Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erstatning til ofre for forbrydelser - Danmark


Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Formularer til ansøgning om erstatning

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Erstatningsnævnet accepterer dansk og engelsk, når en ansøgning oversendes til Danmark.

Danmark har indgået en sprogkonvention med de nordiske lande, herunder Finland, Island, Norge og Sverige, hvorefter statsborgere i de nævnte lande har ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land. De sprog som omfattes af konventionen er dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk.

Formularer til ansøgning om erstatning

På nævnets hjemmeside Link åbner i nyt vinduehttp://www.erstatningsnaevnet.dk/ under fanen ”Link åbner i nyt vindueselvbetjening” findes diverse blanketter, herunder en ansøgningsblanket på både dansk og engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 17/12/2019