Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Danemarca


Limbi de transmitere a cererilor

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Limbi de transmitere a cererilor

Consiliul pentru compensarea prejudiciilor în materie penală ( Erstatningsnævnet) din Danemarca solicită ca cererile care îi sunt adresate să fie redactate în daneză sau engleză.

Danemarca a încheiat o convenție privind regimul lingvistic cu celelalte țări nordice, și anume cu Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, în temeiul căreia cetățenii din aceste țări își pot folosi propria limbă într-o altă țară nordică. Limbile care fac obiectul convenției sunt daneza, finlandeza, islandeza, norvegiana și suedeza.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Diverse formulare, inclusiv un formular de cerere, atât în limba daneză, cât și în limba engleză, sunt disponibile pe site-ul web al Consiliului http://www.erstatningsnaevnet.dk/, la rubrica selvbetjening.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/03/2019