Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ersättning till brottsoffer - Cypern


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Grekiska och engelska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Ansökningsblanketter och information om ersättning finns på grekiska och engelska på socialförsäkringsmyndighetens kontor eller på dess webbplats: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Du kan antingen inge din ansökan personligen eller översända den med post till följande adress: Social Insurance Services (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cypern.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/04/2019