Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Direktivo 2004/80/ES


Splošne informacije

Povezava se odpre v novem oknuDirektiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj

Direktiva se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije.

Direktiva določa, da vsaka država članica EU vzpostavi nacionalno odškodninsko shemo za vse žrtve nasilnih naklepnih kaznivih dejanj. V skladu s tem zakonodajnim aktom imajo vse žrtve nasilnih naklepnih kaznivih dejanj dostop do nacionalne odškodninske sheme v državi članici, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Direktiva z namenom pomagati žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj pridobiti dostop do odškodnine v čezmejnih primerih vzpostavlja sistem sodelovanja med nacionalnimi organi:

  • Osebe, ki postanejo žrtve kaznivih dejanj, medtem ko so v tujini (v državi članici EU, v kateri ne prebivajo), lahko vložijo zahtevo pri pomožnem organu v državi, v kateri živijo (v spodnjem iskalniku izberite „pomožni organi“).
  • Pomožni organ zahtevo prevede in posreduje organu za odločanje v državi članici, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (v spodnjem iskalniku izberite „organi za odločanje“). Organ za odločanje je odgovoren za proučitev zahteve in izplačilo odškodnine.

Pomožni organi in organ za odločanje med seboj komunicirata v jezikih, ki so zanju sprejemljivi. Iskanje informacij o sprejemljivem jeziku oziroma jezikih so vam na voljo pri državi članici organa, kateremu se pošljejo informacije, pomembne za zadevo (npr. zahteva, sklep ali drugo sporočilo).

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Pomožnim organom in organom za odločanje pomagajo nacionalne osrednje kontaktne točke (v spodnjem iskalniku izberite „osrednja kontaktna točka“), katerih naloga je spodbujati sodelovanje med organi, nuditi pomoč in iskati rešitve v čezmejnih primerih.

Portal evropskega e-pravosodja zagotavlja informacije o uporabi direktive in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Sorodne povezave

Odškodnina za žrtve kaznivih dejanj v Evropski uniji

Povezava se odpre v novem oknuARHIVIRANO spletišče Evropskega pravosodnega atlasa (zaprto 30. septembra 2017)


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 12/10/2020

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Danska


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Odbor za odškodnine za poškodbe, nastale s kaznivimi dejanji (Erstatningsnævnet) za vloge, naslovljene na Dansko, sprejme danski ali angleški jezik.

Danska je z drugimi nordijskimi državami, tj. Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko, sklenila konvencijo o jezikih, na podlagi katere lahko državljani teh držav v drugi nordijski državi uporabljajo svoj jezik. Jeziki, zajeti s konvencijo, so danski, finski, islandski, norveški in švedski.

Obrazci za vloge za odškodnino

Razni obrazci, vključno z obrazcem prošnje v danskem in angleškem jeziku, so na voljo na spletišču odbora na naslovu http://www.erstatningsnaevnet.dk/, in sicer pod zavihkom „samopostrežne storitve“ (selvbetjening).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 17/12/2019

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Nemčija


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Prošnja za odškodnino in spremna dokumentacija se sprejmeta v vseh uradnih jezikih EU. Prav tako se lahko informacije med organi izmenjajo (členi 7–10) v vseh uradnih jezikih EU.

Obrazci za vloge za odškodnino

Prošnja za podporo za žrtve nasiljaPDF(387 Kb)de

Informacije o prošnji za podporo za žrtve nasiljaPDF(137 Kb)de


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 22/06/2020

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Estonija


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Estonščina

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec zaprosila za odškodnino je na voljo na spletišču estonskega zavoda za socialno zavarovanje.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 15/08/2019

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Irska


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Angleščina in irščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Povezava http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 vas pripelje do strani na spletnem mestu ministrstva za pravosodje in enakost, ki se nanaša na odškodninsko shemo za poškodbe zaradi kaznivih dejanj.

Do obrazcev vlog v zvezi s poškodbami s smrtnim izidom in poškodbami brez smrtnega izida je mogoče dostopati prek povezav na dnu strani.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 29/06/2020

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Grčija


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Uradni jezik za predložitev prošnje ter izmenjavo podatkov, podrobnosti in dokazil je grščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec prošnje za odškodnino žrtvam je na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje, preglednost in človekove pravice na naslednji povezavi:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 02/12/2019

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Španija


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Španščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

ObrazecPDF(75 Kb)es za pošiljanje odškodninskega zahtevka v čezmejnih primerih

ObrazecPDF(53 Kb)es za pošiljanje odločb v zvezi z odškodninskim zahtevkom v čezmejnih primerih


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 22/09/2020

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Hrvaška


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Jezik, ki se sprejme za pošiljanje prijav in zahtevkov, je hrvaščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazci zahtevkov za denarno odškodnino so na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje v hrvaškem in angleškem jeziku.

