Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità

Informazzjoni nazzjonali u formoli online rigward id-Direttiva 2004/80/KE


Informazzjoni ġenerali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttiva tal-Kunsill 2004/80/KE tad-29 ta' April 2004 li għandha x'taqsam ma' kumpens għal vittmi ta' delitti

Id-direttiva tapplika bejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea.

Id-direttiva tirrikjedi li kull Stat Membru tal-UE jistabbilixxi skema nazzjonali ta' kumpens għall-vittmi kollha ta' delitti vjolenti u intenzjonali. Skont din il-liġi, il-vittmi kollha tad-delitti vjolenti u intenzjonali għandhom aċċess għal skema ta’ kumpens nazzjonali fl-Istat Membru li d-delitt ikun sar fit-territorju tiegħu.

Biex il-vittmi ta' delitti vjolenti u intenzjonali jkunu megħjuna jkollhom aċċess għal kumpens f'kawżi transfruntiera, id-direttiva tistabbilixxi sistema ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali:

  • Il-persuni li jkunu vittma ta' delitt waqt li jkunu barra pajjiżhom ( fi Stat Membru tal-UE li ma jkunux jgħixu fih) jistgħu jibagħtu l-applikazzjoni lill-awtorità ta’ assistenza fl-Istat fejn jgħixu (Jekk jogħġbok agħżel "l-Awtoritajiet ta' assistenza fl-għodda tat-tiftix iktar 'l isfel).
  • L-awtorità ta' assistenza tittraduċi u tittrażmetti l-applikazzjoni lill-awtorità li tiddeċiedi fl-Istat Membru fejn twettaq id-delitt (Jekk jogħġbok agħżel "l-Awtoritajiet li jiddeċiedu" fl-għodda tat-tiftix iktar 'l isfel). L-awtorità li tiddeċiedi hija responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni u għall-ħlas ta' kumpens.

L-awtoritajiet ta' assistenza u li jiddeċiedu jikkomunikaw ma' xulxin fil-lingwi li jkunu aċċettaw. Biex issib informazzjoni dwar il-lingwa/i aċċettata/i għandek tara liem hu l-Istat Membru tal-awtorità li jkun intbagħtitilha l-informazzjoni rilevanti għall-każ (eż. l-applikazzjoni, id-deċiżjoni u komunikazzjoni oħra).

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.

L-awtoritajiet ta' assistenza u li jiddeċiedu jkunu megħjuna mill-Punti ta' Kuntatt Ċentrali (Jekk jogħġbok agħżel "Punt ta' kuntatt ċentrali" fl-għodda tat-tiftix iktar 'l isfel) li hu rwolhom li jippromwovu kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet, joffru assistenza u jfittxu soluzzjonijiet f'sitwazzjonijiet transfruntiera.

Il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika jipprovdilek informazzjoni li tikkonċerna l-applikazzjoni tad-direttiva u għodda faċli biex tużaha biex timla l-formoli.

Links relatati

Kumpens għall-vittmi ta' delitti fl-Unjoni Ewropea

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web ARKIVJAT tal-ATLAS Ġudizzjarju Ewropew (magħluq fit-30 ta' Settembru 2017)


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 12/10/2020

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Repubblika Ċeka


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Ir-rikorsi jridu jsiru biċ-Ċek.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Ir-rikorsi jistgħu jsiru billi tintuża l-formola li tinstab fis-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit web tal-Ministeru għall-Ġustizzja Ċek. Madankollu, l-użu tal-formola mhuwiex obbligatorju u l-proċedura tar-rikors tista’ tinbeda abbażi ta’ kwalunkwe sottomissjoni li b’mod ċar tfittex l-għoti ta’ assistenza monetarja għal vittma ta’ reat.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 03/03/2021

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Danimarka


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Il-Bord tal-Kumpens (‘Erstatningsnævnet’) jaċċetta d-Daniż jew l-Ingliż għat-talbiet fid-Danimarka.

