Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Küpros


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Kreeka ja inglise keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotlusvormid ja teave hüvitise kohta on kättesaadavad kreeka ja inglise keeles sotsiaalkindlustusosakonna büroodes või osakonna veebisaidil: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Taotlusvormi võite kohale tuua isiklikult või saata sotsiaalkindlustusametile postiga järgmisel aadressil: Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon, Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/09/2020