Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Odškodnění obětí trestných činů

Vnitrostátní informace a online formuláře ke směrnici 2004/80/ES


Všeobecné informace

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů

Směrnice se uplatňuje ve všech členských státech Evropské unie.

Směrnice požaduje, aby každý členský stát EU zavedl vnitrostátní systém odškodňování všech obětí úmyslných násilných trestných činů. Podle tohoto práva mají všechny oběti úmyslných násilných trestných činů přístup k vnitrostátnímu systému odškodňování členského státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.

Aby měly oběti úmyslných násilných trestných činů přístup k odškodnění v přeshraničních situacích, zavádí směrnice systém spolupráce mezi vnitrostátními orgány:

  • osoby, jež se stanou obětí trestného činu, když pobývají v zahraničí (v členském státě EU, v němž nežijí), mohou podat žádost asistenčnímu orgánu ve státě, kde žijí (ve vyhledavači níže zadejte „Asistenční orgány“).
  • Asistenční orgán žádost přeloží do příslušného jazyka a předloží ji rozhodujícímu orgánu v členském státě, kde k trestnému činu došlo (ve vyhledavači níže zadejte „Rozhodující orgány“). Rozhodující orgán odpovídá za posouzení žádosti a vyplacení odškodného.

Asistenční a rozhodující orgány spolu komunikují v jazycích, jež označily za přijatelné. Informace o přijímaných jazycích najdete podle členského státu orgánu, jemuž byly příslušné informace o případu (např. žádost, rozhodnutí či jiná sdělení) zaslány.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Asistenčním a rozhodujícím orgánům jsou nápomocny ústřední kontaktní body (ve vyhledavači níže zadejte „Ústřední kontaktní body“), jež mají podporovat spolupráci mezi orgány, poskytovat pomoc a hledat řešení v přeshraničních situacích.

Na portálu evropské e-justice najdete informace o uplatňování směrnice a uživatelsky přívětivý nástroj k vyplnění formulářů.

Související odkazy

Odškodňování obětí trestných činů v Evropské unii

Odkaz se otevře v novém okně.ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Compensation to crime victims


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 20/05/2019