Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ersättning till brottsoffer - Tjeckien


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

Ersättning till brottsoffer


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Ansökan måste vara utformad på tjeckiska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Ansökningar kan göras på det formulär som finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterdet tjeckiska justitieministeriets hemsida. Det är dock inte obligatoriskt att använda detta formulär, och ansökningsförfarandet kan inledas på grundval av varje inlaga som tydligt visar att det rör sig om en ansökan om ekonomiskt stöd till ett brottsoffer


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 03/03/2021