Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Informații la nivel național și formulare online referitoare la Directiva 2004/80/CE


Informații generale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității

Directiva se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene.

Aceasta prevede că fiecare stat membru al UE instituie un sistem național de despăgubire a victimelor infracțiunilor săvârșite cu intenție și prin violență. În conformitate cu directiva, toate victimele infracțiunilor săvârșite cu intenție și prin violență au acces la sistem național de despăgubire în statul membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită infracțiunea.

Pentru a ajuta victimele să primească despăgubiri în cazurile transfrontaliere, directiva stabilește un sistem de cooperare între autoritățile naționale:

  • Persoanele care sunt victime ale infracționalității pe durata șederii în străinătate (într-un alt stat membru al UE decât cel în care trăiesc) pot depune o cerere la autoritatea responsabilă cu asistența din statul în care trăiesc (Vă rugăm să selectați „autorități responsabile cu asistența” din meniul de căutare de mai jos).
  • Autoritatea responsabilă cu asistența traduce și transmite cererea autorității de decizie din statul membru în care a fost comisă infracțiunea (Vă rugăm să selectați „autorități de decizie” în meniul de căutare de mai jos). Autoritatea de decizie este responsabilă de evaluarea cererii și de plata despăgubirilor.

Autoritățile responsabile cu asistența și autoritățile de decizie comunică între ele în limbile pe care le-au acceptat. Pentru a găsi informații cu privire la limba (limbile) acceptată (acceptate) ar trebui să verificați ce informații a furnizat în acest sens statul membru a cărui autoritate este competentă să primească informațiile pertinente în speță (de exemplu, cererea, decizia sau alt tip de comunicare).

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Autoritățile responsabile cu asistența și autoritățile de decizie sunt sprijinite de către punctele de contact centrale naționale (Vă rugăm să selectați „punct de contact central” în meniul de căutare de mai jos), al căror rol este de a promova cooperarea între autorități, de a oferi asistență și de a căuta soluții în situații transfrontaliere.

Portalul european e-justiție vă oferă informații privind aplicarea directivei și vă pune la dispoziție un instrument ușor de utilizat de completare a formularelor.

Linkuri relevante

Despăgubirea victimelor infracționalității în Uniunea Europeană

Linkul se deschide într-o fereastră nouăVersiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 20/05/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Danemarca


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

Consiliul pentru compensarea prejudiciilor în materie penală ( Erstatningsnævnet) din Danemarca solicită ca cererile care îi sunt adresate să fie redactate în daneză sau engleză.

Danemarca a încheiat o convenție privind regimul lingvistic cu celelalte țări nordice, și anume cu Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, în temeiul căreia cetățenii din aceste țări își pot folosi propria limbă într-o altă țară nordică. Limbile care fac obiectul convenției sunt daneza, finlandeza, islandeza, norvegiana și suedeza.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Diverse formulare, inclusiv un formular de cerere, atât în limba daneză, cât și în limba engleză, sunt disponibile pe site-ul web al Consiliului http://www.erstatningsnaevnet.dk/, la rubrica selvbetjening.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/03/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Germania


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

Cererea de despăgubiri și documentele justificative relevante pot fi trimise în oricare dintre limbile oficiale ale UE. De asemenea, autoritățile pot face schimb de informații (articolele 7‑10) în oricare dintre limbile oficiale ale UE.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formular de cerere de despăgubiri pentru victimele unor infracțiuniPDF(387 Kb)de

Informații privind formularul de cerere de despăgubiri pentru victimele unor infracțiuniPDF(137 Kb)de


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 09/04/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Estonia


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

Estonă

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formularul de cerere este disponibil pe site-ul internet dedicat securității sociale.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 15/08/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Irlanda


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

engleză și irlandeză

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Linkul http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 vă direcționează către pagina dedicată sistemului de despăgubiri pentru prejudiciile produse ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de pe site-ul web al Ministerul Justiției și Egalității.