Id-Danimarka kkonkludiet Konvenzjoni Lingwistika mal-pajjiżi Nordiċi l-oħrajn, jiġifieri l-Finlandja, l-Iżlanda, in-Norveġja u l-Iżvezja u skont din il-Konvenzjoni, iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi jistgħu jużaw il-lingwa tagħhom f'pajjiż Nordiku ieħor. Il-lingwi inklużi fil-Konvenzjoni huma d-Daniż, il-Finlandiż, l-Iżlandiż, in-Norveġiż u l-Iżvediż.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Fis-sit tal-Bord, http://www.erstatningsnaevnet.dk/, taħt it-tab "Selvbetjening", issib bosta formoli, fosthom formola għal talba kemm bid-Daniż u kemm bl-Ingliż.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/12/2019

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Ġermanja


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

It-talba għal kumpens u kwalunkwe dokument ta’ sostenn rilevanti jistgħu jintbagħtu bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. L-awtoritajiet jistgħu wkoll jiskambjaw informazzjoni (l-Artikoli 7 sa 10) fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formola tat-talba ta’ kumpens għal vittmi ta’ delittiPDF(387 Kb)de

L-informazzjoni dwar it-talba ta’ kumpens għal vittmi ta’ delittiPDF(137 Kb)de


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 22/06/2020

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Estonja


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

l-Estonjan

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formula ta’ applikazzjoni għall-kumpens hija disponibbli fuq is-sit web tal-Bord tal-Assigurazzjoni Soċjali


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 15/08/2019

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Irlanda


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

L-Ingliż u l-Irlandiż

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Din il-ħolqa http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 twasslek fil-paġna tas-sit tad-Dipartiment tal-Ġustizzja u l-Ugwaljanza li tikkonċerna l-Iskema ta’ Kumpens għal Drib Kriminali.

Il-formoli ta' applikazzjoni fir-rigward ta' drib fatali jew mhux fatali jistgħu jiġu aċċessati permezz ta' ħolqa f'qiegħ il-paġna.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 08/12/2020

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Greċja


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Il-lingwa uffiċjali għall-preżentazzjoni tar-rikors u l-iskambju ta’ informazzjoni, dettalji u dokumenti ta' prova hija l-Grieg.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formula ta’ applikazzjoni għall-kumpens għall-vittmi tista’ tiġi aċċessata permezz tas-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja, tat-Trasparenza u tad-Drittijiet tal-Bniedem, fil-ħolqa li ġejja:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 23/11/2020

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Spanja


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

l-Ispanjol.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formularjuPDF(75 Kb)es biex tintbagħat talba għal kumpens f’sitwazzjonijiet transfruntiera

Il-formularjuPDF(53 Kb)es biex jintbagħtu deċiżjonijiet dwar talba għal kumpens f’sitwazzjonijiet transfruntiera


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 22/09/2020

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - il-Kroazja


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Ir-rikorsi u t-talbiet jiġu aċċettati fil-lingwa Kroata.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formuli għall-għoti ta’ kumpens huma disponibbli fis-sit web tal-Ministru tal-Ġustizzja, kemm bil-lingwa Kroata u kif ukoll bil-lingwa Ingliża.

Ħolqa: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 21/03/2019

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Ċipru


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

il-Grieg u l-Ingliż

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formuli ta’ applikazzjoni u l-informazzjoni dwar il-kumpens huma disponibbli, bil-Grieg u bl-Ingliż, fl-uffiċċji tad-dipartiment tas-Servizzi tal-Assigurazzjoni Soċjali jew fuq is-sit web tiegħu: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Inti tista’ twassal il-formula tal-applikazzjoni tiegħek personalment jew bil-posta fl-indirizz segwenti: Social Insurance Services (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 08/09/2020

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Litwanja


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Il-lingwi ta’ komunikazzjoni huma l-Litwan u l-Ingliż.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formuli ta’ applikazzjoni għall-kumpens iridu jkunu fil-lingwa Litwana.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 21/10/2019

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Lussemburgu


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Skont l-Artikolu 11(1), il-Lussemburgu jaċċetta l-lingwi li ġejjin:

  • il-Lussemburgiż,
  • il-Franċiż u
  • l-Germaniż.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Fil-Lussemburgu, il-persuni li qegħdin jitolbu kumpens mhumiex meħtieġa jimlew formula speċifika.

Il-vittmi ta’ reat jeħtieġu biss jibagħtu ittra li jkollha mniżżel id-data, il-post u d-dettalji tar-reat.

