Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Naknada žrtvama kaznenih djela

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Direktivom 2004/80/EZ


Opće informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruDirektiva Vijeća 2004/80/EZ od 29. travnja 2004. o naknadi žrtvama kaznenih djela

Direktiva se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije.

U skladu s njom svaka država članica EU-a treba uspostaviti nacionalni sustav naknade štete svim žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom. Prema Direktivi sve bi žrtve nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom trebale imati pristup nacionalnom sustavu naknade štete u državi članici na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo.

Kako bi se žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom omogućila naknada štete u prekograničnim predmetima, Direktivom se uspostavlja sustav suradnje među nacionalnim tijelima:

  • Osobe nad kojima je počinjen zločin dok su boravile u inozemstvu (u državi članici EU-a u kojoj ne žive) mogu podnijeti zahtjev pomoćnom tijelu u državi u kojoj žive (u tražilici u nastavku teksta odaberite „pomoćno tijelo”).
  • Pomoćno tijelo prevodi i prosljeđuje zahtjev tijelu koje odlučuje u državi članici u kojoj je počinjen zločin (u tražilici u nastavku teksta odaberite „tijelo koje odlučuje”). Tijelo koje odlučuje nadležno je za procjenu zahtjeva i isplatu naknade.

Pomoćna tijela i tijela za odlučivanje međusobno komuniciraju na jezicima koje su prihvatila. Prihvaćeni jezici su jezici države članice tijela kojemu je poslana informacija relevantna za predmet (npr. zahtjev, odluka ili druga obavijest).

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Pomoćnim tijelima i tijelima za odlučivanje pomažu nacionalne središnje službe za kontakt (u tražilici u nastavku teksta odaberite „središnja služba za kontakt”) koje promiču suradnju između nadležnih tijela, pružaju pomoć te traže rješenja u prekograničnim slučajevima.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni Direktive i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Ostale poveznice

Naknada štete žrtvama kaznenih djela u Europskoj uniji

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Compensation to crime victims


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 30/04/2018