Formularele de cerere privind vătămările corporale care au avut sau nu ca rezultat decesul pot fi consultate prin intermediul unui link aflat în partea de jos a paginii menționate anterior.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/03/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Grecia


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

Limba oficială pentru solicitarea de informații și schimbul de informații, de date și de documente justificative este limba greacă.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formularul de cerere de despăgubiri pentru victime poate fi găsit pe site-ul internet al Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului, la adresa:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 21/03/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Spania


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

Limba acceptată este spaniola.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

FormularPDF(75 Kb)es pentru transmiterea unei cereri de despăgubire în situații transfrontaliere

FormularPDF(53 Kb)es pentru transmiterea unei cereri de despăgubire în situații transfrontaliere


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Croaţia


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

Cererile sunt acceptate în limba croată.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formularele de cerere de despăgubiri sunt disponibile pe site-ul Ministerului Justiției, în limba croată și engleză.

Link: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 21/03/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Cipru


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

greacă și engleză

Formulare de cerere pentru despăgubiri

La birourile serviciului de securitate socială sau pe site-ul web al serviciului de securitate socială se găsesc informații privind despăgubirile care pot fi obținute și formularele de cerere - în limba greacă și engleză: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Puteți depune cererea personal sau o puteți trimite prin poștă, la următoarea adresă: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Serviciul de securitate socială) Lord Byron 7, 1465 Nicosia, Cipru.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/04/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Lituania


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

Se acceptă cererile redactate în lituaniană și engleză.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formularele prin care se solicită despăgubiri trebuie completate în lituaniană.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 21/10/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Luxemburg


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

Luxemburg acceptă următoarele limbi în conformitate cu articolul 11.1:

  • limba luxemburgheză,
  • limba franceză sau
  • limba germană.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

În Luxemburg nu există un formular specific care trebuie completat atunci când se solicită despăgubiri.

Cererea se depuse prin scrisoare simplă, care trebuie să includă data, locul și natura exactă a faptelor a căror victimă este reclamantul.

Documentele justificative se depun odată cu această scrisoare: copii ale proceselor-verbale, respectiv ale eventualelor hotărâri judecătorești pronunțate, certificatele de incapacitate totală sau permanentă de muncă, documentele care dovedesc o majorare a cheltuielilor sau o diminuare a veniturilor, dovada incapacității victimei, astfel încât să se obțină despăgubiri efective și adecvate de la autorul infracțiunii.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 26/03/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Malta


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

Se acceptă cererile redactate în malteză și engleză.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formularul pentru solicitarea de despăgubiri este disponibil la adresa: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 29/03/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Ţările de JosVersiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 26/03/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Austria


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

În temeiul articolului 11 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității, cererile pot fi trimise în limbile germană și engleză.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formular de cerere de asistență în temeiul Legii austriece privind victimele infracționalității (Verbrechensopfergesetz, VOG)PDF(52 Kb)de


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 01/04/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Slovenia


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

Cererile pentru acordarea de despăgubiri trebuie să fie depuse în limba slovenă.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Cererile pentru acordarea de despăgubiri trebuie să fie depuse pe baza unui formular stabilit, însoțit de o declarație. Formularul este disponibil pe site-ul internet al Ministerului Justiției. Formularele pentru membrii minorităților naționale italiană și maghiară sunt disponibile ca traduceri neoficiale în limbile italiană și maghiară.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formularul este disponibil și în limba engleză (a se vedea mai jos), dar numai în scop informativ; cererea pentru acordarea de despăgubiri trebuie să fie depusă în limba slovenă.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 28/03/2019

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Suedia


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

Suedeză sau engleză.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formulare în limba suedeză:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAnsökan om brottsskadeersättning (cerere de despăgubire; este necesară identificarea prin intermediul aplicației mobile suedeze BankID)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (cerere de despăgubire - vătămări și atingere adusă integrității personale; pdf)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (cerere de despăgubire – minor care a fost martor al unei infracțiuni susceptibile de a dăuna securității și încrederii într-o persoană apropiată; pdf)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (cerere de despăgubire – daune materiale sau prejudiciu pur financiar; pdf)

Formular în limba engleză:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCerere de despăgubiri în materie penală pentru vătămări și atingere adusă integrității personale (cerere de despăgubire - vătămări și atingere adusă integrității personale; pdf)


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 29/03/2019