Huma għandhom jehmżu kopji tad-dokumenti kollha f’sostenn tat-talba ta’ kumpens tagħhom (il-kopja tar-rapport tal-pulizija, kwalunkwe deċiżjoni tal-qorti li setgħet ingħatat, id-dokumenti ta’ sostenn li jipprovaw l-inkapaċità għax-xogħol, id-diżabbiltà permanenti, iż-żieda fl-ispejjeż jew it-tnaqqis fid-dħul tagħhom, u dokumenti li jiddeskrivu d-diżabbiltà tagħhom, biex jiżguraw li huma jirċievu kumpens effettiv u adegwat mit-trasgressur).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 24/04/2020

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Malta


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Il-lingwi li bihom l-applikazzjoni hi aċċettata huma l-Malti jew l-Ingliz.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-Formola għall-kumpens tinsab f'din il-link: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 16/05/2018

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - OlandaIl-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 26/03/2019

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Awstrija


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Skont l-Artikoli 11(1)(a) u (b) tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/80/KE tad-29 ta’ April 2004 li għandha x'taqsam ma' kumpens għal vittmi ta' delitti, it-talbiet jistgħu jintbagħtu bil-Ġermaniż u bl-Ingliż.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Formola għal talba għal appoġġ skont l-Att Awstrijak dwar il-Vittmi tal-Kriminalità ( Verbrechensopfergesetz , VOG)PDF(52 Kb)de


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 01/04/2021

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Portugall


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Il-Portugiż u l-Ingliż.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Il-formoli ġew approvati bid-Digriet Nru 403/2012 tas-7 ta’ Diċembru 2012.

Il-formoli huma disponibbli Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaf’format elettroniku fis-sit web tal-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Vittmi ta’ Reati (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 03/03/2021

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Slovenja


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

It-talbiet għal kumpens iridu jiġu ppreżentati bis-Sloven.

Formoli ta' rikors għall-kumpens

It-talbiet għal kumpens iridu jiġu ppreżentati fil-formola stabbilita u jridu jkunu akkumpanjati minn dikjarazzjoni. Il-formola tinsab fis-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Il-formoli għall-membri tal-minoranzi nazzjonali huma disponibbli bħala traduzzjonijiet mhux uffiċjali bit-Taljan u bl-Ungeriż.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Il-formola hija disponibbli bl-Ingliż ukoll (ara taħt), imma għal finijiet ta' informazzjoni biss; talba għal kumpens trid tiġi ppreżentata bis-Sloven.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 28/03/2019

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Slovakkja


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

L-Artikolu 20(1) tal-Att Nru 274/2017 dwar il-vittmi tal-kriminalità u li jemenda ċerti atti jgħid li “d-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18 u 19 għandhom jiġu trażmessi fil-lingwa uffiċjali, jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali, tal-Istat Membru li tkun qed tiġi indirizza tal-awtorità tiegħu, jew f’lingwa oħra li l-użu tagħha jkun ġie approvat minn dak l-Istat Membru, bl-eċċezzjoni ta’ dawn li ġejjin:

(a) deċiżjonijiet meħuda mill-korp deċiżjonali, li għandhom jitfasslu fil-lingwa ddeterminata mill-ordinament ġuridiku tagħha;

(b) dikjarazzjonijiet minn vittmi ta’ reat vjolenti jew minn persuni oħra msemmija fl-Artikolu 18(6)(b) u fl-Artikolu 19(4)(b), li għandhom jitfasslu bil-lingwa tal-Istat Membru, kif iddeterminat mill-awtorità ta’ assistenza tagħha.”

L-Artikolu 20(2) tal-Att Nru 274/2017 jgħid li “Soġġett għall-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu (1), id-dokumenti u l-informazzjoni indirizzati lill-awtoritajiet Slovakki għandhom jiġu trażmessi bis-Slovakk.”

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Aktar informazzjoni, inkluża l-formola tat-talba (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTlacivo_274_2017.docx), tinsab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafis-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 01/02/2021

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - Svezja


Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Lingwi li bihom jistgħu jintbagħtu r-rikorsi

L-Iżvediż jew l-Ingliż

Formoli ta' rikors għall-kumpens

Formoli bl-Iżvediż:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAnsökan om brottsskadeersättning (“rikors għall-kumpens ta’ danni kriminali”; jirrikjedi identifikazzjoni li tuża’ BankID Svediż Mobbli)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (“rikors għall-kumpens ta’ danni kriminali għal korriment personali u ksur tal-integrità personali”’, pdf)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (“rikors għall-kumpens ta’ danni kriminali għal minuri li jkun xhieda ta’ reat li jista’ jikkaġuna dannu għall-fiduċja u għall-kunfidenza tal-minuri f’qarib strett ”, pdf)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (“rikors għal kumpens ta’ danni kriminali għal dannu materjali jew purament finanzjarju”, pdf)

Formola bl-Ingliż:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRikors għal kumpens ta’ danni kriminali għal korriment personali u ksur ta’ integrità personali (pdf)


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 09/11/2020

Kumpens għall-vittmi tal-kriminalità - L-Irlanda ta’ fuqIl-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 05/03/2021