Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot direktiivistä 2004/80/EY ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Yleisiä tietoja

Linkki avautuu uuteen ikkunaanNeuvoston direktiivi 2004/80/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rikoksen uhreille maksettavista korvauksista

Direktiiviä sovelletaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.

Direktiivissä edellytetään, että jokaisen jäsenvaltion on luotava kansallinen järjestelmä korvausten maksamiseksi kaikille tahallisten väkivaltarikosten uhreille. Kaikilla tahallisten väkivaltarikosten uhreilla on direktiivin nojalla oikeus saada korvaus sen jäsenvaltion korvausjärjestelmästä, jonka alueella rikos on tehty.

Direktiivissä säädetään myös kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, jotta tahallisten väkivaltarikosten uhreja voidaan auttaa hakemaan korvausta rajatylittävissä tapauksissa:

  • Jos hakija on joutunut rikoksen uhriksi ulkomailla (muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan), hänellä on oikeus tehdä hakemus asuinvaltionsa avustavalle viranomaiselle (valitse alla olevassa hakuvälineessä ”avustavat viranomaiset”).
  • Avustava viranomainen kääntää hakemuksen ja toimittaa sen päättävälle viranomaiselle siihen jäsenvaltioon, jossa rikos tehtiin (valitse alla olevassa hakukoneessa ”päättävät viranomaiset”). Päättävä viranomainen vastaa hakemuksen arvioinnista ja korvauksen maksamisesta.

Avustava ja päättävä viranomainen pitävät yhteyttä jollakin niistä kielistä, jotka ne ovat hyväksyneet yhteydenpitoa varten. Tieto hyväksytyistä kielistä löytyy sen viranomaisen jäsenvaltion kohdalta, jolle asiaa koskevat tiedot (esim. hakemus, päätös tai muu ilmoitus) lähetetään.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Avustavat ja päättävät viranomaiset saavat apua kansallisilta yhteysviranomaisilta (valitse alla olevassa hakuvälineessä ”yhteysviranomainen”). Niiden tehtävänä on edistää viranomaisten välistä yhteistyötä, antaa apua ja etsiä ratkaisuja rajatylittäviin tilanteisiin.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa direktiivin soveltamisesta ja helppokäyttöinen väline lomakkeiden täyttämistä varten.

Linkkejä

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset Euroopan unionissa

Linkki avautuu uuteen ikkunaanARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Compensation to crime victims


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 12/10/2020