Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Odškodnění obětí trestných činů - Dánsko


Jazyky pro předávání žádostí

Formuláře pro odškodnění

Jazyky pro předávání žádostí

Komise pro odškodnění obětí trestných činů (Erstatningsnævnet) přijímá žádosti zaslané Dánsku v dánštině a angličtině.

Dánsko uzavřelo s ostatními severskými zeměmi – Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem – jazykovou úmluvu, podle níž mají občané uvedených zemí právo používat v jiné severské zemi svůj vlastní jazyk. Úmluva se vztahuje na dánštinu, finštinu, islandštinu, norštinu a švédštinu.

Formuláře pro odškodnění

Na internetových stránkách komise http://www.erstatningsnaevnet.dk/ jsou pod záložkou „samoobsluha“ (Selvbetjening) k dispozici různé formuláře, mimo jiné i formulář žádosti v dánštině a angličtině.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 17/12/2019