Povezava: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 21/03/2019

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Ciper


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Grščina in angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazci za vložitev prošnje za odškodnino in informacije o odškodnini so na voljo v grščini in angleščini na uradih zavoda za socialna zavarovanja ali na njegovem spletišču: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Prošnjo lahko dostavite osebno ali jo pošljete po pošti na naslov: Zavod za socialna zavarovanja (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nikozija, Ciper.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 08/09/2020

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Litva


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Jezika za sporočanje sta litovščina in angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazci prošnje za odškodnino morajo biti v litovščini.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Luksemburg


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Luksemburg sprejema naslednje jezike v skladu s členom 11.1:

  • luksemburščino,
  • francoščino in
  • nemščino.

Obrazci za vloge za odškodnino

V Luksemburgu prosilcem za odškodnino ni potrebno izpolniti nobenega določenega obrazca.

Zahtevek se vloži z navadnim dopisom, v katerem mora biti naveden datum in kraj ter točna narava kaznivega dejanja, ki je prosilcu povzročilo škodo.

Temu dopisu morajo biti priložena dokazila v podporo zahtevku (izvod zapisnika o kaznivem dejanju oziroma po potrebi sodnih odločb, ki so bile izdane, dokazila o popolni nezmožnosti za delo oziroma o trajni invalidnosti, dokazila o povečanju stroškov ali o zmanjšanju prihodkov, dokazila, ki izkazujejo nezmožnost žrtve za namene pridobitve učinkovite in ustrezne odškodnine od storilca kaznivega dejanja).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 24/04/2020

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Malta


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Sprejmejo se prošnje v malteščini in angleščini.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec za odškodnino je na voljo na naslednji povezavi: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 29/03/2019

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - NizozemskaStrani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 26/03/2019

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Avstrija


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

V skladu s členom 11(1)(a) in (b) Direktive Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je poleg nemščine sprejemljiva tudi angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec prošnje za podporo na podlagi avstrijskega zakona o žrtvah kaznivih dejanj (Verbrechensopfergesetz – VOG)PDF(52 Kb)de


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 01/04/2019

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Slovenija


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Zahtevo za odškodnino je potrebno vložiti v slovenskem jeziku.

Obrazci za vloge za odškodnino

Zahtevo za odškodnino je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu s priloženo izjavo. Obrazec je na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje. Obrazca sta za pripadnike italijanske in madžarske manjšine na voljo tudi v neuradnem italijanskem in madžarskem prevodu.

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Obrazec je na voljo tudi v angleškem jeziku (spodaj), vendar le za informativni namen, zahteva mora biti vložena v slovenskem jeziku.

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 14/12/2018

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Slovaška


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Člen 20(1) Zakona št. 274/2017 o žrtvah kaznivih dejanj in o spremembi nekaterih aktov določa: „Dokumenti in informacije iz členov 18 in 19 se pošljejo v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice, na organ katere so naslovljeni, ali v drugem jeziku, ki ga je ta država članica sprejela, razen v naslednjih primerih:

(a) odločbe, ki jih sprejme organ odločanja in so sestavljene v jeziku, določenem v njenem pravnem redu;

(b) zapisniki zaslišanja žrtev nasilnega kaznivega dejanja ali drugih oseb iz člena 18(6)(b) in člena 19(4)(b), ki se sestavijo v jeziku države članice, ki ga določi njen pomožni organ.“

Člen 20(2) Zakona št. 274/2017 določa: “Ob upoštevanju pogojev iz odstavka (1) se dokumenti in informacije, naslovljeni na slovaške organe, pošljejo v slovaščini.”

Obrazci za vloge za odškodnino

Več informacij, vključno z obrazcem za zahtevek (Povezava se odpre v novem oknuTlacivo_274_2017.docx), je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani Ministrstva za pravosodje Republike Slovaške.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 05/06/2020

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Švedska


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Švedščina ali angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazci v švedščini

Povezava se odpre v novem oknuAnsökan om brottsskadeersättning (prošnja za odškodnino za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem; potrebna je identifikacija prek aplikacije Swedish Mobile BankID)

Povezava se odpre v novem oknuAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (prošnja za odškodnino za telesno poškodbo ali kršitev osebne nedotakljivosti, povzročeno s kaznivim dejanjem, pdf)

Povezava se odpre v novem oknuAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (prošnja za odškodnino za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, za otroka, ki je bil priča kaznivemu dejanju, zaradi česar bi lahko bilo okrnjeno njegovo zaupanje v bližjega sorodnika, pdf)

Povezava se odpre v novem oknuAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (prošnja za odškodnino za materialno ali čisto finančno škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, pdf)

Obrazec v angleščini

Povezava se odpre v novem oknuApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (prošnja za odškodnino za telesno poškodbo ali kršitev osebne nedotakljivosti, povzročeno s kaznivim dejanjem, pdf)


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 06/07/2020