Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Danska


Jeziki prenosa vlog

Obrazci za vloge za odškodnino

Jeziki prenosa vlog

Odbor za odškodnine za poškodbe, nastale s kaznivimi dejanji (Erstatningsnævnet) za vloge, naslovljene na Dansko, sprejme danski ali angleški jezik.

Danska je z drugimi nordijskimi državami, tj. Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko, sklenila konvencijo o jezikih, na podlagi katere lahko državljani teh držav v drugi nordijski državi uporabljajo svoj jezik. Jeziki, zajeti s konvencijo, so danski, finski, islandski, norveški in švedski.

Obrazci za vloge za odškodnino

Razni obrazci, vključno z obrazcem prošnje v danskem in angleškem jeziku, so na voljo na spletišču odbora na naslovu http://www.erstatningsnaevnet.dk/, in sicer pod zavihkom „samopostrežne storitve“ (selvbetjening).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 17/12/2019