDF(53 Kb)es, lai nosūtītu lēmumus attiecībā uz kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 22/09/2020

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Horvātija


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieteikumus un pieprasījumus pieņem horvātu valodā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieprasījuma veidlapas ir pieejamas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē gan horvātu, gan angļu valodā.

Saite: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 21/03/2019

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Kipra


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Grieķu un angļu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Pieteikumu veidlapas un informācija par kompensāciju ir pieejama grieķu un angļu valodā Sociālās apdrošināšanas dienesta nodaļu birojos vai tā tīmekļa vietnē: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Pieteikuma veidlapu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz šādu adresi: Social Insurance Services (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 08/09/2020

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Lietuva


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Saziņa tiek veikta lietuviešu un angļu valodā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieteikuma veidlapa ir jāaizpilda lietuviešu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 21/10/2019

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Luksemburga


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Saskaņā ar 11. panta 1. punktu Luksemburgā ir pieņemamas šādas valodas:

  • luksemburgiešu,
  • franču un
  • vācu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Luksemburgā, lai saņemtu kompensāciju, nav jāaizpilda īpaša veidlapa.

Noziegumos cietušajiem vienkārši ir jānosūta vēstule, norādot nozieguma datumu, vietu un sīkāku informāciju par noziegumu.

Vēstulei jāpievieno visu kompensācijas pieprasījuma pavaddokumentu kopijas (policijas ziņojuma kopija, visu jau izdoto tiesas lēmumu kopijas, kopijas pavaddokumentiem, kas apliecina vispārējo darbnespēju, pastāvīgu invaliditāti, izdevumu palielināšanos vai ienākumu samazināšanos, un kopijas dokumentiem, kuros raksturota invaliditāte, lai nodrošinātu, ka no pārkāpēja tiek saņemta efektīva un atbilstoša kompensācija).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 24/04/2020

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Malta


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Valodas, kurās tiek pieņemti pieteikumi, ir maltiešu un angļu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Kompensācijas pieteikuma veidlapa ir pieejama šajā vietnē: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 29/03/2019

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - NīderlandeŠīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 26/03/2019

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Austrija


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem pieteikumus var nosūtīt vācu un angļu valodā.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Veidlapa atbalsta pieprasīšanai saskaņā ar Austrijas Likumu par noziegumos cietušajiem (Verbrechensopfergesetz, VOG)PDF(52 Kb)de


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 01/04/2019

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Slovēnija


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Prasības par kompensāciju jāiesniedz slovēņu valodā

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Prasības par kompensāciju jāiesniedz izmantojot konkrētu veidlapu un tām jāpievieno deklarācija. Veidlapa ir pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā. Itāļu un ungāru nacionālo minoritāšu pārstāvjiem paredzētas veidlapas ir pieejamas kā neoficiāli tulkojumi itāļu un ungāru valodā.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Veidlapa ir pieejama arī angļu valodā (sk. turpmāk), taču tikai informatīvos nolūkos; prasība par kompensāciju ir jāiesniedz slovēņu valodā.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 28/03/2019

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Slovākija


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Likuma Nr. 274/2017 par noziegumos cietušajiem, ar kuru groza noteiktus likumus, konkrēti tā 20. iedaļas 1. punktā, ir noteikts, ka “18. un 19. iedaļā minētie dokumenti un informācija ir jānosūta tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, pie kuras iestādes vēršas, vai citā valodā, kuras lietojumu minētā dalībvalsts ir apstiprinājusi, izņemot šādus gadījumus:

a) lēmumi, kurus pieņēmusi lēmējiestāde – tos sagatavo tajā valodā, kas noteikta valsts tiesiskajā regulējumā;

b) paziņojumi, kurus snieguši vardarbīga noziegumā cietušie vai citas personas, kas minētas 18. iedaļas 6. punkta b) apakšpunktā – tos sagatavo dalībvalsts valodā, kā to noteikusi palīgiestāde.”

Likuma Nr. 274/2017 20. iedaļas 2. punktā ir noteikts, ka “ievērojot 1. punktā minētos nosacījumus, Slovākijas iestādēm adresētus dokumentus un informāciju nosūta slovāku valodā.”

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Papildu informācija, tai skaitā pieteikuma veidlapa (Saite atveras jaunā logāTlacivo_274_2017.docx), ir atrodama Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 05/06/2020

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Zviedrija


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Zviedru vai angļu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Veidlapas zviedru valodā:

Saite atveras jaunā logāAnsökan om brottsskadeersättning (‘pieteikums par kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem’; nepieciešama identifikācija, izmantojot Swedish Mobile BankID)

Saite atveras jaunā logāAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (‘pieteikums par noziedzīgu nodarījumu kompensāciju saistībā ar miesas bojājumiem un personas neaizskaramības pārkāpumu, pdf)

Saite atveras jaunā logāAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (‘pieteikums par noziedzīgu nodarījumu kompensāciju bērnam, kurš ir liecinieks noziegumam, kas var kaitēt bērna uzticībai un ticībai tuvam radiniekam’, pdf)

Saite atveras jaunā logāAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (‘pieteikums par noziedzīgu nodarījumu kompensāciju saistībā ar materiālu vai tīri finansiālu kaitējumu’, pdf)

Veidlapa angļu valodā:

Saite atveras jaunā logāPieteikums par noziedzīgu nodarījumu kompensāciju par miesas bojājumiem un tiesību par personas neaizskaramības pārkāpšanu (pdf)


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 09/11/2020